W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Zmiana imienia i nazwiska

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (druk) wniosku złożony osobiście do organu, w pozostałych przypadkach wniosek o zmianę imienia lub nazwiska musi być złożony w formie pisemnej z podpisem notarialnie potwierdzonym. Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska powinien zawierać:

1) dane osoby, której zmiana dotyczy:

a) imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe,

b) adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub adres zamieszkania,

d) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności - PESEL.

2) imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana,

3) uzasadnienie,

4) oświadczenie wnioskodawcy, że w tej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna

Miejsce złożenia dokumentów

Dokumenty można złożyć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego,

Urząd Stanu Cywilnego w Lesznie przyjmuje interesantów:

- poniedziałki od godziny 07:30 do godziny 15:00

- wtorki, środy, czwartki i piątki od godziny 07:30 do godziny 15:00

Opłaty Opłata skarbowa: - za wydaną decyzję w sprawie zmiany imienia i nazwiska wynosi: 37 zł

Opłatę należy uiszczać na rachunek Urzędu Miasta Leszna ul. Karasia 15
Nr 26102030880000830200057513

Opłatę można uiścić w ajencji PKO ul. Wałowa 5 (budynek Urzędu) lub kartą bankową/aplikacją mobilną na miejscu.

Termin i sposób załatwienia
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty wpływu wniosku lub w sprawach szczególnych do dwóch miesięcy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 17 października 2008 roku o zmianie imienia i nazwiska ( Dz.U. z 2021 r. poz. 1988)

Kodeks postępowania administracyjnego - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775)

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006r.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Wojewody Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Urzędu Stanu Cywilnego.

Dodatkowe informacje

a) wniosek o zmianę nazwiska i imienia podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami, a w szczególności gdy dotyczą zmiany :
- imienia lub nazwiska ośmieszającego lub nie licującego z godnością człowieka
- na imię lub nazwisko używane
- na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione
- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami państwa, którego obywatelstwo również się posiada.
b) wniosek o zmianę nie podlega uwzględnieniu, gdy:
- zachodzi uzasadniona obawa, że wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska w zamiarze ułatwienia sobie działalności przestępczej albo uchylenia się od odpowiedzialności cywilnej lub karnej
- wnioskodawca ubiega się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem
c) o zmianę imienia i nazwiska mogą ubiegać się wyłącznie osoby posiadające obywatelstwo polskie lub nie posiadające żadnej przynależności państwowej a mające miejsce zamieszkania w Polsce lub cudzoziemcy, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy
d) osoby zamieszkałe w Polsce składają wniosek do kierownika dowolnego Urzędu Stanu Cywilnego w kraju
e) osoby zamieszkałe za granicą składają wniosek za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
 

Załączniki

Klauzula RODO docx, 20 kB

Powiadom znajomego