Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Tablica ogłoszeń

Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Program leczenia niepłodności mieszkańców miasta Leszna” na rok 2019

W wyniku ogłoszonego konkursu na zrealizowanie programu polityki zdrowotnej: „Program leczenia niepłodności mieszkańców miasta Leszna” na rok 2019, wybrano ofertę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45, 64-100 Leszno.

Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Leszna w 2019 r.”

W wyniku ogłoszonego konkursu na zrealizowanie programu polityki zdrowotnej: „Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Leszna w 2019 r.” wyłoniono ofertę podmiotu: Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o.o., ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno.

Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora w 2019 r. programu polityki zdrowotnej: „Program Rehabilitacji Seniorów – Mieszkańców Miasta Leszna na lata 2016 – 2020”

W wyniku ogłoszonego konkursu na zrealizowanie w 2019 r. programu polityki zdrowotnej: „Program Rehabilitacji Seniorów – Mieszkańców Miasta Leszna na lata 2016 – 2020” wyłoniono ofertę podmiotu: Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o.o., ul....

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej

stanowisko Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Stanowisko ds. rejestracji pojazdów - 2 etaty

stanowisko Stanowisko ds. rejestracji pojazdów - 2 etaty

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Komunikacji, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Stanowisko ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich

stanowisko Stanowisko ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Stanowisko ds. informacji turystycznej i promocji w Centrum Informacji Turystycznej

stanowisko Stanowisko ds. informacji turystycznej i promocji w Centrum Informacji Turystycznej

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Centrum Informacji Turystycznej - ul. Słowiańska 24, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Nabór zakończony - Samodzielny referent

stanowisko Nabór zakończony - Samodzielny referent

miejsce pracy Przedszkole Miejskie nr 15 w Lesznie, ul. Rumuńska 13

termin składania ofert

miejsce składania ofert Przedszkole Miejskie nr 15 w Lesznie, ul. Rumuńska 13, Gabinet Dyrektora

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. wydawania i cofania praw jazdy oraz rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. wydawania i cofania praw jazdy oraz rejestracji pojazdów w Wydziale Komunikacji

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Komunikacji, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie

zamówienie na Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie

nr sprawy IN.271.11.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego ze zmianą sposobu użytkowania na Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej Zaborowo

zamówienie na Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego ze zmianą sposobu użytkowania na Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej Zaborowo

nr sprawy NDNS/01/2019

zamawiający Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ DOM – NASZ ŚWIAT”

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15, WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi mieszczącym się na parterze budynku.

zamówienie na: Budowa Parku przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie

zamówienie na Budowa Parku przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie

nr sprawy IN.271.18.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Remont i przebudowa części Parku im. J.Jonstona położonego w obrębie ulic: Al.Jana Pawła II i ul. Włodarczaka (Etap I)

zamówienie na Remont i przebudowa części Parku im. J.Jonstona położonego w obrębie ulic: Al.Jana Pawła II i ul. Włodarczaka (Etap I)

nr sprawy IN.271.8.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna”

zamówienie na „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna”

nr sprawy IN.271.13.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku.

zamówienie na: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej utworzonej przez Miasto Leszno w latach 2020-2021

zamówienie na Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej utworzonej przez Miasto Leszno w latach 2020-2021

nr sprawy OR-A.271.02.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Za pośrednictwem składania oferty dostępnego na stronie platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/um_leszno

Uchwały Rady

uchwała nr: XII/174/2019

uchwała nr XII/174/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Status Obowiązująca

uchwała nr: XII/173/2019

uchwała nr XII/173/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2019-2048

Status Obowiązująca

uchwała nr: XII/172/2019

uchwała nr XII/172/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/171/2019

uchwała nr XI/171/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych prowadzonych przez Miasto Leszno od dnia 1 września 2019 r.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/170/2019

uchwała nr XI/170/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XI/169/2019

uchwała nr XI/169/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Leszna nr IV/34/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Lesznie

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 396/2019

zarządzenie nr 396/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Lesznie przy ul. Aleksandra Orłowskiego z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 395/2019

zarządzenie nr 395/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Lesznie przy ul. Ogrodowej z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 394/2019

zarządzenie nr 394/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wybrania oferty na zrealizowanie programu polityki zdrowotnej pn. „Ząbki moje muszę o Was dbać, by wszystkim piękny uśmiech dać” w 2019 roku

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 393/2019

zarządzenie nr 393/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie ogłoszenia II konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Ząbki moje muszę o was dbać, by wszystkim piękny uśmiech dać” w 2019 roku obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie Miasta Leszna.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 392/2019

zarządzenie nr 392/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Lesznie przy ul. Grunwaldzkiej z przeznaczeniem pod parking

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: K/389/2019

zarządzenie nr K/389/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij