W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Zawarcie związku małżeńskiego

Wymagane dokumenty

Aktualne dowody osobiste lub paszporty.

Jeżeli jedną ze stron przyszłego związku małżeńskiego jest cudzoziemiec, winien przedstawić:
-odpis aktu urodzenia
-jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim- odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu lub stwierdzeniu jego nieistnienia.
-zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego, wydane przez właściwy organ w swoim kraju lub placówkę dyplomatyczną.
 
*Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze związanej z zawarciem małżeństwa i na uroczystości składa w obecności tłumacza. Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów należy do nupturientów.
 
Ponadto przyszli małżonkowie winni złożyć podpisy pod zapewnieniem o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Wyżej wymienione dokumenty winny być złożone co najmniej miesiąc przed planowanym terminem ślubu.

Sala ślubów znajduje się w Ratuszu (I piętro) ul. Rynek 1

Uwaga! Istnieje możliwość zawarcia związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego (w obrębie miasta Leszna), jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński. Za udzielenie ślubu poza lokalem USC pobierana jest opłata dodatkowa w wysokości 1000 zł.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Stanu Cywilnego, ul. Wałowa 5, piętro I, pokój 13, Tel. (0-65) 529 81 65.
Składanie dokumentów:
a)poniedziałki -7.30 - 15.00
b)wtorki, środy, czwartki i piątki – 7.30 - 15.00
 
Opłaty
Pierwszy odpis skrócony aktu małżeństwa zwolniony jest od opłaty skarbowej.
Od sporządzenia aktu małżeństwa pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 84 zł.
Opłatę należy uiścić na rachunek Urzędu Miasta Leszna ul. Karasia 15
nr 26102030880000830200057513

Opłatę można uiścić w ajencji PKO ul. Wałowa 5 (budynek Urzędu) lub kartą na miejscu.

Termin i sposób załatwienia
Podczas składania dokumentów (zapewnienia) ustalany jest termin zawarcia związku małżeńskiego. Dokumenty niezbędne do zawarcia małżeństwa mogą być przyjmowane na pół roku przed planowaną data ślubu.
 
Podstawa prawna
Art.1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 roku poz. 1359),
Art. 76-89 ustawy z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2023 poz. 1378)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
 
Inne informacje
W uzasadnionych przypadkach, z ważnych przyczyn, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może skrócić miesięczny termin oczekiwania na zawarcie małżeństwa.
Dokumentem potwierdzającym fakt zawarcia związku małżeńskiego jest akt małżeństwa.
Osoby występujące z wnioskiem o wydanie odpisów aktów stanu cywilnego, zezwoleń, dokonanie czynności urzędowych obowiązane są do uiszczenia opłaty skarbowej w chwili złożenia wniosku.
Urząd Stanu Cywilnego w każdym przypadku nieuiszczenia należnej opłaty obowiązany będzie przekazać organowi podatkowemu informację o nieuiszczeniu tejże opłaty, co skutkować będzie dochodzeniem tej należności w postępowaniu egzekucyjnym.

Załączniki

Klauzula RODO docx, 20 kB

Powiadom znajomego