W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Dowody osobiste

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich
Dowody Osobiste
ul. Wałowa 5 (pokój nr 4 na parterze, stanowiska 1-3)
tel. 65 529 81 70 / fax. 65 529 81 73


Informacje ogólne:

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby oraz poświadczającym obywatelstwo polskie.
Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkująca w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty.
Obywatel polski zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.
Od 1 marca 2015 roku dowody osobiste wydawane są obywatelom polskim bez ograniczeń wiekowych.
Dowód osobisty wydany:

 • osobie, która nie ukończyła 12 roku życia ważny jest przez okres 5 lat,
 • osobie która ukończyła 12 rok życia ważny jest przez okres 10 lat.


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dotyczy również osób małoletnich) wniosek składa jeden z rodziców, kurator lub opiekun. Przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 rok życia oraz osoby ubezwłasnowolnionej.

Osoba małoletnia może złożyć wniosek samodzielnie nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.

Godziny przyjmowania klientów:

Poniedziałek 07:30 – 15:00
Wtorek 07:30 – 15:00
Środa 07:30 – 15:00
Czwartek 07:30 – 15:00
Piątek 07:30 – 15:00


Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • aktualna fotografia o wymiarach 35x45mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość i odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię w okularach z ciemnymi szkłami wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, można załączyć fotografię z nakryciem głowy, pod warunkiem, iż wizerunek twarzy jest całkowicie widoczny, wraz z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej, zarejestrowanej w RP.


Odbiór dowodu:

Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, do której złożony został wniosek o jego wydanie.
Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic lub opiekun.
Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Kiedy zachodzi obowiązek wymiany dowodu osobistego:

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym (niezwłocznie),
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w sposób utrudniający, uniemożliwiający identyfikację jego posiadacza,
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego (co najmniej 30 dni przed jego upływem).

 

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:

O utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego należy osobiście powiadomić dowolny organ gminy, a osoby przebywające poza granicami RP - dowolną placówkę konsularną, przedkładając wypełniony formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać w dowolnym organie gminy w formie dokumentu elektronicznego, potwierdzonego przez zgłaszającego podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilem zaufanym ePUAP.
Organ przyjmujący zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wydaje posiadaczowi nieodpłatnie zaświadczenie stwierdzające utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego:

 • z urzędu - w przypadku osobistego zgłoszenia w organie gminy,
 • na wniosek - w przypadku zgłoszenia dokonanego w formie dokumentu elektronicznego drogą elektroniczną.

 

Opłaty:

Wydanie dowodu osobistego jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

30 dni.


Informacja o e-dowodach:

Od 7 listopada 2021 r. są wydawane nowe dowody osobiste z odciskami linii papilarnych oraz z podpisem posiadacza dowodu.


E-DOWÓD
to dowód osobisty z warstwą elektroniczną wydawany po 4 marca 2019 roku.
Nowy dowód zewnętrznie wygląda podobnie do wydawanego dotychczas dowodu osobistego. Jedyną nową informacją na pierwszej stronie dokumentu (awersie) jest numer CAN. Jest on też zapisany w kodzie kreskowym na drugiej stronie. Numer ten jest potrzebny, jeśli chcesz skorzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Zabezpiecza też e-dowód przed zdalnym odczytaniem danych zapisanych w warstwie elektronicznej przez osoby nieuprawnione.
Tym, co sprawia, że dowody nazywają się „e-dowodami” jest warstwa elektroniczna, czyli wbudowany, niewidoczny z zewnątrz chip. E-dowód działa bezstykowo, co oznacza to, że wystarczy położyć go na czytniku.

WAŻNE!
Nie zmieniają się dotychczasowe funkcje dowodu osobistego – nadal potwierdza tożsamość i obywatelstwo oraz uprawnia do przekraczania granic niektórych państw, które uznają go za dokument podróży. Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane mogą używać e-dowodu do komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.
Pozwala m.in.:

 • logować się do portali administracji publicznej przy użyciu bezpiecznego środka identyfikacji elektronicznej (profil osobisty),
 • elektronicznie podpisywać dokumenty (dzięki podpisowi osobistemu),
 • elektronicznie podpisać się w usługach online administracji publicznej,
 • korzystać z automatycznych bramek granicznych, na przykład na lotniskach.


JAK DŁUGO JEST WAŻNY E-DOWÓD Z ODCISKAMI PALCÓW I PODPISEM?
Dowód osobisty (e-dowód) wydany po 7 listopada 2021 roku ważny jest:

 • 10 lat — dla osób w wieku od 12 r.ż.,
 • 5 lat — dla osób w wieku do 12 r.ż.
 • 12 miesięcy dla osób od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców


UWAGA!
Jeśli Twój dowód osobisty jest nadal ważny, nie musisz go wymieniać! Wymiana dotychczasowego dowodu osobistego na e-dowód jest bezpłatna.

JAKIE DANE ZAWIERA E-DOWÓD?
W e-dowodzie znajdziesz następujące dane na swój temat:

 • imię lub imiona i nazwisko,
 • nazwisko rodowe,
 • imiona swoich rodziców,
 • datę i miejsce urodzenia,
 • płeć,
 • zdjęcie,
 • numer PESEL,
 • obywatelstwo,
 • podpis posiadacza dowodu, który ukończył 12 rok życia.

W e-dowodzie są też następujące informacje na temat samego dokumentu:

 • jego seria i numer,
 • data wydania,
 • data ważności,
 • kto go wydał,
 • numer CAN*.


*Numer CAN - jest to numer zapisany na awersie oraz rewersie (jako kod kreskowy)
e-dowodu. Musisz go podać, by korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu. Chroni też twój e-dowód, by osoba niepowołana zdalnie nie odczytała twoich danych z warstwy elektronicznej dowodu.

E-dowód (w warstwie elektronicznej) dodatkowo zawiera dane, których nie ma na poprzednich dowodach:
- powtórzone twoje dane i dane dowodu zapisane w postaci elektronicznej (z wyjątkiem numeru CAN),
- certyfikaty, które pozwalają:

 • uwierzytelnić się w usługach online, na przykład zalogować na portalu ePUAP, 
 • podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym, 
 • potwierdzić swoją obecność,
 • miejsce na certyfikat kwalifikowany podpisu elektronicznego,
 • aplikację ICAO, która pozwala odprawić się automatycznie, gdy przekraczasz granice państwa,
 • odciski palców - pobierane od osób powyżej 12 roku życia. 


CERTYFIKATY W E-DOWODZIE
Są ważne tak długo, jak długo jest ważny e-dowód. Certyfikaty wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, który pozwala je też zweryfikować. Są 4 certyfikaty:

1. CERTYFIKAT IDENTYFIKACJI I UWIERZYTELNIENIA, który pozwala uwierzytelnić się w usługach online. 
Ma go tylko osoba, która:

 • skończyła 13 lat lub
 • jest częściowo ubezwłasnowolniona.

By użyć certyfikatu, potrzebujesz 4-cyfrowego kodu PIN 1.

2. CERTYFIKAT PODPISU OSOBISTEGO, który pozwala podpisać elektronicznie dokumenty podpisem osobistym.
Podpis osobisty — zaawansowany podpis elektroniczny umieszczany w e-dowodzie. W kontakcie z urzędem (podmiotem publicznym) jest tak samo ważny jak podpis własnoręczny. Możesz go też używać do załatwiania innych spraw z firmami lub osobami, jeśli zgodzą się na to obie strony. Ty jako jedna strona i inna osoba lub firma jako druga strona.
Zdecyduj, czy chcesz go mieć, kiedy składasz wniosek o dowód osobisty.

Może mieć go osoba:

 • pełnoletnia,
 • która ukończyła 13 lat. Wtedy o taki certyfikat wnioskuje rodzic. Z podpisu może jednak korzystać wyłącznie osoba dorosła — właściciel dowodu, gdy ukończy 18 lat.

Osoby ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie NIE mają tego certyfikatu.
By użyć certyfikatu, potrzebujesz 6-cyfrowego kodu PIN 2.

3. CERTYFIKAT POTWIERDZENIA OBECNOŚCI
Jest bez wyjątku w każdym e-dowodzie. 
By użyć certyfikatu, NIE potrzebujesz żadnego kodu PIN.

4. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANEGO PODPISU ELEKTRONICZNEGO
Możesz go kupić u dostawcy komercyjnego i umieścić w swoim e-dowodzie. 
Certyfikat będzie ważny przez czas, na jaki został wydany. Nawet gdy w tym czasie twój e-dowód zostanie unieważniony.

Jak używać e-dowodu, zmienić PIN lub odblokować dany certyfikat za pomocą kodu PUK, dowiesz się na stronie edowod.gov.pl. Na tej stronie znajdziesz też politykę świadczenia usług. Zapoznaj się z nią, by prawidłowo korzystać z elektronicznych funkcji e-dowodu.

GDZIE I JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK O E-DOWÓD Z ODCISKAMI PALCÓW?

Wszystkie dowody, które będą wydane na podstawie złożonych wniosków będą mieć warstwę elektroniczną. 

Wniosek o dowód będzie można składać:

 • w dowolnym urzędzie gminy, niezależnie od adresu zameldowania,

W momencie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego strona może wyrazić  zgodę na przekazanie do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail.  Wpis do RDK jest dobrowolny i bezpłatny. Odbywa się ponadto wyłącznie za zgodą osoby, której dane mają zostać wpisane do RDK. Każda osoba pełnoletnia, która posiada numer PESEL, a w związku z tym figuruje w rejestrze PESEL może przekazać swoje dane kontaktowe do RDK.  Może to zrobić samodzielnie, w urzędzie miasta lub gminy albo poprzez e-usługi. Osoba uprawniona zdecyduje, które dane kontaktowe przekaże, jak długo będą one przechowywane w RDK, a w razie potrzeby zmieni je lub usunie.

Wysyłanie powiadomień z RDO nastąpi w przypadku:

 1. Unieważnienia dowodu osobistego – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie, gdy dowód osobisty zostanie w systemie oznaczony jako unieważniony;
 2. Masowego unieważnienia warstwy elektronicznej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie o unieważnieniu warstwy elektronicznej i przedłużeniu daty ważności dowodu osobistego;
 3. Zmiany statusu dowodu na „Przyjęty przez urząd” – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie, gdy dowód osobisty będzie gotowy do odbioru przez posiadacza;
 4. Zbliżającego się terminu upływu ważności dowodu osobistego – na wskazany numer i adres będzie wysłane powiadomienie o zbliżającym się terminie upływu ważności na:
 • 90 dni przed datą upływu terminu ważności;
 • 60 dni przed datą upływu terminu ważności;
 • 30 dni przed datą upływu terminu ważności;
 • 14 dni przed datą upływu terminu ważności.

Powiadomienia o upływie terminu ważności przestaną być wysyłane w momencie, gdy posiadacz złoży wniosek o nowy dowód osobisty.


Przy składaniu wniosku online dla osób do 12 roku życia, warto zapoznać się wcześniej z wymogami, jakie powinno spełniać zdjęcie (załączanie niepoprawnie wykonanego zdjęcia to najczęstszy błąd).
Jako rodzic, opiekun lub kurator możesz wnioskować o e-dowód dla dziecka lub podopiecznego.

ZAWIESZENIE E-DOWODU
Jeśli nie wiesz, gdzie jest twój e-dowód, ale masz nadzieję, że jeszcze go znajdziesz, możesz go zawiesić na maksymalnie 14 dni.
Jeśli w tym czasie nie cofniesz zawieszenia, twój e-dowód zostanie automatycznie unieważniony.
Jeśli cofniesz zawieszenie, twój e-dowód będzie znowu ważny.
Wniosek o zawieszenie/odwieszenie dowodu możesz złożyć:

 • w dowolnym urzędzie gminy

 


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1000 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 października 2021 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2021 r. poz. 1865);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2021 r. w sprawie warstwy elektronicznej dowodu osobistego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1831)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2467).

Załączniki

Powiadom znajomego