W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Obwieszczenie AP.6721.136.2015.JL o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wilkowickiej i północnej części terenów kolejowych w Lesznie

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy AP.6721.136.2015.JL
Znak pisma AP.6721.136.2015.JL
Rodzaj dokumentu Wszczęcie
Data ważności ogłoszenia

Treść

                                                                                                     OBWIESZCZENIE  

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wilkowickiej i północnej części terenów kolejowych w Lesznie.

 
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), uchwały Nr VI/58/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  ulicy Wilkowickiej i północnej części terenów kolejowych w Lesznie oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie  ulicy Wilkowickiej i północnej części terenów kolejowych w Lesznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i niezbędną dokumentacją sprawy, w dniach od 10 grudnia 2020 r. do dnia 4 stycznia 2021 r. w siedzibie Wydziału Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, pok. 24, w godz. od 07:30 do 15:30.

Projekt planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (w trakcie wyłożenia do publicznego wglądu) są dostępne również w wersji elektronicznej na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna http://bip.leszno.pl/obwieszczenia/42.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu odbędzie się dnia 14 grudnia 2020 roku, w sali sesyjnej Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, o godz.  12:00 oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online).  Zainteresowani, którzy chcą uczestniczyć w dyskusji publicznej online, proszeni są o zgłoszenie na adres architektura@leszno.pl najpóźniej do niedzieli, 13 grudnia do godz. 19:00. Otrzymają link do transmisji.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego – może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: architektura@leszno.pl. Uwagi należy kierować do Prezydenta Miasta Leszna, który jest organem właściwym do ich rozpatrzenia, na adres Urzędu Miasta Leszna: ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 stycznia 2021 roku.

Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, adres email: um@leszno.pl, tel.65 529 81 00; 

Kontakt do inspektora ochrony danych:  iod@leszno.pl; 

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod linkiem: http://bip.leszno.pl/artykul/211/7020/klauzula-informacyjna-dotyczaca-przetwarzania-danych-osobowych-w-procesie-sporzadzania-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego
 

                                                                                  I Z-CA PREZYDENTA MIASTA LESZNA

                                                                                                      Adam Mytych

UWAGA! 

Jednocześnie informuję, że planowana dyskusja publiczna odbędzie się z uwzględnieniem wszelkich wymogów wynikających z aktualnych obostrzeń oraz ograniczeń sanitarnych wynikających z przepisów prawa na czas epidemii COVID-19. Mając powyższe na uwadze podczas  dyskusji publicznej każdy uczestnik powinien posiadać zasłonięte usta i nos (maseczka), utrzymywać odległość od pozostałych uczestników min. 1,5 m oraz przed wejściem do sali zdezynfekować dłonie (płyn dezynfekujący dostępny będzie przy wejściu do Urzędu oraz przy wejściu do sali sesyjnej).

Na spotkaniu będą zbierane oświadczenia uczestników w związku ze stanem epidemii COVID-19. 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane