W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
(ogólna)


Zgodnie z art. 13 ust. 1, ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 - zwanego dalej RODO, informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie przy ul. Kazimiera Karasia 15, 64-100 Leszno.


2. Z Administratorem można się kontaktować:
• elektronicznie za pomocą adresu e-mail: um@leszno.pl;
• pisemnie na adres siedziby Administratora, tj. K. Karasia 15, 64-100 Leszno;
• telefonicznie pod numerem 65 529 81 00.


3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą adresu: iod@leszno.pl.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wymiany korespondencji w związku z wysłanym pismem, e-mailem, wnioskiem, formularzem lub inną formą kontaktu zgodnie z prawem w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) oraz e) RODO.


5. Odbiorcą danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych, a także podmioty z którymi zostały zawarte stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych.


6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały zebrane 
a następnie przechowywane przez okres wynikający z kategorii archiwalnej danego dokumentu, określonych w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 1983 nr 38 poz. 173 z późn. zm.).


7. Posiada Pani/Pan prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;
• sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;
• usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;
• ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;
• przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.


8. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.


9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.


10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w przeciwnym wypadku realizacja celu o którym mowa w pkt. 5 będzie niemożliwa.

Powiadom znajomego