Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Witamy na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna. Informujemy, że dokumenty i informacje opublikowane przed dniem 1 stycznia 2016 roku znajdują się na archiwalnej wersji stronie BIP dostępnej pod adresem: http://archiwum.bip.leszno.pl . Przenoszenie danych i uruchamianie...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Praca

stanowisko: specjalista ds. księgowości

stanowisko specjalista ds. księgowości

miejsce pracy Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pok. 119

stanowisko: Kasjer

stanowisko Kasjer

miejsce pracy Środowiskowa Pływalnia Edukacyjna Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego,AL. Jana Pawła II 10, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Dokumenty należy składać w biurze MOS, 64-100 Leszno ul. Jana Pawła II 10, lub pocztą na adres Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko kasjer

stanowisko: Specjalista ds. płac

stanowisko Specjalista ds. płac

miejsce pracy Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pok. 119

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY specjalista ds. księgowości

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY specjalista ds. księgowości

miejsce pracy Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pok. 22

stanowisko: Nauczyciele przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie

stanowisko Nauczyciele przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie

miejsce pracy Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza 74

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie, ul. Narutowicza 74, pokój nr 1

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY specjalista ds. księgowości

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY specjalista ds. księgowości

miejsce pracy Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno, pokój nr 22.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki w Lesznie - dokończenie Etapu I

zamówienie na Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki w Lesznie - dokończenie Etapu I

nr sprawy MZD.271.15.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna , ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno w Biurze Obsługi

zamówienie na: „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, ul. Kurpińskiego 1”

zamówienie na „Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Lesznie, ul. Kurpińskiego 1”

nr sprawy ED.271.07.2017.HS

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi, znajdujące się na Parterze w Urzędzie Miasta Leszna przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

zamówienie na: Budowa kanalizacji teletechnicznej do planowanej siedziby Straży Miejskiej przy ul. Berwińskich w Lesznie

zamówienie na Budowa kanalizacji teletechnicznej do planowanej siedziby Straży Miejskiej przy ul. Berwińskich w Lesznie

nr sprawy MZD.271.16.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji pok.34

zamówienie na: Rozbudowa i przebudowa kręgielni przy ulicy Strzeleckiej w Lesznie

zamówienie na Rozbudowa i przebudowa kręgielni przy ulicy Strzeleckiej w Lesznie

nr sprawy BPW.271.09.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Ksiecia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

zamówienie na: Zimowe utrzymanie dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020

zamówienie na Zimowe utrzymanie dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020

nr sprawy MZD.271.17.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 209 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji

zamówienie na: Przebudowa ulicy Irlandzkiej w Lesznie wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem

zamówienie na Przebudowa ulicy Irlandzkiej w Lesznie wraz z jej odwodnieniem i oświetleniem

nr sprawy MZD.271.14.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji; 64-100 Leszno ul. Karasia 15 pok. nr 32

Uchwały Rady

uchwała nr: XXXIX/503/2017

uchwała nr XXXIX/503/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Borek Wielkopolski

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXIX/502/2017

uchwała nr XXXIX/502/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie stanowiska dotyczącego uwzględnienia w projektowanym rozkładzie jazdy pociągów na linii kolejowej nr 271 połączeń do stacji Leszno

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXIX/501/2017

uchwała nr XXXIX/501/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXIX/500/2017

uchwała nr XXXIX/500/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stanisława Grochowiaka w Lesznie

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXIX/499/2017

uchwała nr XXXIX/499/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zaciągnięcia zobowiązań finansowych na lata 2018, 2019 i 2020

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXIX/498/2017

uchwała nr XXXIX/498/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany nazwy ulicy Zygmunta Schaefera

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 471/2017

zarządzenie nr 471/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Lesznie przy ul. Królowej Jadwigi 3.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 459/2017

zarządzenie nr 459/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Lesznie przy ul.Wiejskiej, Siewnej i Rzepakowej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 460/2017

zarządzenie nr 460/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lesznie przy ulicy Dębowej.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 458/2017

zarządzenie nr 458/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, stanowiącego własność Skarbu Państwa udziału wynoszącego 2/40 części w nieruchomościach położonych w Lesznie przy ul. Henrykowskiej i Rzemieślniczej/Sukienniczej.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 450/2017

zarządzenie nr 450/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zbycia lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lesznie przy ulicy Modrzewiowej.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 451/2017

zarządzenie nr 451/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 445/2016 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Lesznie przy ulicy Juranda.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij