W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Udostępnianie materiałów z powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Informacje ogólne:

Zgodnie z § 18 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183) udostępnianie materiałów zasobu odbywa się na wniosek.

 

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego kartograficznego – formularz P wraz z uszczegółowienie wniosku o udostępnienie (formularze od P1 do P7) :

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Wnioski można wnosić:

1. osobiście:

Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Aleje Jana Pawła II 23  (pokój nr 101 – 1 piętro)

tel. 65 529 82 01

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek - piątek 7:30-15:00

 

2. tradycyjną pocztą:

Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno

lub  Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

 

3. e-dokument:

 

dokumenty przesłane drogą elektroniczną powinny być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym.

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Leszna:

a) Przez ESP Urzędu Miasta Leszna. W celu wniesienia podania w postaci elektronicznej przez platformę ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP. Doręczenie podania w formie elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zostanie poświadczone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO). UPO jest automatycznie wytworzone przez system i zawiera pełną nazwę podmiotu publicznego, datę i czas jego nadania. Uwaga! Już sam fakt wysłania pisma (podania) na ESP urzędu rozpocznie komunikację obywatela z urzędem drogą elektroniczną. Nie będzie już wymagane uzyskiwanie dodatkowej zgody na ten rodzaj komunikacji obywatela z urzędem.

b) Wysłać za pomocą poczty elektronicznej dokument, podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na adres geodezja@leszno.pl Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt a.

 

Opłaty: 

1. Opłata naliczana jest zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2019 r., poz. 725 ze zm.) według zasad określonych w załączniku do ustawy.

2. Wysokość opłaty utrwalona zostaje w Dokumencie Obliczenia Opłaty. 

3. Dokument Obliczenia Opłaty może zostać przesłany na adres e-mail  wskazany we wniosku.

4. Wpłaty można dokonać przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia  Opłaty (dokument potwierdzający wpłatę w formie skanu należy  przesłać na  adres e-mail  odgik@leszno.pl).

5. W przypadku wniosków składanych osobiście opłaty dokonać można w  kasie Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II nr 23 lub w kasie Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15.

 

Termin i sposób realizacji

1. Wnioski realizowane są na bieżąco. W przypadku spraw wymagających zwiększonego nakładu pracy czas realizacji wniosku może być wydłużony maksymalnie do trzech dni roboczych.

2. Odbiór dokumentów :

 - osobiście – Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Aleje Jana Pawła II 23  (pokój nr 101 – 1 piętro)

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek - piątek 7:30-15:00

- pocztą na wskazany we wniosku adres.

Za wysłanie dokumentów pocztą pobierana jest opłata w wysokości:

10 zł – jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg,
15 zł – jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg,
20 zł – jeżeli waga przesyłki jest większa od 5 kg

naliczona zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( jednolity tekst z 2021 r., poz. 1990 ze zm.). 

Dokumenty będą udostępniane niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesieniu opłaty.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru   Geodezyjnego i Kartograficznego.

 

Uwagi:

1. W sytuacji, gdy wniosek dotyczy udostępnienia danych ewidencji gruntów i budynków zawierających dane podmiotów lub wydania wypisów zawierających takie dane dla nieruchomości nie będącej własnością wnioskodawcy, należy wskazać interes prawny związany z gruntami, budynkami lub lokalami będącymi przedmiotem wniosku lub dostarczyć upoważnienie do zamówienia i odbioru dokumentów. 

2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu właściciela/władającego podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Zgodnie z załącznikiem cz. IV pkt. 3 do ustawy z  16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.1000) zwolnione z zapłaty  opłaty skarbowej jest złożenie pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

 

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 1990 ze zm.),

2. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183),

3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (tekst jednolity Dz.U z 2019r., poz. 434).

 

Formularze do pobrania:

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Załączniki

Formularz P1 pdf, 256 kB
Formularz P2 pdf, 400 kB
Formularz P3 pdf, 289 kB
Formularz P4 pdf, 317 kB
Formularz P5 pdf, 135 kB
Formularz P6 pdf, 252 kB
Formularz P7 pdf, 275 kB
Formularz P pdf, 335 kB
Formularz P xlsx, 50 kB

Powiadom znajomego