Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Witamy na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna. Informujemy, że dokumenty i informacje opublikowane przed dniem 1 stycznia 2016 roku znajdują się na archiwalnej wersji stronie BIP dostępnej pod adresem: http://archiwum.bip.leszno.pl . Przenoszenie danych i uruchamianie...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora wieloletniego programu: "Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010-2015 i kolejne lata” w zakresie szczepień profilaktycznych w roku 2018 dziewcząt w wieku 11 lat (rocznik 2007), zamieszkałych na terenie Miasta Leszna, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18.

W wyniku ogłoszonego konkursu na zrealizowanie wieloletniego programu: "Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010-2015 i kolejne lata” w zakresie  szczepień profilaktycznych  w roku 2018 dziewcząt w wieku 11 lat (rocznik 2007),  zamieszkałych  na terenie Miasta...

Praca

stanowisko: Specjalista ds. księgowości

stanowisko Specjalista ds. księgowości

miejsce pracy Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno (pok. 119)

stanowisko: Stanowisko ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich

stanowisko Stanowisko ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

stanowisko Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: samodzielny referent ds. rachunkowości i kadr

stanowisko samodzielny referent ds. rachunkowości i kadr

miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Tadeusza Rejtana 1, 64 - 100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa nr 13, ul. Tadeusza Rejtana 1, 64 - 100 Leszno, sekretariat

stanowisko: Stanowisko ds. rewitalizacji gospodarczej w Wydziale Promocji i Rozwoju

stanowisko Stanowisko ds. rewitalizacji gospodarczej w Wydziale Promocji i Rozwoju

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Promocji i Rozwoju, Aleje Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Stanowisko ds. księgowości środków z funduszy unijnych w Wydziale Finansowo-Księgowym - Referacie Wydatków

stanowisko Stanowisko ds. księgowości środków z funduszy unijnych w Wydziale Finansowo-Księgowym - Referacie Wydatków

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Finansowo-Księgowy - Referat Wydatków, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Zamówienia publiczne

zamówienie na: „Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Lesznie, Al. Jana Pawła II 10”

zamówienie na „Budowa placu zabaw dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Lesznie, Al. Jana Pawła II 10”

nr sprawy BU.271.01.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi, znajdujące się na Parterze w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

zamówienie na: przebudowę ulicy Lipowej w Lesznie

zamówienie na przebudowę ulicy Lipowej w Lesznie

nr sprawy MZD.271.1.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie - Przedszkole Miejskie nr 7 - Etap II

zamówienie na Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie - Przedszkole Miejskie nr 7 - Etap II

nr sprawy BPW.271.02.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna , ul. K Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna w 2018 roku

zamówienie na Usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna w 2018 roku

nr sprawy MZD.271.04.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: UNIEWAŻNIONO Rozbudowa i przebudowa kręgielni przy ulicy Strzeleckiej w Lesznie

zamówienie na UNIEWAŻNIONO Rozbudowa i przebudowa kręgielni przy ulicy Strzeleckiej w Lesznie

nr sprawy BPW.271.03.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

Uchwały Rady

uchwała nr: XLIV/611/2018

uchwała nr XLIV/611/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej Leszna powołanej do zbadania przyczyn zamknięcia pływalni „Akwawit”.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLIV/610/2018

uchwała nr XLIV/610/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr III/15/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Leszna

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLIV/609/2018

uchwała nr XLIV/609/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr III/11/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Leszna

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLIV/608/2018

uchwała nr XLIV/608/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLIV/607/2018

uchwała nr XLIV/607/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie deklaracji zabezpieczenia w budżecie Miasta Leszna na rok 2018 środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu przedłożonego do współfinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLIV/606/2018

uchwała nr XLIV/606/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zawierania porozumień między Miastem Leszno a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: K/123/2018

zarządzenie nr K/123/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta Leszna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 122/2018

zarządzenie nr 122/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej położonej w Lesznie przy ul. Ewarysta Estkowskiego pod działalność rozrywkową.

zarządzenie nr: 121/2018

zarządzenie nr 121/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie przyjęcia regulaminu V edycji konkursu Lider rewitalizacji

zarządzenie nr: 119/2018

zarządzenie nr 119/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Leszno

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: K/116/2018

zarządzenie nr K/116/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr K/88/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 115/2018

zarządzenie nr 115/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij