Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

MZD.271.13.2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Przebudowę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy po stronie wschodniej ul. Grunwaldzkiej w Lesznie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. 17 Stycznia

nr sprawy MZD.271.13.2017

zamawiający Miasto Leszno Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji; 64-100Lleszno ul. Kazimierza Karasia 15 pok. nr 30

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO P.N.: „PRZEBUDOWĘ CHODNIKA NA CIĄG PIESZO-ROWEROWY PO STRONIE WSCHODNIEJ UL. GRUNWALDZKIEJ W LESZNIE NA ODCINKU OD AL. JANA PAWŁA II DO UL. 17 STYCZNIA”.

 

  1. Zamawiający Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, działając na podstawie art. 92 ust. 1  pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, że w niniejszym postępowaniu przetargowym złożono 3 oferty na „Przebudowę chodnika na ciąg pieszo-rowerowy po stronie wschodniej ul. Grunwaldzkiej w Lesznie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. 17 Stycznia”.

  1. Poniżej przedstawiamy Państwu zbiorcze zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją w poszczególnych kryteriach oraz łączną punktacją:


Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

Termin wykonania robót

Gwarancja jakości

punktacja

Cena

termin płatności

termin wykonania

razem

1

Konsorcjum w składzie: Lider: Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp.k ; 64-000 Kościan ul. Nowowiejskiego 4; Partner: Infrakom Sp. z o.o.; 64-000 Kościan ul. Nowowiejskiego 4

491 898,89 zł

30

60

19,77

10,00

30,00

59,77

2

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., 64-100 Leszno ul. Bema 33

339 767,57 zł

30

60

60,00

10,00

30,00

100,00

3

PUB BRUKPOL S.C. ; 63-820 Piaski Strzelce wielkie 81c

461 547,05 zł

60

60

23,94

5,00

30,00

58,94  1. Mając powyższe na uwadze do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., 64-100 Leszno, ul. Bema 33, którego oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie – Prawo zamówień publicznych i uzyskała najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie wszystkich kryteriów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (tj.: 100 pkt).

  1. Umowa na realizację przedmiotowego zadania zawarta zostanie, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy – Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Treść

UWAGA: W dniu 25 lipca 2017r. dodano informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZPZamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 6 lipca 2017 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 543901-N-2017, oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15  64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn. „Przebudowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy po stronie wschodniej ul. Grunwaldzkiej w Lesznie na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. 17 Stycznia”. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają:  Dominik Kaźmierczak– email: dkazmierczak@leszno.pl            oraz  Maciej Adamski – email: madamski@leszno.pl.


Załączniki

SIWZ pdf, 301 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij