W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

BPW.271.11.2018

XML

Szczegóły

zamówienie na Dostawa i montaż mobilnych biletomatów w autobusach wraz z oprogramowaniem (BPW.271.11.2018)

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy BPW.271.11.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

Treść

UWAGA !!!

Dnia 15 lutego 2019 roku zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.UWAGA!!!


W dniu 26 listopada 2018 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dniu 19 listopada 2018 r. dodano  modyfikację treści SIWZ (modyfikacja nr 3) i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 26 listopada 2018 r.


W dniu 16 listopada 2018 r. dodano zestaw pytań i odpowiedzi nr 3.

W dniu 13 listopada 2018 r. dodano zestaw pytań i odpowiedzi nr 2 wraz z modyfikacją treści SIWZ (modyfikacja nr 2) i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22 listopada 2018 r.

W dniu 7 listopada 2018 r. dodano zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 wraz z modyfikacją treści SIWZ (modyfikacja nr 1) i ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 


Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 19 listopada 2018 r. 


Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 31 października 2018 roku w  Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 643365-N-2018 oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

Dostawa i montaż mobilnych biletomatów w autobusach wraz z oprogramowaniem

Przedmiot zamówienia jest jednym z działań realizowanych w ramach Projektu pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie”, dla którego uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, do dnia 13.11.2018 roku do godz. 10:00.

UWAGA:
Konsekwencje nieprawidłowego opisania, zaadresowania, zamknięcia opakowania oferty bądź złożenia jej w niewłaściwym miejscu tj. innym niż miejsce wskazane w Rozdziale 11 ust. 1 SIWZ, obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki), jak również za jej przedterminowe otwarcie w sytuacji nieprawidłowego opisu opakowania oferty.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 13.11.2018 r., godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno.

Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:
1) Małgorzata Łakomy
2) Agnieszka Bożyk
w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach  od 08:00 do 15:00

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane