Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. aktualizacji mapy numerycznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - ODGiK - na czas zastępstwa

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

uzasadnienie wyboru Treść uzasadnienia w załączniku.

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. aktualizacji mapy numerycznej w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - ODGiK - na czas zastępstwa

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - ODGiK, Aleje Jana Pawła II 23, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, 64-100 Leszno, ul. K. Karasia 15

TreśćURZĄD MIASTA LESZNA

ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

 

ds. aktualizacji mapy numerycznej

w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru – Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

 

- na czas zastępstwa za nieobecnego pracownika


 1. Wymagania niezbędne od kandydatów:

a)     obywatelstwo polskie,

b)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)    nieposzlakowana opinia,

e)     wykształcenie średnie geodezyjne,

f)     udokumentowana świadectwami pracy, zaświadczeniami o zatrudnieniu, innymi zaświadczeniami, referencjami, bądź oświadczeniem kandydata praktyka zawodowa w zakresie wykonywania prac geodezyjnych w systemie informatycznym,

g)    znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych do Prawa geodezyjnego i kartograficznego ,

h)     dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office, znajomość programu GEO-INFO.


2. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

a)     wykształcenie wyższe geodezyjne,

b)    doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia i aktualizacji mapy prowadzonej w systemie informatycznym,

c)     uprawnienia geodezyjne w zakresie 1, 2.


3. Zadania wykonywane na stanowisku - pracownik będzie odpowiedzialny za wprowadzanie zmian do baz danych EGiB, BDOT500 i GESUT. Szczegółowy opis stanowiska pracy można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej.


4. Wymagane dokumenty:

a)     wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl (dział: Urząd Miasta – Praca, w załącznikach do niniejszego ogłoszenia),

b)    list motywacyjny,

c)     życiorys /CV/,

d)    kserokopie dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie,

e)     kserokopie dokumentów potwierdzających praktykę zawodową wymienioną w pkt 1 f) – świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu; inne zaświadczenia, referencje, bądź oświadczenie kandydata,

f)     oświadczenia kandydata: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl),

g)    inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach i umiejętnościach.


5. Warunki pracy na stanowisku:

a)    miejsce pracy: Urząd Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 23, 64-100 Leszno,

b)    rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,

c)     wymiar czasu pracy: pełen etat,

d)    data rozpoczęcia pracy: czerwiec 2017 r.


Wymagane dokumenty należy składać w Biurze Kadr i Płac Urzędu Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15 lub  pocztą tradycyjną na  adres  Urzędu  z  dopiskiem:  dot. naboru  –  stanowisko ds. aktualizacji mapy numerycznej w terminie do dnia 29 maja 2017 r. do godz. 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, jak również nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.

Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta Leszna był wyższy niż 6 %.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.leszno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu – tablica w hollu głównym na parterze budynku przy ul. K. Karasia 15.

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy spełnili wymagania niezbędne i zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji oraz kandydatów, którzy nie spełnili wymagań niezbędnych i nie zakwalifikowali się do dalszego etapu rekrutacji przechowuje się w komórce merytorycznej, tj. Biurze Kadr i Płac do momentu przekazania ich do archiwum zakładowego, w którym ww. dokumenty przechowuje się zgodnie z instrukcją kancelaryjną. 


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij