Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Witamy na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna. Informujemy, że dokumenty i informacje opublikowane przed dniem 1 stycznia 2016 roku znajdują się na archiwalnej wersji stronie BIP dostępnej pod adresem: http://archiwum.bip.leszno.pl . Przenoszenie danych i uruchamianie...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Program leczenia niepłodności mieszkańców miasta Leszna” na rok 2019

W wyniku ogłoszonego konkursu na zrealizowanie programu polityki zdrowotnej: „Program leczenia niepłodności mieszkańców miasta Leszna” na rok 2019, wybrano ofertę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45, 64-100 Leszno.

Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Leszna w 2019 r.”

W wyniku ogłoszonego konkursu na zrealizowanie programu polityki zdrowotnej: „Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Leszna w 2019 r.” wyłoniono ofertę podmiotu: Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o.o., ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno.

Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora w 2019 r. programu polityki zdrowotnej: „Program Rehabilitacji Seniorów – Mieszkańców Miasta Leszna na lata 2016 – 2020”

W wyniku ogłoszonego konkursu na zrealizowanie w 2019 r. programu polityki zdrowotnej: „Program Rehabilitacji Seniorów – Mieszkańców Miasta Leszna na lata 2016 – 2020” wyłoniono ofertę podmiotu: Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o.o., ul....

Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Program wykrywania boreliozy wśród mieszkańców miasta Leszna” w 2019 r.

W wyniku ogłoszonego konkursu na zrealizowanie programu polityki zdrowotnej: „Program wykrywania boreliozy wśród mieszkańców miasta Leszna” w 2019 r. wyłoniono ofertę podmiotu: Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o.o., ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno

Praca

stanowisko: Samodzielny referent

stanowisko Samodzielny referent

miejsce pracy Przedszkole Miejskie nr 5 w Lesznie ,Pl. J.A. Komeńskiego 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Przedszkole Miejskie nr 5 w Lesznie ,Pl. J.A. Komeńskiego 5, Gabinet Dyrektora.

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY- KIEROWNIK GOSPODARCZY

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY- KIEROWNIK GOSPODARCZY

miejsce pracy Zespół Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie, ul. Narutowicza 74a, 64 – 100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert sekretariat Zespołu Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Lesznie im. 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, ul. Narutowicza 74a, 64 – 100 Leszno

stanowisko: Stanowisko specjalisty ds. księgowości - Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna

stanowisko Stanowisko specjalisty ds. księgowości - Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna

miejsce pracy Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pok. 119

stanowisko: Stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji

stanowisko Stanowisko ds. rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Komunikacji, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym ze środków UE w Wydziale Inwestycji

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym ze środków UE w Wydziale Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Inwestycji, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej utworzonej przez Miasto Leszno w latach 2020-2021

zamówienie na Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej utworzonej przez Miasto Leszno w latach 2020-2021

nr sprawy OR-A.271.02.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Za pośrednictwem składania oferty dostępnego na stronie platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/um_leszno

zamówienie na: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna”

zamówienie na „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna”

nr sprawy IN.271.13.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku.

zamówienie na: Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie

zamówienie na Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie

nr sprawy IN.271.11.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: „Dokumentacja techniczna: projekt budowlano-wykonawczy, program funkcjonalno-użytkowy dla modernizacji kamienic jako element niezbędny do przeprowadzenia procesu rewitalizacji Leszna”

zamówienie na „Dokumentacja techniczna: projekt budowlano-wykonawczy, program funkcjonalno-użytkowy dla modernizacji kamienic jako element niezbędny do przeprowadzenia procesu rewitalizacji Leszna”

nr sprawy PR-R.271.02.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Za pośrednictwem składania oferty dostępnego na stronie platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/um_leszno

zamówienie na: Modernizacja dachów na budynkach Przedszkola Miejskiego nr 5, Szkoły Podstawowej nr 3 i III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie

zamówienie na Modernizacja dachów na budynkach Przedszkola Miejskiego nr 5, Szkoły Podstawowej nr 3 i III Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie

nr sprawy ED.271.08.2019.HS

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Kordeckiego w Lesznie

zamówienie na Zagospodarowanie terenów zieleni przy ul. Kordeckiego w Lesznie

nr sprawy IN.271.9.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. K.Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi mieszczącym się na parterze budynku

Uchwały Rady

uchwała nr: X/157/2019

uchwała nr X/157/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę nr LII/713/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 września 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Status Obowiązująca

uchwała nr: X/156/2019

uchwała nr X/156/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uznania za zasadny wniosek dotyczący utwardzenia ulicy Stefana Batorego, z zastrzeżeniem, że zostanie wykonany zgodnie z Planem utwardzenia ulic o nawierzchniach gruntowych w Lesznie na lata 2016-2025

Status Obowiązująca

uchwała nr: X/155/2019

uchwała nr X/155/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przekazania wg właściwości wniosku dotyczącego umieszczania informacji o przebiegu i imiennego wyniku głosowań oraz obecności radnych na posiedzeniach komisji w systemie e-Sesja

Status Obowiązująca

uchwała nr: X/154/2019

uchwała nr X/154/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr VII/96/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

Status Obowiązująca

uchwała nr: X/153/2019

uchwała nr X/153/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników w wyborach na kadencję 2020-2023 do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie oraz do Sądu Rejonowego w Lesznie

Status Obowiązująca

uchwała nr: X/152/2019

uchwała nr X/152/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę nr XLI/555/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 329/2019

zarządzenie nr 329/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Lesznie przy ul. Grunwaldzkiej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 328/2019

zarządzenie nr 328/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Lesznie przy ul. Henrykowskiej.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: K/319/2019

zarządzenie nr K/319/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie ustalenia regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miasta Leszna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 313/2019

zarządzenie nr 313/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Organizacji Ruchu Drogowego Miasta Leszna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 316/2019

zarządzenie nr 316/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w Lesznie przy ulicy Wojska Polskiego 6 z jednoczesną sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 315/2019

zarządzenie nr 315/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 11 położonego w Lesznie przy ulicy Gen. Władysława Sikorskiego 14 z jednoczesną sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij