Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

MZD.271.18.2016

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w 2017roku

nr sprawy MZD.271.18.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski zarząd Dróg i Inwestycji pok. nr 30

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO P.N.: „WYKONANIE REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH DRÓG I ULIC MIASTA LESZNA W 2017ROKU”

 

Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, że złożono 2 oferty na „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w 2017roku”.


         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją w poszczególnych kryteriach oraz łączną punktacją:
Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto (porównywalna)

Termin płatności

punktacja

Cena

termin

razem

1

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno

932 263,50 zł

30

60,00

40,00

100,00

2

STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

1 186 066,00 zł

30

29,14

40,00

69,14W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

Wybrać ofertę  Przedsiębiorstwa Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.;  64-100 Leszno ul. Bema 33 z ceną ofertową porównywalną 932 263,50 zł brutto oraz terminem płatności 30 dni kalendarzowych od dnia wpływu faktury do Zamawiającego.

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu a Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spełnia warunki udziału w postępowaniu. 


Treść

UWAGA: W dniu 21 grudnia 2016r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZPOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM PN.:

„Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w 2017roku”

 

Data publikacji: 2.12.2016r.
Termin składania ofert: 21.12.2016r.Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 2 grudnia 2016 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 357509-2016, oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15  64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn. „Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w 2017roku”. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają:  Dominik Kaźmierczak– tel. (65) 529 81 32 oraz  Maciej Adamski – tel. (65) 529-81-29.


Załączniki

SIWZ pdf, 234 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij