Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

MZD.271.7.2016

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Budowę nawierzchni ulicy Borówkowej w Lesznie

nr sprawy MZD.271.7.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji; 64-100 Leszno ul. Karasia 15 pok. nr 32

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO P.N.: „Budowa nawierzchni ulicy Borówkowej w Lesznie”

Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, że złożono 3 oferty na „Budowę nawierzchni ulicy Borówkowej w Lesznie”

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert:

Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto [zł]

Termin wykonania

Punktacja

Cena

Termin

Razem

1

Przedsiębiorstwo Drogowe „Dromar Bis” Marcin Marszałek

Nowa Wieś, ul. Powstańców Wlkp. 41

64-234 Przemęt

124 177,11 zł

35

95,00

5,00

100,00

2

PUB „BRUKPOL” S.C. Strzelce Wielkie 81c

63-820 Piaski

136 946,97 zł

35

86,14

5,00

91,14

3

Firma „Żak” Roboty Drogowo-Mostowe, Transport

ul. A. Krzyckiego 27, 64-100 Leszno

140 864,52 zł

55

83,75

0,00

83,75

W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła wybrać ofertę Przedsiębiorstwo Drogowe „Dromar Bis” Marcin Marszałek, Nowa Wieś, ul. Powstańców Wlkp. 41 64-234 Przemęt z ceną ofertową 124 177,11 zł brutto oraz terminem wykonania robót 35 dni kalendarzowych (Oferta nr 1). Wybrana oferta uzyskała najwyższą sumę liczby punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Cena ofertowa mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.

Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 4 lipca 2016r.

Treść

Zamawiający – Miasto Leszno prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 31 maja 2016 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 61789 - 2016, oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn. „Budowa nawierzchni ulicy Borówkowej w Lesznie”. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają: Dominik Kaźmierczak– tel. (65) 529 81 32, Agata Pawlikowska– tel. (65) 529 81 33 i Piotr Kalbarczyk– tel. (65) 529-81-33.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij