Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Tablica ogłoszeń

Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Ząbki moje muszę o was dbać, by wszystkim piękny uśmiech dać”

W wyniku ogłoszonego konkursu na zrealizowanie w 2019 r. programu polityki zdrowotnej pn. „Ząbki moje muszę o was dbać, by wszystkim piękny uśmiech dać", wybrano ofertę Indywidualnej Praktyki Stomatologicznej Anna Hrapek-Szeflińska z siedzibą w Lesznie.

Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Program leczenia niepłodności mieszkańców miasta Leszna” na rok 2019

W wyniku ogłoszonego konkursu na zrealizowanie programu polityki zdrowotnej: „Program leczenia niepłodności mieszkańców miasta Leszna” na rok 2019, wybrano ofertę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45, 64-100 Leszno.

Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Leszna w 2019 r.”

W wyniku ogłoszonego konkursu na zrealizowanie programu polityki zdrowotnej: „Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Leszna w 2019 r.” wyłoniono ofertę podmiotu: Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o.o., ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno.

Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora w 2019 r. programu polityki zdrowotnej: „Program Rehabilitacji Seniorów – Mieszkańców Miasta Leszna na lata 2016 – 2020”

W wyniku ogłoszonego konkursu na zrealizowanie w 2019 r. programu polityki zdrowotnej: „Program Rehabilitacji Seniorów – Mieszkańców Miasta Leszna na lata 2016 – 2020” wyłoniono ofertę podmiotu: Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o.o., ul....

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. wydawania i cofania praw jazdy w Wydziale Komunikacji

stanowisko Stanowisko ds. wydawania i cofania praw jazdy w Wydziale Komunikacji

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Komunikacji, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym ze środków UE w Wydziale Inwestycji

stanowisko Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym ze środków UE w Wydziale Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Inwestycji, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej

stanowisko Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Stanowisko ds. rejestracji pojazdów - 2 etaty

stanowisko Stanowisko ds. rejestracji pojazdów - 2 etaty

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Komunikacji, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Rewitalizacja terenów zieleni w rejonie ulicy Adama Mickiewicza wraz z budową pomnika Armii Krajowej

zamówienie na Rewitalizacja terenów zieleni w rejonie ulicy Adama Mickiewicza wraz z budową pomnika Armii Krajowej

nr sprawy KiS.271.03.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: budowę ulicy Usługowej, ulicy Budowlanych i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie

zamówienie na budowę ulicy Usługowej, ulicy Budowlanych i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie

nr sprawy IN.271.20.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul.Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno w Biurze Obsługi

zamówienie na: Modernizacja budynku Ratusza w Lesznie - Etap I: Remont elewacji oraz przyziemia Ratusza wraz z przebudową instalacji odgromowej

zamówienie na Modernizacja budynku Ratusza w Lesznie - Etap I: Remont elewacji oraz przyziemia Ratusza wraz z przebudową instalacji odgromowej

nr sprawy OR-G.271.01.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert W siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Leszna ul. K. Karasia 15, 64- 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie

zamówienie na Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie

nr sprawy IN.271.11.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu poligraficznego do Urzędu Miasta Leszna”

zamówienie na „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu poligraficznego do Urzędu Miasta Leszna”

nr sprawy IT.271.01.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszna

zamówienie na: budowę nawierzchni jezdni wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym sięgacza ulicy Edmunda Bojanowskiego w Lesznie

zamówienie na budowę nawierzchni jezdni wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicznym sięgacza ulicy Edmunda Bojanowskiego w Lesznie

nr sprawy IN.271.17.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul.Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno w Biurze Obsługi

Uchwały Rady

uchwała nr: XIII/196/2019

uchwała nr XIII/196/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia wysokości środków Budżetu Obywatelskiego w 2020 roku

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII/195/2019

uchwała nr XIII/195/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Dyrektora Teatru Miejskiego

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII/194/2019

uchwała nr XIII/194/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII/193/2019

uchwała nr XIII/193/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VII/94/2019 w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Miasta Leszna w zakresie części wydatków z budżetu Miasta Leszna

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII/192/2019

uchwała nr XIII/192/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 5 w Lesznie w pięcioletnie technikum

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIII/191/2019

uchwała nr XIII/191/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego Technikum nr 4 w Lesznie w pięcioletnie technikum

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 443/2019

zarządzenie nr 443/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zasad dokonywania płatności za faktury z wykazaną kwotą VAT w instytucjach kultury i jednostkach administracji zespolonej Miasta Leszna.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 442/2019

zarządzenie nr 442/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zasad dokonywania płatności za faktury z wykazaną kwotą VAT w Mieście Leszno i jego jednostkach budżetowych oraz zakładach budżetowych.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 441/2019

zarządzenie nr 441/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Teatru Miejskiego w Lesznie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: K/436/2019

zarządzenie nr K/436/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr K/112/2015 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie: powierzenia Sekretarzowi Miasta Leszna wykonywania obowiązków naczelnika w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta Leszna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 440/2019

zarządzenie nr 440/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie odwołania Dyrektora Teatru Miejskiego w Lesznie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 439/2019

zarządzenie nr 439/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6a położonego w Lesznie przy ul. Jagiellońskiej 3 z jednoczesną sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij