W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Obowiązki Stowarzyszeń i Fundacji wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

W dniu 13 lipca 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu której celem jest dostosowanie prawa krajowego do unijnych dyrektyw, a także zwiększenie efektywności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Ustawa zmieniła katalog tzw. „instytucji obowiązanych”, na których ciąży obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz inne obowiązki związane z podejmowaniem określonych działań w celu przeciwdziałania wprowadzania do obrotu wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

Zgodnie z ustawą do instytucji obowiązanych zalicza się m.in.:

  1. stowarzyszenia posiadające osobowość prawną, utworzone na podstawie ustawy z Prawo o stowarzyszeniach, w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzona jako pojedyncza informacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane,
  2. fundacje ustanowione na podstawie ustawy o fundacjach w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane.

CZY TWOJA ORGANIZACJA JEST INSTYTUCJĄ OBOWIĄZANĄ?

Na mocy art. 130 ust. 2 pkt. 2-3 w związku z art. 2 ust. 1 pkt. 21-22 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz art. 25a ustawy Prawo o stowarzyszeniach i art. 14a ustawy o fundacjach, Prezydent Miasta Leszna wzywa nadzorowane organizacje do udzielenia następujących wyjaśnień:

  1. czy organizacja przyjmuje lub dokonuje płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane?
  2. czy organizacja prowadzi działalność w zakresie gier losowych (przez które rozumie się np. charytatywne loterie fantowe)?

Odpowiedź w formie pisemnych wyjaśnień (wzór do pobrania poniżej) podpisuje osoba umocowana do reprezentowania stowarzyszenia/fundacji zgodnie z zapisami statutu.

KONTROLA INSTYTUCJI OBOWIĄZANYCH

Jeżeli na któreś z powyższych pytań organizacja odpowiedziała twierdząco to jest instytucją obowiązaną i zostanie poddana kontroli w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zgodnie z ustawą, w ramach sprawowanego nadzoru kontrolę sprawują starostowie - w odniesieniu do stowarzyszeń oraz ministrowie lub starostowie - w odniesieniu do fundacji.

Od 31.10.2021 r. wszystkie fundacje i stowarzyszenia zarejestrowane w KRS-ie są zobligowane do zgłaszania swoich beneficjentów rzeczywistych  (obowiązek ten nie dotyczy wyłącznie stowarzyszeń zwykłych oraz związków stowarzyszeń). Zgłoszenia możesz dokonać klikając TUTAJ.

UWAGA:

Instytucje obowiązane, które nie dopełniają nałożonych przez ustawę obowiązków podlegają karom administracyjnym. Wykaz obowiązków, których niedopełnienie spowoduje nałożenie ww. kar został opisany w art. 147, art. 148 i art. 149 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 ze zm.). Za naruszenia obowiązków nałożonych przepisami ustawy grozi również odpowiedzialność karna.

Aktualności i komunikaty z zakresu funkcjonowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz działalności Generalnego Inspektora Informacji Finansowej znajdziesz TUTAJ.

Poradnik oraz webinarium dotyczące stosowania ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu są również dostępne pod adresem: https://poradnik.ngo.pl/webinaria/ustawa-o-przeciwdzialaniu-praniu-pieniedzy-obowiazki-organizacji-materialy-po-webinarium-film
[Źródło: Portal Organizacji Pozarządowych - ngo.pl]

Miejsce złożenia dokumentów:

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno (pokój nr 19) lub za pośrednictwem ePUAP.


Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu
  • ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach
  • ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego