Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Odszkodowanie za nieruchomości przejęte z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub Miasta Leszna

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Podstawa prawna:

Art. 98 ust. 1- 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

 

Podstawowe zasady:

 

Działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie i krajowe z nieruchomości , której podział dokonany został na wniosek właściciela, przechodzą z mocy prawa odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca projekt podziału stała się ostateczna , a orzeczenie o podziale prawomocne. Jeżeli podział nieruchomości został dokonany na wniosek użytkownika wieczystego, prawo użytkowania wieczystego działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne wygasa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne.

Za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem lub użytkownikiem wieczystym, a właściwym organem. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie, odszkodowanie ustala się i wypłaca według zasad i trybu obowiązującego przy wywłaszczaniu nieruchomości.

Odszkodowanie ustala Prezydent Miasta Leszna wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, w decyzji o odszkodowaniu. Ustalone odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień jego wypłaty.

(zwolnione z opłaty skarbowej).

 

Wniosek o ustalenie odszkodowania powinien zawierać:

- imię nazwisko i adres zamieszkania właściciela nieruchomości objętej podziałem lub jego spadkobiercy,

- data i numer decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału,

- opis i mapa wraz z wyciągiem głównym z wykazu zmian gruntowych działek wydzielonych pod drogi publiczne,

 

Podstawa prawna:

 

Art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną / Dz. U. z 1998 roku Nr 133, poz. 872 ze zm./.

 

Podstawowe zasady:

Nieruchomości pozostające w dniu 31grudnia 1998 roku we władaniu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne, z dniem 1 stycznia 1999 r. stają się z mocy prawa własnością Skarbu Państwa lub właściwych jednostek samorządu terytorialnego za odszkodowaniem.

Odszkodowanie będzie ustalane i wypłacane według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości na wniosek właściciela nieruchomości złożony w okresie od dnia 1 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku.

Po upływie tego okresu roszczenie o odszkodowanie wygasa.

Podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania stanowi wartość nieruchomości według stanu z dnia wejścia w życie ustawy, przy czym nie uwzględnia się wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego trwałymi nakładami poczynionymi po utracie przez osobę uprawnioną prawa do władania gruntem.

(zwolnione z opłaty skarbowej).

 

Wniosek o ustalenie i wypłacenie odszkodowania z tytułu zajęcia nieruchomości pod drogę publiczną powinien zawierać:

- imię nazwisko i adres zamieszkania właściciela nieruchomości lub jego spadkobiercy,

- nieruchomość z podaniem numeru ewidencyjnego działki i jej położenia,

- datę i numer decyzji Wojewody Wielkopolskiego stwierdzającej przejście nieruchomości z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub Miasta Leszna,

- numer konta bankowego, na które zostanie przekazane ustalone odszkodowanie.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij