Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31

e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31

e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Witamy na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna. Informujemy, że dokumenty i informacje opublikowane przed dniem 1 stycznia 2016 roku znajdują się na archiwalnej wersji stronie BIP dostępnej pod adresem: http://archiwum.bip.leszno.pl . Przenoszenie danych i uruchamianie...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Praca

stanowisko: specjalista ds. księgowości

stanowisko specjalista ds. księgowości

miejsce pracy Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pok. 22

stanowisko: Nauczyciele przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie

stanowisko Nauczyciele przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie

miejsce pracy Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza 74

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza 74, pokój nr 1

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY specjalista ds. księgowości

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY specjalista ds. księgowości

miejsce pracy Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno, pokój nr 22.

stanowisko: Nabór zakończony specjalista ds. księgowości

stanowisko Nabór zakończony specjalista ds. księgowości

miejsce pracy Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno, pokój nr 22.

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY - Strażnik Miejski - Aplikant w Straży Miejskiej - 4 etaty

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Strażnik Miejski - Aplikant w Straży Miejskiej - 4 etaty

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Straż Miejska, ul. Przemysłowa 10, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, 64-100 Leszno, ul. K. Karasia 15

stanowisko: specjalista ds. kadr

stanowisko specjalista ds. kadr

miejsce pracy Zespół Szkół Elektroniczno Telekomunikacyjnych w Lesznie, ul. Kilińskiego 4, 64 - 100 Leszno.

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Elektroniczno Telekomunikacyjnych w Lesznie, ul. Kilińskiego 4, 64 - 100 Leszno (sekretariat).

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Rozbudowa i przebudowa kręgielni przy ulicy Strzeleckiej w Lesznie

zamówienie na Rozbudowa i przebudowa kręgielni przy ulicy Strzeleckiej w Lesznie

nr sprawy BPW.271.09.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Ksiecia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

zamówienie na: Zimowe utrzymanie dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020

zamówienie na Zimowe utrzymanie dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020

nr sprawy MZD.271.17.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 209 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji

zamówienie na: Przebudowa ulicy Irlandzkiej w Lesznie wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem

zamówienie na Przebudowa ulicy Irlandzkiej w Lesznie wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem

nr sprawy MZD.271.14.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji; 64-100 Leszno ul. Karasia 15 pok. nr 32

zamówienie na: Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław

zamówienie na Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław

nr sprawy BPW.271.10.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych ul. Ks. Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

zamówienie na: budowę nawierzchni ulic Juliana Fałata i Leona Wyczółkowskiego w Lesznie

zamówienie na budowę nawierzchni ulic Juliana Fałata i Leona Wyczółkowskiego w Lesznie

nr sprawy MZD.271.18.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji; 64-100 Leszno ul. Karasia 15 pok. nr 32

zamówienie na: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją budynku

zamówienie na Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją budynku

nr sprawy BPW.271.07.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Ksiecia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

Uchwały Rady

uchwała nr: XXXVIII/495/2017

uchwała nr XXXVIII/495/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia wsparcia dla działań Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXVIII/494/2017

uchwała nr XXXVIII/494/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie braku przesłanek do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Prezydenta Miasta Leszna

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXVIII/493/2017

uchwała nr XXXVIII/493/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozstrzygnięcia petycji mieszkańców Miasta Leszna dotyczącej przekazania środków finansowych w kwocie 500 tys. zł w roku 2017 dla Aeroklubu Leszczyńskiego na zakup samolotu wielozadaniowego

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXVIII/492/2017

uchwała nr XXXVIII/492/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie porozumienia partnerskiego w sprawie wspólnej realizacji Projektu pn.: „Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach należących do Miasta Leszna i Gminy Święciechowa”

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXVIII/491/2017

uchwała nr XXXVIII/491/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie deklaracji zabezpieczenia w budżecie Miasta Leszna na rok 2017 i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu przedłożonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXVIII/490/2017

uchwała nr XXXVIII/490/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przeznaczenia mienia dotychczasowych gimnazjów w Lesznie

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 411/2017

zarządzenie nr 411/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Wyborczej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 410/2017

zarządzenie nr 410/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 6 w Lesznie

zarządzenie nr: 408/2017

zarządzenie nr 408/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie przekazania lokalu mieszkalnego nr 28 znajdującego się w budynku mieszkalnym położonym przy ul. Prochownia 13 w Lesznie na rzecz Miejskiego Zakładu Budynków Komunalnych w Lesznie, celem bieżącego administrowania.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 406/2017

zarządzenie nr 406/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie

zarządzenie nr: 405/2017

zarządzenie nr 405/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

zarządzenie nr: 404/2017

zarządzenie nr 404/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w obszarze działalności w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij