Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Wywłaszczenia nieruchomości

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Podstawa prawna:

Art. 112 - 123, 128 – 135 ustawy o gospodarce nieruchomościami:

 

Podstawowe zasady:

 

Nieruchomość może być wywłaszczona wyłącznie na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Wywłaszczenie może nastąpić na terenie miasta Leszna wyłącznie na obszarach przeznaczonych na cele publiczne lub dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wywłaszczeniem może być objęta cała nieruchomość albo jej część.

Organ właściwy w sprawach wywłaszczenia: Prezydent Miasta Leszna wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej.

Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego należy poprzedzić rokowaniami o nabycie nieruchomości w drodze umowy.

Wywłaszczenie nieruchomości lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości wywłaszczonej nieruchomości lub wartości tego prawa.

Odszkodowanie ustala Prezydent Miasta Leszna wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, w decyzji o odszkodowaniu. Ustalone odszkodowanie podlega waloryzacji na dzień jego wypłaty.

(zwolnione z opłaty skarbowej ).

 

We wniosku o wywłaszczenie należy określić zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy:

- nieruchomość z podaniem oznaczeń z księgi wieczystej lub zbioru dokumentów oraz z katastru nieruchomości,

- cel publiczny, do którego realizacji nieruchomość jest niezbędna,

- powierzchnię nieruchomości, a jeżeli wywłaszczeniem ma być objęta tylko jej część powierzchnię tej części i całej nieruchomości,

- dotychczasowy sposób korzystania z nieruchomości i stan jej zagospodarowania,

- lokale zamienne oraz sposób ich zapewnienia najemcom wywłaszczonych lokali,

- właściciela lub użytkownika wieczystego nieruchomości, a w razie braku danych umożliwiających określenie tych osób - władającego nieruchomością zgodnie z wpisem w katastrze nieruchomości,

- osobę, której przysługują ograniczone prawa rzeczowe na nieruchomości,

- nieruchomość zamienną jeżeli jednostka samorządu terytorialnego taką oferuje,

- inne okoliczności istotne w sprawie.

 

Dokumenty wymagane do wniosku o wywłaszczenie nieruchomości zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy :

- dokumenty z przebiegu rokowań, o których mowa w art. 114 ustawy,

- decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu zawierającą określenie granic zewnętrznych terenu niezbędnego do realizacji celu publicznego, na który nieruchomość ma być wywłaszczona,

- mapę z rejestrem nieruchomości objętych wnioskiem o wywłaszczenie lub mapę z podziałem i rejestrem nieruchomości oraz decyzję zatwierdzającą ten podział, jeżeli wniosek o wywłaszczenie dotyczy tylko części nieruchomości,

- pełny odpis księgi wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o wywłaszczenie, albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów,

- w razie braku dokumentów, dokumentów których mowa powyżej, zaświadczenie właściwego sądu stwierdzającego, że nieruchomość nie ma założonej księgi wieczystej lub , że nie jest dla niej prowadzony zbiór dokumentów,

- wypis i wyrys z katastru nieruchomości.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij