W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Leszna OS.6220.2.2022 z dnia 25 maja 2022 r.- wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla VMI Sp. z o.o.

 
OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA LESZNA 
 

            Stosownie do art. 38, art. 74  ust. 3 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j.  Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w dniu  dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa zakładu VMI Poland Sp. z o.o.” - planowanego do realizacji w Lesznie, na działkach  
o nr ewid.: 92/9, 93/6, 93/7, 93/35, 93/37 (ark. mapy nr 133, obręb 0005 Zaborowo).

Podejmującym realizację przedsięwzięcia jest VMI Poland  Sp. z o.o., ul. Budowlanych 15, 64-100 Leszno.

Z treścią przedmiotowej decyzji można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Leszna w ciągu 14 dni od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia. 

Z dokumentacją sprawy, w tym z treścią wydanych opinii organów wpadkowych 
w przedmiotowej sprawie,  strony postępowania mogą zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Leszna – Leszno, ul. Wałowa 5, pokój nr 23, II piętro, w godzinach urzędowania tj. od godz.  7.30 – 15.30. 

Od wydanej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna  
w  terminie 14 dni od daty doręczenia.

 

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia.

 

                                                                  Prezydent Miasta Leszna

Załączniki

Powiadom znajomego