Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Witamy na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna. Informujemy, że dokumenty i informacje opublikowane przed dniem 1 stycznia 2016 roku znajdują się na archiwalnej wersji stronie BIP dostępnej pod adresem: http://archiwum.bip.leszno.pl . Przenoszenie danych i uruchamianie...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

stanowisko Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Stanowisko ds. kontroli parkingów w Miejskim Zarządzie Dróg i Inwestycji - Biurze Strefy Płatnego Parkowania

stanowisko Stanowisko ds. kontroli parkingów w Miejskim Zarządzie Dróg i Inwestycji - Biurze Strefy Płatnego Parkowania

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji - Biuro Strefy Płatnego Parkowania, ul. Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Stanowisko ds. rozliczeń podatku od towarów i usług i ewidencji majątku w Wydziale Finansowo-Księgowym - Referacie Wydatków

stanowisko Stanowisko ds. rozliczeń podatku od towarów i usług i ewidencji majątku w Wydziale Finansowo-Księgowym - Referacie Wydatków

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Wydział Finansowo-Księgowy - Referat Wydatków, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno,

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY specjalista ds. księgowości

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY specjalista ds. księgowości

miejsce pracy Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pok. 119

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY - Kasjer

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Kasjer

miejsce pracy Środowiskowa Pływalnia Edukacyjna Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,AL. Jana Pawła II 10, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Dokumenty należy składać w biurze MOS, 64-100 Leszno ul. Jana Pawła II 10, lub pocztą na adres Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko kasjer

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY Specjalista ds. płac

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY Specjalista ds. płac

miejsce pracy Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pok. 119

Zamówienia publiczne

zamówienie na: „Wymiana częściowa okien w Zespole Szkół nr 4 i Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie”

zamówienie na „Wymiana częściowa okien w Zespole Szkół nr 4 i Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych w Lesznie”

nr sprawy ED.271.08.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi znajdujące się na Parterze w Urzędzie Miasta Leszna przy ul Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

zamówienie na: Przebudowę ulicy Juranda na odcinku od ulicy Władysława Jagiełły do ulicy Jagienki w Lesznie

zamówienie na Przebudowę ulicy Juranda na odcinku od ulicy Władysława Jagiełły do ulicy Jagienki w Lesznie

nr sprawy MZD.271.10.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Przebudowę ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego od ul. Święciechowskiej do ul. Św. Franciszka z Asyżu wraz z przebudową sieci wod-kan.

zamówienie na Przebudowę ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego od ul. Święciechowskiej do ul. Św. Franciszka z Asyżu wraz z przebudową sieci wod-kan.

nr sprawy MZD.271.20.2017

zamawiający Miasto Leszno

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Odśnieżanie i usuwanie śniegu z dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020

zamówienie na Odśnieżanie i usuwanie śniegu z dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020

nr sprawy MZD.271.21.2017

zamawiający Miasto Leszno; Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 209 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno wyłącznie w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: „Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Lesznie, Al. Jana Pawła II 10”

zamówienie na „Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Lesznie, Al. Jana Pawła II 10”

nr sprawy BU.271.01.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi, znajdujące się na Parterze w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

zamówienie na: Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy Placu Kościuszki 5

zamówienie na Modernizacja budynku strzelnicy sportowej zlokalizowanej w Lesznie przy Placu Kościuszki 5

nr sprawy BPW.271.11.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi

Uchwały Rady

uchwała nr: XL/519/2017

uchwała nr XL/519/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Budżetowo- Finansowej, Komisji Praworządności i Porządku Publicznego oraz Komisji Kultury i Sportu Rady Miejskiej Leszna

Status Obowiązująca

uchwała nr: XL/518/2017

uchwała nr XL/518/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nadania nazwy skwerowi

Status Obowiązująca

uchwała nr: XL/517/2017

uchwała nr XL/517/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na nieruchomość gruntową, połoŜoną w Lesznie przy ul. Lipowej

Status Obowiązująca

uchwała nr: XL/516/2017

uchwała nr XL/516/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 6296P

Status Obowiązująca

uchwała nr: XL/515/2017

uchwała nr XL/515/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 6293P

Status Obowiązująca

uchwała nr: XL/514/2017

uchwała nr XL/514/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie w sprawie zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ulicy Wilkowickiej

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 522/2017

zarządzenie nr 522/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 521/2017

zarządzenie nr 521/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, stanowiącego własność Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 5, położonego w Lesznie przy ul. Niepodległości 80 wraz z udziałem wynoszącym 6473/259210 w części wspólnej nieruchomości, na rzecz jego dotychczasowego najemcy.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 520/2017

zarządzenie nr 520/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Lesznie przy ul. por Leona Włodarczaka i gen Jarosława Dąbrowskiego.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 519/2017

zarządzenie nr 519/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem usługowym, położonej w Lesznie przy ulicy Tama Kolejowa (przy rondzie Zatorze).

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 518/2017

zarządzenie nr 518/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Lesznie przy ul. Mikołaja Reja, Mikołaja Reja-Marii Konopnickiej, Dąbrówki-Mikołaja Reja z przeznaczeniem pod ogródki przydomowe.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 517/2017

zarządzenie nr 517/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Lesznie przy ul. Krętej z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij