W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: LXX/921/2023
uchwała nr LXX/921/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na części nieruchomości gruntowej, położonej w Lesznie przy ul. Jana Dekana
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/920/2023
uchwała nr LXX/920/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokale mieszkalne
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/919/2023
uchwała nr LXX/919/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Poznania na realizację zadań własnych Miasta Poznania w zakresie tworzenia warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/918/2023
uchwała nr LXX/918/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Leszna do spółki pod firmą: Leszczyńska Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu poprzez nieodpłatne nabycie przez Miasto Leszno udziałów należących do Miasta Poznania
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/917/2023
uchwała nr LXX/917/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Leszna
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/916/2023
uchwała nr LXX/916/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach treningowych i wspomaganych
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/915/2023
uchwała nr LXX/915/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/459/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 31 maja 2017 roku w sprawie utworzenia Leszczyńskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/914/2023
uchwała nr LXX/914/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany przebiegu ulicy w rejonie ulic Edmunda Bojanowskiego i gen. Dezyderego Chłapowskiego
uchwała nr: LXX/913/2023
uchwała nr LXX/913/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania nazwy ulicy w rejonie ulicy Fryderyka Chopina
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/912/2023
uchwała nr LXX/912/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2024 rok”
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/911/2023
uchwała nr LXX/911/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic 17 Stycznia i por. Leona Włodarczaka w Lesznie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/910/2023
uchwała nr LXX/910/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kresowej i ks. Jerzego Popiełuszki w Lesznie
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/909/2023
uchwała nr LXX/909/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przekształcenia Przedszkola Miejskiego Nr 12 w Lesznie poprzez zmianę jego siedziby
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/908/2023
uchwała nr LXX/908/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały Nr X/149/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Miasta Leszna dotacji celowej na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/907/2023
uchwała nr LXX/907/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/906/2023
uchwała nr LXX/906/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2023-2039
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/905/2023
uchwała nr LXX/905/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2023
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/904/2023
uchwała nr LXX/904/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania pośmiertnie odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” dla Grzegorza Jurkiewicza
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/903/2023
uchwała nr LXX/903/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania pośmiertnie odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” dla Eugeniusza Borowiaka
status uchwały obowiązująca
uchwała nr: LXX/902/2023
uchwała nr LXX/902/2023
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” 19. Samodzielnemu Oddziałowi Geograficznemu
status uchwały obowiązująca