Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31

e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31

e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Witamy na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna. Informujemy, że dokumenty i informacje opublikowane przed dniem 1 stycznia 2016 roku znajdują się na archiwalnej wersji stronie BIP dostępnej pod adresem: http://archiwum.bip.leszno.pl . Przenoszenie danych i uruchamianie...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

GN.038.15.2017

Miasto Leszno zaprasza do składania ofert w postępowaniu konkursowym na wybór inwestora finansowego i wspólnika z którym miasto Leszno utworzy spółkę celową do realizacji programu inwestycyjnego „Mieszkanie Plus”. Ofertę w formie papierowej należy umieścić...

Praca

stanowisko: Nauczyciele przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie

stanowisko Nauczyciele przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie

miejsce pracy Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza 74

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza 74, pokój nr 1

stanowisko: Strażnik Miejski - Aplikant w Straży Miejskiej - 4 etaty

stanowisko Strażnik Miejski - Aplikant w Straży Miejskiej - 4 etaty

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Straż Miejska, ul. Przemysłowa 10, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, 64-100 Leszno, ul. K. Karasia 15

stanowisko: specjalista ds. kadr

stanowisko specjalista ds. kadr

miejsce pracy Zespół Szkół Elektroniczno Telekomunikacyjnych w Lesznie, ul. Kilińskiego 4, 64 - 100 Leszno.

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Elektroniczno Telekomunikacyjnych w Lesznie, ul. Kilińskiego 4, 64 - 100 Leszno (sekretariat).

stanowisko: kierownik gospodarczy

stanowisko kierownik gospodarczy

miejsce pracy Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie, ul. Poniatowskiego 2, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie, ul. Poniatowskiego 2, 64-100 Leszno (sekretariat)

stanowisko: Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

stanowisko Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, 64-100 Leszno, ul. K. Karasia 15

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY specjalista ds. księgowości

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY specjalista ds. księgowości

miejsce pracy Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno, pokój nr 22.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław

zamówienie na Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław

nr sprawy BPW.271.06.2017

zamawiający Miasto Leszno działające w imieniu i na swoją rzecz oraz na rzecz Powiatu Leszczyńskiego, Gminy Lipno i Świeciechowa zgodnie z zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Ksiecia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

zamówienie na: Budowę nawierzchni ulic Juliana Fałata i Leona Wyczółkowskiego w Lesznie

zamówienie na Budowę nawierzchni ulic Juliana Fałata i Leona Wyczółkowskiego w Lesznie

nr sprawy MZD.271.5.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji; 64-100 Leszno ul. Karasia 15 pok. nr 32

zamówienie na: „Modernizacja dachów na budynkach Przedszkola Miejskiego nr 8, 11, 12 i Żłobka Miś w Lesznie”

zamówienie na „Modernizacja dachów na budynkach Przedszkola Miejskiego nr 8, 11, 12 i Żłobka Miś w Lesznie”

nr sprawy ED.271.05.2017.HS

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Wydział Edukacji, ul. Przemysłowa 10, 64-100 Leszno (pokój nr 1).

zamówienie na: Wykonanie windy i łącznika w Szkole Podstawowej nr 7 w Lesznie, Al. Jana Pawła II 10

zamówienie na Wykonanie windy i łącznika w Szkole Podstawowej nr 7 w Lesznie, Al. Jana Pawła II 10

nr sprawy ED.271.04.2017.HS

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Wydział Edukacji, Ul Przemysłowa 10, 64 - 100 Leszno (pokój nr 1).

zamówienie na: Rozbudowa i przebudowa kręgielni przy ulicy Strzeleckiej w Lesznie

zamówienie na Rozbudowa i przebudowa kręgielni przy ulicy Strzeleckiej w Lesznie

nr sprawy BPW.271.04.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Ksiecia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

zamówienie na: „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie, ul. Wyszyńskiego”

zamówienie na „Modernizacja dachu w Szkole Podstawowej nr 9 w Lesznie, ul. Wyszyńskiego”

nr sprawy ED.271.03.2017.HS

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Wydział Edukacji, Ul Przemysłowa 10, 64 - 100 Leszno (pokój nr 1).

Uchwały Rady

uchwała nr: XXXVI/465/2017

uchwała nr XXXVI/465/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXVI/464/2017

uchwała nr XXXVI/464/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/414/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXVI/463/2017

uchwała nr XXXVI/463/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXVI/462/2017

uchwała nr XXXVI/462/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Osieckiej, Jesionowej i Kurkowej w Lesznie.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXVI/461/2017

uchwała nr XXXVI/461/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Józefa Chociszewskiego, Aleksandra Fredry, Lipowej i Dożynkowej w Lesznie

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXVI/460/2017

uchwała nr XXXVI/460/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie stanowiska dotyczącego wyrażenia woli przyznania ulg i zniŜek dla weteranów i weteranów poszkodowanych

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 289/2017

zarządzenie nr 289/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wybrania oferty na zrealizowanie programu polityki zdrowotnej: „Program leczenia niepłodności mieszkańców miasta Leszna na rok 2017”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 288/2017

zarządzenie nr 288/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie ogłoszenia II konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Program leczenia niepłodności mieszkańców miasta Leszna na rok 2017”

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: K/290/2017

zarządzenie nr K/290/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 285/2017

zarządzenie nr 285/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie nieodpłatnego nabycia części nieruchomości gruntowej położonej w Lesznie przy ul. Górowskiej, oznaczonej dz. nr 851/24 oraz dz. nr 851/27, ark. m. 139, obręb Zaborowo

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 278/2017

zarządzenie nr 278/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Specjalnymi im. Kubusia Puchatka w Lesznie

zarządzenie nr: 277/2017

zarządzenie nr 277/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 20 im Baśniowa Kraina w Lesznie

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij