W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie miasta Leszna

PREZYDENT MIASTA LESZNA  - GMINNY KOMISARZ SPISOWY


ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie miasta Leszna.


Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. na terenie miasta Leszna.

Nabór kandydat na rachmistrzów terenowych dotyczy osób:

 1. pełnoletnich;
 2. zamieszkałych na terenie miasta Leszna;
 3. posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługujących się językiem polskim w mowie i piśmie;
 5. które nie były skazane za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WAŻNE:

Kandydaci na rachmistrzów terenowych winni obowiązkowo przejść szkolenie, które kończy się egzaminem testowym dotyczącym wiedzy i umiejętności objętych szkoleniem. Uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi warunkuje wpis na listę kandydatów. Kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego. Szkolenie odbędzie się w okresie od 3 sierpnia do 11 września 2020 r.

Rachmistrz terenowy otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ww. ustawy o powszechnym spisie rolnym. Wynagrodzenie ustalono jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkujących prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.

Wywiad bezpośredni, przeprowadzany przez rachmistrzów terenowych przy pomocy urządzeń mobilnych wyposażonych w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego realizowany będzie od 1 października do 30 listopada 2020 r. W przypadku zagrożenia COVID-19 i podjęcia przez Generalnego Komisarza Spisowego decyzji o wstrzymaniu realizacji wywiadów bezpośrednich, rachmistrze będą realizować wywiady telefoniczne,
z wykorzystaniem ww. urządzeń.

Do głównych zadań rachmistrza terenowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od

            aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19;

 1. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań,

            opracowanym przez CBS;

 1. przejęcie części zadań innych rachmistrzów terenowych, w sytuacji awaryjnej,

            np. gdy zmniejszona zostanie liczba rachmistrzów w gminie lub termin spisu

            będzie zagrożony.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: Do dnia 8 lipca 2020 r.

WYMGANE DOKUMNETY:

1). Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

- imienia i nazwiska,

- adresu zamieszkania,

- numeru telefonu,

- adresu email.

2). Oświadczenie o spełnieniu wymogów ustawowych.

3). Oświadczenie o spełnieniu wymogu niekaralności pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń z klauzulą o treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

4). Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

5). Kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie.

 

Formularze dostępne w załączeniu poniżej

 

 

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Miasta Leszna

ul. Kazimierza Karasia 15

64-100 Leszna

Wymagane dokumenty należy składać pisemnie w zamkniętej kopercie z dopiskiem  „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r.”. Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego – liczy się data wpływu zgłoszenia do Urzędu. Dokumenty zgłoszone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.


Dokumenty do pobrania:

 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego wraz z oświadczeniem o spełnieniu wymogów ustawowych
 2. Oświadczenie o niekaralności
 3. Klauzula informacyjna – oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

Załączniki

Fotografia jpg, 117 kB

Powiadom znajomego