W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego (obywatele polscy i cudzoziemcy)

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Wydział Spraw Obywatelskich
Ewidencja Ludności
ul. Wałowa 5 (pokój nr 4 na parterze, stanowiska 4-6)
tel. 65 529 81 71 / fax. 65 529 81 73

 

Godziny przyjmowania klientów:

Poniedziałek 07:30 – 15:00
Wtorek 07:30 – 15:00
Środa 07:30 – 15:00
Czwartek 07:30 – 15:00
Piątek 07:30 – 15:00

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Osoba obowiązana do wymeldowania się.

 

Obowiązku wymeldowania można dopełnić:

 • osobiście w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport;
 • przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu (wzór pełnomocnictwa do pobrania w załącznikach);
 • w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. 
  Wymeldowania w formie dokumentu elektronicznego można dokonać poprzez stronę prowadzoną przez Ministerstwo Cyfryzacji: www.obywatel.gov.pl;
 • rodzic lub opiekun prawny wykonuje obowiązek meldunkowy za osoby, które:
  - nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),
  - mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

 

Uwagi:

 • Wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dokonać równocześnie z zameldowaniem w nowym miejscu.
 • Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące jest zobowiązana wymeldować się w organie gminy dotychczasowego pobytu najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca.
 • Zgłoszenie zgonu, dokonane w Urzędzie Stanu Cywilnego zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

 

Wymagane dokumenty:

 • druk zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego;
 • dowód osobisty lub paszport osoby wymeldowującej się. Cudzoziemiec przedstawia dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający tożsamość;
 • pełnomocnictwo (w przypadku działania jako pełnomocnik) oraz dowód osobisty lub paszport pełnomocnika.

 

Opłaty:

Czynności zgłoszenia wymeldowania nie podlegają opłacie.


Termin i sposób załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, z chwilą przyjęcia zgłoszenia meldunkowego.

 

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje.


 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411)
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Załączniki

Powiadom znajomego