Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Witamy na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna. Informujemy, że dokumenty i informacje opublikowane przed dniem 1 stycznia 2016 roku znajdują się na archiwalnej wersji stronie BIP dostępnej pod adresem: http://archiwum.bip.leszno.pl . Przenoszenie danych i uruchamianie...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich

stanowisko Stanowisko ds. dowodów osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Referent

stanowisko Referent

miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie, ul. Łowiecka 50c

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie (sekretariat)

stanowisko: Stanowisko ds. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i miasta na prawach powiatu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

stanowisko Stanowisko ds. gospodarowania mieniem Skarbu Państwa i miasta na prawach powiatu w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: referent do działu księgowości

stanowisko referent do działu księgowości

miejsce pracy Zespół Szkół Rolniczo- Budowlanych, Leszno, ul. 1 Maja 1

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Rolniczo- Budowlanych, Leszno, ul. 1 Maja 1 (dział kadr)

stanowisko: Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Biurze Gospodarki Komunalnej

stanowisko Stanowisko ds. gospodarki komunalnej w Biurze Gospodarki Komunalnej

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Biuro Gospodarki Komunalnej, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Stanowisko ds. komunalizacji mienia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

stanowisko Stanowisko ds. komunalizacji mienia w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna w 2018 roku

zamówienie na Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna w 2018 roku

nr sprawy MZD.271.06.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 209 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul.Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno w Biurze Obsługi

zamówienie na: „Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 4 i 21 oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie”

zamówienie na „Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 4 i 21 oraz I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie”

nr sprawy ED.271.01.2018.HS

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi znajdujące się na parterze w Urzędzie Miasta Leszna przy ul Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

zamówienie na: przebudowę ul. Lipowej w Lesznie

zamówienie na przebudowę ul. Lipowej w Lesznie

nr sprawy MZD.271.09.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Translokacja i remont wiatraka - koźlaka

zamówienie na Translokacja i remont wiatraka - koźlaka

nr sprawy BPW.271.5.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg i ulic miasta Leszna w 2018 roku oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego na wybranych ulicach miasta Leszna

zamówienie na Wykonanie odnowy oznakowania poziomego dróg i ulic miasta Leszna w 2018 roku oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego na wybranych ulicach miasta Leszna

nr sprawy MZD.271.07.2018

zamawiający Miasto leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna , ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi , mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: budowę nawierzchni ulicy Jarzębinowej, Brzozowej, Stasia Tarkowskiego i Topolowej w Lesznie

zamówienie na budowę nawierzchni ulicy Jarzębinowej, Brzozowej, Stasia Tarkowskiego i Topolowej w Lesznie

nr sprawy MZD.271.3.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

Uchwały Rady

uchwała nr: XLVI/638/2018

uchwała nr XLVI/638/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2018-2048

uchwała nr: XLVI/637/2018

uchwała nr XLVI/637/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2018

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLV/636/2018

uchwała nr XLV/636/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne położone w budynku wpisanym do rejestru zabytków

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLV/635/2018

uchwała nr XLV/635/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLV/634/2018

uchwała nr XLV/634/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie strategii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie do 2023 roku

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLV/633/2018

uchwała nr XLV/633/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: K/186/2018

zarządzenie nr K/186/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: K/185/2018

zarządzenie nr K/185/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr K/156/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: K/184/2018

zarządzenie nr K/184/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr K/166/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 183/2018

zarządzenie nr 183/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie wprowadzenia karty do głosowania do Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na 2018 rok

zarządzenie nr: K/178/2018

zarządzenie nr K/178/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 177/2018

zarządzenie nr 177/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zmiany terminu składania zgłoszeń konkursowych w konkursie „Leszczyński przedsiębiorca przyjazny rodzinie”

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij