Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31

e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31

e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd Miasta Leszna pracuje w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorki: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 15:30


Urząd Stanu Cywilnego,
Wydział Komunikacji,
Wydział Spraw Obywatelskich,

Referat Gospodarki Lokalowej:

w poniedziałki w godz. 7.30 - 16.00
od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 14.30

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Witamy na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna. Informujemy, że dokumenty i informacje opublikowane przed dniem 1 stycznia 2016 roku znajdują się na archiwalnej wersji stronie BIP dostępnej pod adresem: http://archiwum.bip.leszno.pl . Przenoszenie danych i uruchamianie...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Praca

stanowisko: Dyrektora Zespółu Szkół nr 2 w Lesznie

stanowisko Dyrektora Zespółu Szkół nr 2 w Lesznie

miejsce pracy Zespół Szkół nr 2 w Lesznie; ul. Bolesława Prusa 33, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Edukacji Urzędu Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 10 – pokój nr 12.

stanowisko: Zastępca Kierownika Biura Projektów Współfinansowanych

stanowisko Zastępca Kierownika Biura Projektów Współfinansowanych

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, ul. Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15,64-100 Leszno

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY - Dyrektor Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Dyrektor Miejskiego Zakładu Zieleni w Lesznie

miejsce pracy Miejski Zakład Zieleni w Lesznie, ul. Cypriana Kamila Norwida 4, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY - Samodzielny Referent

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Samodzielny Referent

miejsce pracy Przedszkole Miejskie nr 8

termin składania ofert

miejsce składania ofert Przedszkole Miejskie nr 8, ul. Jagielońska 6, 64-100 Leszno

stanowisko: Głowny Księgowy

stanowisko Głowny Księgowy

miejsce pracy II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Lesznie

termin składania ofert

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Budowa wentylacji kuchni i jadalni w piwnicy budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Karasia 15 w Lesznie

zamówienie na Budowa wentylacji kuchni i jadalni w piwnicy budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Karasia 15 w Lesznie

nr sprawy OR-A.271.1.04.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Wydział Organizacyjny Referat Administarcyjno - Gospodarczy ul. K.Karasia 15, 64 - 100 Leszno, pok. Nr 1B

zamówienie na: Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”

zamówienie na Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”

nr sprawy BPW.271.03.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa powyżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11

zamówienie na: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna”

zamówienie na „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna”

nr sprawy BPW.271.02.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Projektów Współfinansowanych

zamówienie na: Termomodernizacja sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 w Lesznie, ul. Jagiellońska 7

zamówienie na Termomodernizacja sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 w Lesznie, ul. Jagiellońska 7

nr sprawy ED.271.04.2016.HS

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Wydział Edukacji, ul. Przemysłowa 10, 64 - 100 Leszno (pokój nr 1).

zamówienie na: Budowa windy w Przedszkolu Miejskim nr 21 w Lesznie, ul. Armii Krajowej 11

zamówienie na Budowa windy w Przedszkolu Miejskim nr 21 w Lesznie, ul. Armii Krajowej 11

nr sprawy ED.271.03.2016.HS

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Wydział Edukacji ul. Przemysłowa 10, 64 - 100 Leszno (pokój nr 1)

zamówienie na: Odnowę oznakowania poziomego dróg i ulic miasta Leszna w 2016 roku oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego na wybranych ulicach miasta Leszna

zamówienie na Odnowę oznakowania poziomego dróg i ulic miasta Leszna w 2016 roku oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego na wybranych ulicach miasta Leszna

nr sprawy MZD.272.06.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, pokój nr 30 na II piętrze budynku

Uchwały Rady

uchwała nr: XXI/259/2016

uchwała nr XXI/259/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie w 1050. Rocznicę Chrztu Polski

uchwała nr: XX/258/2016

uchwała nr XX/258/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie statutu Teatru Miejskiego w Lesznie

uchwała nr: XX/257/2016

uchwała nr XX/257/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/532/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania.

uchwała nr: XX/256/2016

uchwała nr XX/256/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę nr X/96/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Leszna”.

uchwała nr: XX/255/2016

uchwała nr XX/255/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2016

uchwała nr: XIX/254/2016

uchwała nr XIX/254/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XIII/188/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Leszna

Zarządzenia

zarządzenie nr: 190/2016

zarządzenie nr 190/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 189/2016

zarządzenie nr 189/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej, położonej w Lesznie przy ulicy Starozamkowej nr 24.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 187/2016

zarządzenie nr 187/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 16 położonego w Lesznie przy ulicy Prochownia 9 z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 186/2016

zarządzenie nr 186/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Lesznie przy ul. Jagiellońskiej 5 z jednoczesną sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 185/2016

zarządzenie nr 185/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Lesznie przy ul. Barbary Jeziorkowskiej 40 z jednoczesną sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 184/2016

zarządzenie nr 184/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Lesznie przy ul. Barbary Jeziorkowskiej 38 z jednoczesną sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij