Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Aleksandra Michalska, Leszno

uzasadnienie wyboru Treść uzasadnienia w załączeniu

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aleje Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Treść

URZĄD MIASTA LESZNA

ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

 

ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi

w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi


1. Wymagania niezbędne od kandydatów:

a)     obywatelstwo polskie,

b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)   brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)   nieposzlakowana opinia,

e)   wykształcenie wyższe magisterskie,

f)    udokumentowany świadectwami pracy lub zaświadczeniami o zatrudnieniu co najmniej roczny staż  pracy lub doświadczenie zawodowe na stanowiskach administracyjno-biurowych,

g)   udokumentowane referencjami lub oświadczeniem kandydata doświadczenie w organizacji spotkań, szkoleń,  konferencji etc.,

h)    znajomość ustaw: o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o fundacjach, o stowarzyszeniach,
o pomocy społecznej, o Krajowym Rejestrze Sądowym, o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach  samorządowych, Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo prasowe, Prawo zamówień publicznych,

i)    wiedza z zakresu funkcjonowania organizacji pozarządowych i samorządu lokalnego,

j)    pełna dyspozycyjność, umiejętności organizacyjne,

k)   dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office.


2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

a)     wykształcenie administracyjne lub z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi lub z zakresu funduszy unijnych lub z zakresu public relations,

b)    doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi (praca, staż, przygotowanie zawodowe, wolontariat),

c)     doświadczenie w pisaniu i redagowaniu tekstów,

d)    znajomość specyfiki nowoczesnych technik i narzędzi promocji,

e)     sprawna organizacja przedsięwzięć, duża samodzielność, łatwość formułowania myśli, systematyczność, kreatywność i wysokie umiejętności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole.


3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny m. in. za współtworzenie i nadzór nad realizacją Programu współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, wyszukiwanie informacji o zewnętrznych źródłach finansowania, wsparcie organizacji pozarządowych w przygotowaniu przez nie wniosków o dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, prowadzenie usług doradczych, szkoleniowych dla organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej oraz mieszkańców zainteresowanych wolontariatem lub podjęciem działalności w trzecim sektorze oraz prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych skierowanych do sektora pozarządowego lub których beneficjentem jest sektor pozarządowy. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobraćz Biuletynu Informacji Publicznej.


4. Wymagane dokumenty:

a)     wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

b)    list motywacyjny,

c)     życiorys /CV/,

d)    kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

e)     kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy lub doświadczenie zawodowe wymienione
w pkt 1 f) – świadectwa pracy lub zaświadczenia o zatrudnieniu,

f)     kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie wymienione w pkt 1 g) – referencje lub oświadczenie kandydata,

g)    oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),

h)     inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.


5. Warunki pracy na stanowisku:

a)     miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno,

b)    rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,

c)     wymiar czasu pracy: pełen etat,

d)    data rozpoczęcia pracy: grudzień 2017 r./ styczeń 2018 r.


Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub  pocztą tradycyjną na  adres  Urzędu  z  dopiskiem:  dot. naboru  –  stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w terminie do dnia 20 listopada 2017 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie spełnili wymagań niezbędnych i nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji przechowuje się w komórce merytorycznej, tj. Biurze Kadr i Płac do momentu przekazania ich do archiwum zakładowego, w którym ww. dokumenty przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij