Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchych i słabosłyszących

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Tablica ogłoszeń

Wykaz spraw będących przedmiotem narady koordynacyjnej dotyczącej skoordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w dniach od 04.08.2020r. do 07.08.2020r.

Wykaz spraw będących przedmiotem narady koordynacyjnej dotyczącej skoordynowania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu w dniach od 04.08.2020r. do 07.08.2020r.

Obwieszczenie AP..6730.21.2019

O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst  jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256)   zawiadamiam strony postępowania   że  w  dniu  12.03.2020 r.  wydana ...

Obwieszczenie AP.6730.14.2019

O B W I E S Z C Z E N I E   Zgodnie z art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 256)   zawiadamiam strony postępowania   że  w  dniu  12.03.2020 r.  wydana ...

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich

stanowisko Stanowisko ds. ewidencji ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Wydziale Inwestycji

stanowisko Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji w Wydziale Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Stanowisko ds. ulg podatkowych w Wydziale Podatków i Opłat

stanowisko Stanowisko ds. ulg podatkowych w Wydziale Podatków i Opłat

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Samodzielny referent w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Lesznie

stanowisko Samodzielny referent w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Lesznie

miejsce pracy Przedszkole Miejskie nr 3 w Lesznie, ul. Wyspiańskiego 2

termin składania ofert

miejsce składania ofert Przedszkole Miejskie nr 3 w Lesznie, ul. Wyspiańskiego 2

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY - stanowisko ds. organizacyjno - kadrowych w Wydziale Edukacji

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - stanowisko ds. organizacyjno - kadrowych w Wydziale Edukacji

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, ul. Przemysłowa 10, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Zamówienia publiczne

zamówienie na: „Zimowe utrzymanie dróg i ulic miasta Leszna w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023”

zamówienie na „Zimowe utrzymanie dróg i ulic miasta Leszna w sezonach zimowych 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023”

nr sprawy MZD.271.05.2020

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert za pośrednictwem Formularza składania oferty dostępnego na stronie platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/um_leszno

zamówienie na: Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie

zamówienie na Przebudowa ulicy Fabrycznej w Lesznie

nr sprawy IN.271.9.2020.MŁ

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul.Kurpińskiego 2 w Lesznie

zamówienie na Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół nr 4 przy ul.Kurpińskiego 2 w Lesznie

nr sprawy IN.271.4.2020

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Budowa drogi łączącej ulicę Adama Mickiewicza z ulicą Jana Ostroroga wraz z budową skrzyżowania w niezbędnym zakresie

zamówienie na Budowa drogi łączącej ulicę Adama Mickiewicza z ulicą Jana Ostroroga wraz z budową skrzyżowania w niezbędnym zakresie

nr sprawy IN.271.6.2020

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert W siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku.

zamówienie na: Wykonanie dokumentacji projektowej dot. Budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie

zamówienie na Wykonanie dokumentacji projektowej dot. Budowy zbiornika retencyjnego przy ul. Unii Europejskiej w Lesznie

nr sprawy IN.271.1.13.2020

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć do dnia 06.08.2020 roku, o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku.

zamówienie na: „Dostawa sprzętu komputerowego do nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 3 w Lesznie”

zamówienie na „Dostawa sprzętu komputerowego do nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 3 w Lesznie”

nr sprawy ED.271.04.2020

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynkui

Uchwały Rady

uchwała nr: XXVII/364/2020

uchwała nr XXVII/364/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na rok 2021

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXVII/363/2020

uchwała nr XXVII/363/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę nr XI/164/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 lipca 2019 roku w sprawie zatwierdzenia do realizacji w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXVII/362/2020

uchwała nr XXVII/362/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę nr X/157/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2019 roku w sprawie: zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020,Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXVII/361/2020

uchwała nr XXVII/361/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XI/170/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Leszno oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXVII/360/2020

uchwała nr XXVII/360/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/481/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej Curie w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 3 im. Marii Skłodowskiej Curie

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXVII/359/2020

uchwała nr XXVII/359/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Miasta Leszna na 2020 rok, na rzecz Miasta Jasło

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: K/374/2020

zarządzenie nr K/374/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: K/373/2020

zarządzenie nr K/373/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: K/372/2020

zarządzenie nr K/372/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 332/2020

zarządzenie nr 332/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, stanowiącego własność Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 8, położonego w Lesznie przy ul. Włodarczaka 27 wraz z udziałem wynoszącym 5951/300640 w części wspólnej nieruchomości, na rzecz jego dotychczasowego najemcy.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 331/2020

zarządzenie nr 331/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, stanowiącego własność Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 9, położonego w Lesznie przy ul. Włodarczaka 32 wraz z udziałem wynoszącym 5337/167788 w części wspólnej nieruchomości, na rzecz jego dotychczasowego najemcy.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 330/2020

zarządzenie nr 330/2020

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej, stanowiącego własność Skarbu Państwa lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Lesznie przy ul. Niepodległości 112 wraz z udziałem wynoszącym 524/29724 w części wspólnej nieruchomości, na rzecz jego dotychczasowego najemcy

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij