W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacja o rozpoczęciu konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Informacja o rozpoczęciu konsultacji
projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.


W związku z Uchwałą Rady Miejskiej Leszna Nr XLVI/ 570/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Prezydent Miasta Leszna zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty działające w sferze pożytku publicznego działające na terenie miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców, do konsultacji w formie pisemnego lub elektronicznego składania uwag i opinii do przygotowanego projektu uchwały.

 

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zostanie zamieszczony w dniu 9 grudnia 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.leszno.pl, na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna  www.ngo.leszno.pl i Platformie Konsultacji Społecznych www.leszno.konsultacjejst.pl.

Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej Uchwały Nr XLVI/ 570/2010 z dnia 30 września 2010 r.  określa się:

1)      termin rozpoczęcia konsultacji na dzień: 9 grudnia 2021 roku;

2)      termin zakończenia konsultacji na dzień: 16 grudnia 2021 roku (godz.15:30);

3)      obszar, na terenie którego realizowane będą konsultacje: Miasto Leszno.


Kto może wziąć udział:

organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców.

 
Forma konsultacji: 

pisemne lub elektroniczne składanie uwag i opinii do projektu uchwały na formularzu konsultacji.

Projekt uchwały podlegającej konsultacji i formularz konsultacji  udostępnia się:

1)    na Platformie Konsultacji Społecznych: www.leszno.konsultacjejst.pl;

2)    na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna: www.ngo.leszno.pl;

3)    na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu: www.bip.leszno.pl;

4)    na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana        Pawła II 21a;

5)    w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21a (na parterze, tel. 65 529 54 03). 

 
Wypełniony formularz można odesłać drogą korespondencyjną lub bezpośrednio złożyć 
w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno z dopiskiem „Konsultacje społeczne”  lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@leszno.pl z wyżej wymienionym dopiskiem 
w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2021 roku do godz.15:30. Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Leszna.

Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział
 w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Leszna.

Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz przyjmowanie uwag jest Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, kontakt: Katarzyna Krzymińska tel. 65 529 54 03, e-mail: ngo@leszno.pl.

 

 

Załączniki

Powiadom znajomego