W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY- Samodzielny referent

Wersja strony w formacie XML
uzasadnienie wyboru
wybrany kandydat Agnieszka Bojanowska, Leszno
uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka w najpełniejszym stopniu odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska pracy.
Szczegóły
stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY- Samodzielny referent
miejsce pracy Przedszkole Miejskie Nr 20, ul. Kazimierza Karasia 11, 64-100 Leszno
termin składania ofert
miejsce składania ofert Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Przedszkolu Miejskim Nr 20 im. Baśniowa Kraina w Lesznie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 16.10.2020r. do godz. 15:00 na adres ul. Kazimierza Karasia 11, 64-100 Leszno.

Treść

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 20  im. Baśniowa Kraina w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 11, 64-100 Leszno

Ogłasza nabór na stanowisko pracy – samodzielny referent

 

 1. Wymagania niezbędne od kandydatów:

a)       obywatelstwo polskie,

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)       brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      nieposzlakowana opinia,

e)      wykształcenie 

·         wyższe 

·         średnie – wykształcenie średnie lub średnie branżowe  

f)        udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu – minimum dwuletnie (w przypadku studiów wyższych) i czteroletnie (w przypadku wykształcenia średniego) doświadczenie zawodowe,

g)       znajomość przepisów: Ustawa o rachunkowości, Ustawa o finansach publicznych,  Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów wykonawczych do wymienionych ustaw, systemu HCCP oraz zagadnień z zakresu zbiorowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym

h)      bardzo dobra znajomość obsługi komputera – MS Office, urządzeń biurowych.

2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

a)       mile widziane wykształcenie kierunkowe/branżowe: technolog żywienia, dietetyk, ekonomista 

b)      udokumentowane formy doskonalenia m.in. z zakresu zbiorowego żywienia dzieci w wieku przedszkolnym, obsługi programów komputerowych 

c)       udokumentowane świadectwami pracy, bądź zaświadczeniami o zatrudnieniu minimum wskazane w pkt. 1e

d)      komunikatywność, kreatywność, umiejętność pracy w zespole

e)      umiejętność pracy pod presją czasu, rzetelność i odpowiedzialność,

f)        znajomość specyfiki pracy przedszkola

g)       umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy 

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na tym stanowisku:

1)      prowadzenie gospodarki magazynowej zgodnie obowiązującymi przepisami,

2)      planowanie jadłospisów zgodnie obowiązującymi normami i przepisami HCCP,

3)      ewidencja środków trwałych zgodnie obowiązującymi przepisami

4)      dokonywanie zakupów m.in. artykułów żywności, biurowych, środków czystości i innych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami

5)      obsługa programu Zaangażowanie i Plan B

6)      naliczanie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu zgodnie z przepisami z wykorzystaniem elektronicznego systemu naliczania opłat 

4. Wymagane dokumenty:

1)      list motywacyjny

2)      CV 

3)      wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl ( w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

4)      kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie oraz kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem

5)      oświadczenia kandydata -  do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl ( w załącznikach do niniejszego ogłoszenia):

·         braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

·         o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

6)      inne dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach ( w tym kserokopie ukończonych form doskonalenia potwierdzone za zgodność z oryginałem własnoręcznym podpisem).

5. Warunki pracy na stanowisku:

a)       miejsce pracy: Przedszkole Miejskie nr 20 w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 11

b)      rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze – samodzielny referent

c)       wymiar czasu pracy: pełen etat tj. 40 godzin tygodniowo

d)      termin rozpoczęcia pracy: 29.10.2020 r.

Uwaga

Wybrany w wyniku wyboru Kandydat podlega weryfikacji w Rejestrze Sprawców na Tle Seksualnym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Przedszkolu Miejskim Nr 20 im. Baśniowa Kraina  w Lesznie lub przesłać pocztą w terminie do dnia 16.10.2020r. do godz. 15:00 na adres ul. Kazimierza Karasia 11, 64-100 Leszno. Aplikacje, które wpłyną do Przedszkola po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku złożenia oferty w formie przesyłki listowej, liczy się data wpływu do jednostki.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.leszno.pl oraz na tablicach informacyjnych w siedzibie Przedszkola. Dokumenty aplikacyjne niespełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone, natomiast dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

Z  Regulaminem naboru można się zapoznać w Przedszkolu Miejskim nr 20 im. Baśniowa Kraina w Lesznie,  ul. Kazimierza Karasia 11,  64-100  Leszno oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 65 520 3528.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane