Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

NABÓR ZAKOŃCZONY- Specjalista w Zespole Szkół nr 4

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uzasadnienie wyboru

wybrany kandydat Katarzyna Stachowska, Leszno

uzasadnienie wyboru Wybrana kandydatka odpowiada wymaganiom powyższego stanowiska, stawianym w opisie stanowiska pracy

Szczegóły

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY- Specjalista w Zespole Szkół nr 4

miejsce pracy Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie, ul. Kurpińskiego 2

Treść

Dyrektor Zespołu Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze specjalista  1. 1.      Wymagania niezbędne:

-        wykształcenie wyższe lub średnie z co najmniej 5-letnim stażem pracy,

-        obywatelstwo polskie,

-        pełna zdolność do czynności prawnych,

-        korzystanie z pełni praw publicznych,

-        brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.


  1. 2.      Wymagania dodatkowe:

-        znajomość przepisów z zakresu finansów publicznych, prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego,  przepisów prawa oświatowego,

-        znajomość obsługi komputera (pakiet biurowy MS Office) oraz innych urządzeń biurowych,

-        umiejętność organizacji pracy oraz pracy w zespole,

-        zdyscyplinowanie, sumienność, odpowiedzialność,

-        zdolność szybkiego podejmowania decyzji,

-        łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych,


  1. 3.      Zadania wykonywane na stanowisku:

-        dokonywanie zakupu środków czystości po uzgodnieniu z kierownikiem gospodarczym,

-        prowadzenie ewidencji wydanych środków czystości,

-        prowadzenie ewidencji odzieży ochronnej i roboczej,

-        prowadzenie ewidencji ekwiwalentu za zużytą odzież ochronną i roboczą pracowników szkoły,

-        obsługa i nadzór nad Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,

-        obsługa i nadzór nad funduszem zdrowotnym nauczycieli,

-        sporządzanie sprawozdania dotyczącego ochrony środowiska,

-        prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej,

-        prowadzenie ksiąg inwentarzowych,

-        sporządzanie protokołów ubytków inwentarza szkolnego,

-        kontrola zgodności inwentarza z zapisami w księgach,

-        wystawianie faktur,

-        rozliczanie delegacji pracowników szkoły,

-        opisywanie faktur wpływających do szkoły oraz wprowadzanie ich do systemu komputerowego,

-        wystawianie wniosków o dokonanie polecenia przelewu,

-        wprowadzanie danych do SIO,

-        kierowanie pracowników na szkolenia wstępne i okresowe z zakresu BHP,

-        zamawianie pieczęci, ewidencjonowanie i wydawanie ich,

-        wykonywanie wszystkich czynności wynikających z potrzeb bieżących szkoły.


  1. 4.      Wymagane dokumenty:

-        kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - do pobrania

-        list motywacyjny,

-        życiorys (CV),

-        dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie - kserokopie,

-        dokumenty potwierdzające staż pracy - kserokopie świadectw pracy,

-        oświadczenia: o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - do pobrania

-        inne dodatkowe dokumenty o posiadanych uprawnieniach, kwalifikacjach
i umiejętnościach.

-        oświadczenie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), którego przepisy mają zastosowanie od dnia    25 maja 2018 r. oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  ( Dz. U. z 2017; poz. 60, 930) – do pobrania.  1. 5.      Warunki pracy na stanowisku:

-        miejsce pracy: Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie,
ul. Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno,

-        rodzaj wykonywanej pracy: stanowisko urzędnicze,

-        wymiar czasu pracy: pełen etat,

-        data rozpoczęcia pracy: październik 2018 r.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich
w Lesznie, ul. Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno, osobiście lub za pośrednictwem poczty z dopiskiem: „nabór na stanowisko – specjalista” w terminie do dnia 18 września 2018 r. do godziny 15.00 (termin dotyczy także ofert przesyłanych pocztą).


Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również te, które nie będą zawierały wszystkich wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane. Po upływie terminu składania dokumentów Komisja Rekrutacyjna dokona ich oceny formalnej. Kandydaci, którzy nie będą spełniać wymagań niezbędnych nie przechodzą do dalszego etapu rekrutacji.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Leszna oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zespołu Szkół nr 4
im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie, ul. Kurpińskiego 2, 64-100 Leszno.      


Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.


Dokumenty aplikacyjne nie spełniające kryteriów wymaganych w ogłoszeniu zostaną po zakończeniu rekrutacji komisyjnie zniszczone. Dokumenty osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu, będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.


Informujemy, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich
w Lesznie był niższy niż 6 %.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij