Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Dowody osobiste

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich
Dowody Osobiste
ul. Wałowa 5 (pokój nr 4 na parterze, stanowiska 1-3)
tel. 65 529 81 70 / fax. 65 529 81 73


Informacje ogólne:

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby oraz poświadczającym obywatelstwo polskie.
Osoba będąca obywatelem polskim i zamieszkująca w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana posiadać dowód osobisty.
Obywatel polski zamieszkujący poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo, a nie obowiązek posiadania dowodu osobistego.
Od 1 marca 2015 roku dowody osobiste wydawane są obywatelom polskim bez ograniczeń wiekowych.
Dowód osobisty wydany:

 • osobie, która nie ukończyła 5 roku życia ważny jest przez okres 5 lat,
 • osobie która ukończyła 5 rok życia ważny jest przez okres 10 lat.


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej.
Wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej należy złożyć w siedzibie organu dowolnej gminy. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej wymaga osobistego stawiennictwa, z wyjątkiem:

 • osoby małoletniej, której do ukończenia 18 lat pozostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,
 • osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny,
 • osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

Składanie wniosku przez rodzica, opiekuna prawnego lub kuratora w imieniu w/w osób odbywa się w obecności tych osób, za wyjątkiem osób, które nie ukończyły 5 roku życia.

Godziny przyjmowania klientów:

Poniedziałek 07:30 – 16:00
Wtorek 07:30 – 14:30
Środa 07:30 – 14:30
Czwartek 07:30 – 14:30
Piątek 07:30 – 14:30


Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego,
 • aktualna fotografia o wymiarach 35x45mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość i odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków,tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami.
  Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.
  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię w okularach z ciemnymi szkłami wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności.
  W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, można załączyć fotografię z nakryciem głowy, pod warunkiem, iż wizerunek twarzy jest całkowicie widoczny, wraz z zaświadczeniem o przynależności do wspólnoty wyznaniowej, zarejestrowanej w RP.


Odbiór dowodu:

Dowód osobisty odbiera się osobiście w organie gminy, do której złożony został wniosek o jego wydanie.
Dowód osobisty wydany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych odbiera rodzic lub opiekun prawny.
Dowód osobisty wydany osobie posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator.

Kiedy zachodzi obowiązek wymiany dowodu osobistego:

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

 • zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym (niezwłocznie),
 • utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego, w sposób utrudniający, uniemożliwiający identyfikację jego posiadacza,
 • upływu terminu ważności dowodu osobistego (co najmniej 30 dni przed jego upływem).

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego:

O utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego należy osobiście powiadomić dowolny organ gminy, a osoby przebywające poza granicami RP - dowolną placówkę konsularną, przedkładając wypełniony formularz utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.
Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można dokonać w dowolnym organie gminy w formie dokumentu elektronicznego, potwierdzonego przez zgłaszającego podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą certyfikatu kwalifikowanego lub profilem zaufanym ePUAP.
Organ przyjmujący zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego wydaje posiadaczowi nieodpłatnie zaświadczenie stwierdzające utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego:

 • z urzędu - w przypadku osobistego zgłoszenia w organie gminy,
 • na wniosek - w przypadku zgłoszenia dokonanego w formie dokumentu elektronicznego drogą elektroniczną.

Opłaty:

Wydanie dowodu osobistego jest bezpłatne.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

30 dni.


 


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1464 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 sierpnia 2017 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2017 r., poz. 1626)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij