Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

BPW.271.08.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego w Lesznie

nr sprawy BPW.271.08.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Treść

W dniu 8 października 2018 r. dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

UWAGA

W dniu 30 sierpnia 2018 roku Zamawiający zamieścił na stronie internetowej informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W dniu 17 sierpnia 2018 roku dodano sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.


W dniu 14 sierpnia 2018 r. wysłano ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.


Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert na dzień 30 sierpnia 2018 r.


W dniu 14 sierpnia 2018 r. dodano modyfikację załącznika nr 7.


W dniu 14 sierpnia 2018 r. dodano zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 wraz z modyfikacją SIWZ.

W dniu 13 sierpnia 2018 roku dodano sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

W dniu 8 sierpnia 2018 roku dodano zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 wraz z modyfikacją SIWZ.

W dniu 8 sierpnia 2018 r. dodano modyfikację treści SIWZ oraz modyfikację załączników nr 7 i 8.

Zmianie uległ termin składania i otwarcia ofert na dzień 27 sierpnia 2018 r.

W dniu 8 sierpnia 2018 r. wysłano ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Zamawiający - Miasto Leszno prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno informuje, że w dniu 07.07.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2018/S 129-293658 ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pod nazwą:

"Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego w Lesznie”. 

Termin składania ofert 17.08.2018 r. godz. 9:00

Termin otwarcia ofert 17.08.2018 r. godz. 9:30

UWAGA:

Ofertę w niniejszym postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) składa się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na stronie:https://platformazakupowa.pl/um_leszno/aukcje, w sposób określony w Rozdziale 5 pkt 2 SIWZ. Strona wskazana powyżej jest środkiem komunikacji elektronicznej Zamawiającego, służącym złożeniu JEDZ przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.

Data przekazania ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 05.07.2018 r.

Przedmiot zamówienia jest jednym z działań realizowanych w ramach Projektu pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie” nr RPWP.03.03.01-30-0038/16 dla którego uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. 

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

1) Małgorzata Łakomy,
2) Agnieszka Bożyk.

w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij