W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Rejestracja pojazdów

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy komunikacja, transport
Komórka odpowiedzialna Wydział Komunikacji

Uwaga

Na podstawie Rozporządzenia Ministra  Zdrowia z dnia 14 czerwca 2023 r., w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego ( DZ.U. poz.1118) określa się co następuje:

Z dniem 1 lipca 2023 r. odwołuje się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Z dniem 1 lipca 2023 r. traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie ogloszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrozenia epidemicznego.

W praktyce oznacza to, iż dotychczasowy czas na dopełnienie obowiązku zawiadomienia o nabyciu bądź zbyciu pojazdu ulega skróceniu z 60 dni na 30 dni.

Powyższy 30- sto dniowy termin dotyczy również obowiązku rejestracji pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich Unii Europejskiej , nie rejestrowanych uprzednio na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz. U. z  2023 r.   poz.  1047 );

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Odpowiedni wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (wypełnia się w Wydziale   Komunikacji) z własnoręcznym podpisem właściciela lub współwłaściciela.

W przypadku działania przez pełnomocnika wymagane jest przedstawienie upoważnienia.

2. Załączniki:

1). Pojazd zarejestrowany na terenie RP:

- Dowód własności pojazdu ( umowa, faktura, umowa darowizna)

- Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu, jeśli jest wymagane

- Dowód rejestracyjny

- Tablice rejestracyjne, 

- Dowód uiszczenia opłaty.

2). Pojazd sprowadzony z zagranicy:

- Dokument potwierdzający własność ( faktura, umowa)

- Dowód rejestracyjny, jeżeli składa się z dwóch części wymagane są obie

- Tłumaczenie dowodu, jeżeli jest wymagane

- Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium państwa członkowskiego, jeżeli rejestrowany jest po raz pierwszy

- Dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z terytorium państwa trzeciego i rejestrowany jest po raz pierwszy

- Badanie techniczne przeprowadzone na Polskiej Stacji Diagnostycznej

- Tablice rejestracyjne, w przypadku ich braku sprowadzający składa stosowne oświadczenie

- Oświadczenie sprowadzającego o dokładnej dacie sprowadzenie pojazdu do kraju

- Dowód uiszczenia opłaty

3) Przerejestrowanie w urzędzie ( zmiana właściciela dla tablic PL):

- Dowód rejestracyjny

- Dokument potwierdzający własność (umowa, faktura)

- Tablice rejestracyjne, które zostaną ponownie zalegalizowane

- dowód uiszczenia opłaty

4) Pojazd nowy zakupiony w kraju, rejestrowany po raz pierwszy:

- Dokument własności 

- Wyciąg z świadectwa homologacji lub odpis decyzji zwalniającej pojazd z homologacji

- Oświadczenie o danych niezbędnych do rejestracji

- Dowód uiszczenia opłaty

3. Do wglądu:

- Dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem o zameldowaniu.

- Od osoby prawnej – wyciąg z rejestru sądowego oraz zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON.

- Od spółki – umowa spółki i zaświadczenie o wpisie prowadzonej działalności gospodarczej, oraz dowód osobisty lub dowód tymczasowy albo paszport wraz z zaświadczeniem o aktualnym miejscu zameldowania – pojazd będzie zarejestrowany na właściciela 

Z dniem 4 września 2022 r weszły w życie przepisy zwalniające z konieczności wydawania i przedkładania do rejestracji kart pojazdu oraz nalepek kontrolnych na szybę.

 

OPŁATY:

1.  Opłaty za rejestrację pojazdu - suma opłat:

- samochód z zagranicy - 160 zł

- motocykl z zagranicy - 120 zł

- samochód nowy lub z innego powiatu -160 zł ( zmiana tablic)

- samochód z innego powiatu - 66,50 zł (pozostawienie tablic)

- przyczepa, ciągnik, motocykl - 120 zł

- motorower - 110 zł

- samochód z zachowaniem dotychczasowych tablic z pozwoleniem czasowym 80 zł

- samochód zabytkowy 180 zł

- motocykl zabytkowy 130 zł

- motorower zabytkowy 120 zł

- rejestracja na  tablice indywidualne: samochodowe 1080 zł, motocyklowe 580 zł

- rejestracja czasowa - 61 zł 

- wtórnik tablicy rejestracyjnej, trzecia tablica na bagażnik rowerowy 1 szt. 52,50 zł

Wysokość opłat w innych przypadkach zostaje naliczana na stanowiskach ds. rejestracji   pojazdów.

 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:                                    .

Rejestracja stała nowego pojazdu, kupionego na terenie miasta Leszna lub

z  zagranicy do 30 dni.

Rejestracja stała pojazdu z innego powiatu około 30 dni.

 

JEDNOSTKA PROWADZĄCA SPRAWĘ: 

Wydział Komunikacji

Budynek Urzędu Miasta przy ul. Wałowej 5,  pokój nr 2 (parter) 

tel. (0-65) 529-81-06 lub (0-65) 547-68-54 

zapisy telefoniczne na wizytę (0-65) 529-81-05 

 Godziny pracy:  

                        -  poniedziałek  7.30 - 15.00

                        - od wtorku do piątku  7.30 - 15.00

 

TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Urzędzie Miasta Leszna).Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 

UWAGI:

1. Wnioskodawca odbiera osobiście dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, komplet znaków legalizacyjnych.

2. W pierwszej kolejności wydawane jest pozwolenie czasowe na okres 30 dni z możliwością jego przedłużenia na dodatkowe 2 tygodnie, a po sprawdzeniu danych i uprawomocnieniu się decyzji zostaje wydany dowód rejestracyjny (po przesłaniu z PWPW S.A.).

3. Dopuszcza się rejestrację pojazdu bez dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu, jeżeli pojazd zakupiono po przepadku na rzecz Skarbu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także w przypadku zakupu pojazdu od Policji lub Sił Zbrojnych oraz rejestracji pojazdu zabytkowego.

4. Kopie dokumentów pozostających w aktach organu rejestrującego wykonuje pracownik rejestrujący pojazd.

5. Informację o tym, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru, można uzyskać w Urzędzie Miasta Leszna lub pod numerem telefonu 529-81-05.

6. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia.

7. Dokumenty sporządzone w języku obcym dołącza się do wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

8. Właściciel jest zobowiązany dokonać rejestracji lub zgłosić zmianę danych pojazdu, zbycia lub kasacji pojazdu w ciągu 30 dni.

9. Po upływie terminu czasowej rejestracji pozwolenie czasowe i tablice rejestracyjne czasowe zwraca się do organu, który je wydał (nie dotyczy wywozu pojazdu za granicę).

10. Od 01.01.2020 r wprowadzono sankcje finansowe za brak obowiązku zawiadomienia w terminie 30 dni  właściwego organu o fakcie nabycia oraz zbycia pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto właściciel pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest zobowiązany zarejestrować pojazd w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia.

 

Niedopełnienie powyższych obowiązków podlegać będzie karze od 200 do 1000 zł 

 

Załączniki

Upoważnienie pdf, 458 kB
oświadczenie pdf, 423 kB

Powiadom znajomego