Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

MZD.271.2.2016

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Dostawę znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie w 2016 roku

nr sprawy MZD.271.2.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji; 64-100 Leszno ul. Karasia 15 pok. nr 30

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO P.N. . „DOSTAWA ZNAKÓW DROGOWYCH PIONOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA POTRZEBY MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I INWESTYCJI W LESZNIE W 2016 ROKU”

 

           Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r. poz. 2164) zawiadamia, że złożono 5 ofert na wykonanie zamówienia publicznego p.n. . „Dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie w 2016 roku”.

        Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie oceny złożonych ofert.


LP

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

Termin płatności

punktacja

Cena

termin

razem

1

Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe BIG Sp. z o.o.; 66-200 Świebodzin Ługów 18

86 401,65 zł

30

80,69

5

85,69

2

CZMUDA GROUP Sp. z o.o.; 11-040 Dobre Miasto ul. Spichrzowa 1

85 928,56 zł

30

81,14

5

86,14

3

RESTAL Sp. z o.o. Sp. k.; 45-838 Opole ul. Żerkowicka 1a

81 172,65 zł

30

oferta odrzucona

4

ERPLAST Sp. z o.o.; 85-778 Bydgoszcz ul.Witebska 27

76 901,67 zł

30

90,66

5

95,66

5

RAWBUD RAWICZ Sp. z o.o. ; 63-900 Rawicz Masłowo ul. Śląska 88

73 390,66 zł

30

95,00

5

100,00


W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła: 

  • wybrać jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez RAWBUD RAWICZ Sp. z o.o. ; 63-900 Rawicz Masłowo ul. Śląska 88 z ceną ofertową porównywalną 73 390,66 zł brutto oraz terminem płatności faktur 30 dni kalendarzowych. Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.  Cena ofertowa mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
  • Odrzucić ofertę RESTAL Sp z o.o. Sp.k.; 45-838 Opole ul. Żerkowicka 1a na podstawie art. 89 ust. 1 ppkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. niezgodna z ustawą ze względu na to, że Wykonawca nie podpisał swojej oferty. Artykuł 82 ust. 2 ustawy Pzp jednoznacznie przesądza o tym, że oferta musi zostać złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jedyne odstępstwo od tej zasady to możliwość złożenia, za zgodą zamawiającego, oferty w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
    Minimalne wymagania dla zachowania formy pisemnej zostały określone w art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym tego rodzaju dokument powinien zostać opatrzony własnoręcznym podpisem osoby składającej oświadczenie woli. Brak podpisu w przypadku oferty, dla której zastrzeżono formę pisemną, na mocy art. 78 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 82 ust. 2 Pzp, skutkuje jej bezwzględną nieważnością.

Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta w dniu 16 marca 2016r.

Treść

Data publikacji: 15.02.2016r.
Termin składania ofert: 2.03.2016r.Zamawiający – Miasto Leszno prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 15 lutego 2016 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 33158-2016, oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Dostawę znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie w 2016 roku”. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają: Dominik Kaźmierczak– tel. (65) 529 81 32 i Maciej Adamski – tel. (65) 529-81-29.


Załączniki

SIWZ pdf, 269 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij