Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31

e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31

e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd Miasta Leszna pracuje w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorki: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 15:30


Urząd Stanu Cywilnego,
Wydział Komunikacji,
Wydział Spraw Obywatelskich,

Referat Gospodarki Lokalowej:

w poniedziałki w godz. 7.30 - 16.00
od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 14.30

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Witamy na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna. Informujemy, że dokumenty i informacje opublikowane przed dniem 1 stycznia 2016 roku znajdują się na archiwalnej wersji stronie BIP dostępnej pod adresem: http://archiwum.bip.leszno.pl . Przenoszenie danych i uruchamianie...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Zarządzenie nr 617/2016

Zarządzenie Nr 617/2016 Prezydenta Miasta Leszna z 24 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu administracji rządowej polegającego na: Prowadzeniu punktu nieodpłatnej pomocy prawnej dla osób uprawnionych w...

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych

stanowisko Stanowisko ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Samodzielny referent

stanowisko Samodzielny referent

miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie, ul. Rynek Zaborowski 41

stanowisko: Stanowisko ds. podatku od nieruchomości w Wydziale Podatków i Opłat

stanowisko Stanowisko ds. podatku od nieruchomości w Wydziale Podatków i Opłat

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Wydział Podatków i Opłat, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta Leszna

stanowisko Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta Leszna

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Samodzielny referent

stanowisko Samodzielny referent

miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 5 im. Henryka Sienkiewicza

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Szkoły Podstawowej nr 5 w Lesznie, , ul. Łowiecka 50c.

stanowisko: Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym ze środków UE w Biurze Projektów Współfinansowanych

stanowisko Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym ze środków UE w Biurze Projektów Współfinansowanych

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Poniatowskiego 11

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, 64-100 Leszno, ul. K. Karasia 15

Zamówienia publiczne

zamówienie na: "Budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego przy ul. Usługowej oraz budowa odcinka kolektora wschodniego w ulicach: Budowlanych i Architektów w Lesznie"

zamówienie na "Budowa zbiornika retencyjno – infiltracyjnego przy ul. Usługowej oraz budowa odcinka kolektora wschodniego w ulicach: Budowlanych i Architektów w Lesznie"

nr sprawy BPW.271.06.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Projektów Współfinansowanych

zamówienie na: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w 2017roku

zamówienie na Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic miasta Leszna w 2017roku

nr sprawy MZD.271.18.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski zarząd Dróg i Inwestycji pok. nr 30

zamówienie na: Budowę nawierzchni ulicy Mierniczej w Lesznie

zamówienie na Budowę nawierzchni ulicy Mierniczej w Lesznie

nr sprawy MZD.271.15.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji; 64-100 Leszno ul. Karasia 15 pok. nr 32

zamówienie na: Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków

zamówienie na Świadczenie usług ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków

nr sprawy OR-A.271.03.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno pokój nr 1B

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie”

nr sprawy BPW.271.05.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Projektów Współfinansowanych

zamówienie na: Usunięcie odpadów i zanieczyszczeń gruntu z działek wg arkusza mapy 132 i 133 przy ulicy Architektów w Lesznie

zamówienie na Usunięcie odpadów i zanieczyszczeń gruntu z działek wg arkusza mapy 132 i 133 przy ulicy Architektów w Lesznie

nr sprawy OS.271.01.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Wydział Ochrony Środowiska ul. Wałowa 5, 64 – 100 Leszno (pok. 23)

Uchwały Rady

uchwała nr: XXIX/367/2016

uchwała nr XXIX/367/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi i wyłączenia z użytkowania odcinków drogi ulicy Architektów w Lesznie.

uchwała nr: XXIX/366/2016

uchwała nr XXIX/366/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia ”Strategii Wspierania Przedsięwzięć Sportowych w Lesznie w latach 2017 -2021”.

uchwała nr: XXIX/365/2016

uchwała nr XXIX/365/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielania dotacji w 2016 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

uchwała nr: XXIX/364/2016

uchwała nr XXIX/364/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu dotacji w 2016 r. na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

uchwała nr: XXIX/363/2016

uchwała nr XXIX/363/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

uchwała nr: XXIX/362/2016

uchwała nr XXIX/362/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Prorodzinnego „Karta Leszczyńskiej Rodziny”

Zarządzenia

zarządzenie nr: 624/2016

zarządzenie nr 624/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zatwierdzenia wykazu osób i rodzin dodatkowo zakwalifikowanych w 2016 r. do wynajmu lokali z mieszkaniowego zasobu miasta Leszna

zarządzenie nr: 625/2016

zarządzenie nr 625/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie oddania do odpłatnego korzystania nieruchomość gruntową położoną w Lesznie przy ul. Nowy Rynek łącznie z nieruchomości, położoną w Lesznie pod wiaduktem im. gen. Stefana Grota-Roweckiego przy ul. Jana Kasprowicza.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 623/2016

zarządzenie nr 623/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Lesznie przy ulicy Jana Dekana.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 622/2016

zarządzenie nr 622/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego, położonego w Lesznie przy ulicy Słowiańskiej 47 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu w udziale 7920/35400 części.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 621/2016

zarządzenie nr 621/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zbycia lokalu mieszkalnego nr 2, położonego w Lesznie przy ulicy Słowiańskiej 47 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu w udziale 7010/35400 części

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 618/2016

zarządzenie nr 618/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 7, położonego w Lesznie przy ul. Słowiańskiej 47.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij