Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31

e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31

e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Witamy na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna. Informujemy, że dokumenty i informacje opublikowane przed dniem 1 stycznia 2016 roku znajdują się na archiwalnej wersji stronie BIP dostępnej pod adresem: http://archiwum.bip.leszno.pl . Przenoszenie danych i uruchamianie...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. zajęcia i kontroli pasa drogowego na terenie miasta Leszna w Miejskim Zarządzie Dróg i Inwestycji

stanowisko Stanowisko ds. zajęcia i kontroli pasa drogowego na terenie miasta Leszna w Miejskim Zarządzie Dróg i Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno,

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Referent

stanowisko Referent

miejsce pracy Zespół Szkół nr 2 w Lesznie, ul. Bolesława Prusa 33, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat w Zespole Szkół nr 2 w Lesznie, ul. Bolesława Prusa 33, 64-100 Leszno

stanowisko: Specjalista ds. płac

stanowisko Specjalista ds. płac

miejsce pracy Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno, pokój nr 22.

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY- Referent

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY- Referent

miejsce pracy Bursa Międzyszkolna nr 1 w Lesznie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Bursa Międzyszkolna nr 1 w Lesznie, ul. Poniatowskiego 11; 64-100 Leszno

stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie, Aleje Jana Pawła II 10

stanowisko Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 im. Wojska Polskiego w Lesznie, Aleje Jana Pawła II 10

miejsce pracy Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Wojska Polskiego, 64-100 Leszno, Aleje Jana Pawła II 10

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Edukacji Urzędu Miasta Leszna, 64-100 Leszno ul. Przemysłowa 10 – pokój nr 12

stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie, ul. Łowiecka 50c

stanowisko Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Lesznie, ul. Łowiecka 50c

miejsce pracy Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza, 64-100 Leszno ul. Łowiecka 50c

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Edukacji Urzędu Miasta Leszna, 64-100 Leszno ul. Przemysłowa 10 – pokój nr 12

Zamówienia publiczne

zamówienie na: PRZEBUDOWA GARAŻY NA ZESPÓŁ POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W LESZNIE PRZY UL. BERWIŃSKICH

zamówienie na PRZEBUDOWA GARAŻY NA ZESPÓŁ POMIESZCZEŃ ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W LESZNIE PRZY UL. BERWIŃSKICH

nr sprawy OR-A.271.01.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Wydział Organizacyjny, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno (pok. nr 1b)

zamówienie na: Budowę miejsc postojowych w rejonie ulic Studziennej i Niepodległości w Lesznie wraz z budową oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej"

zamówienie na Budowę miejsc postojowych w rejonie ulic Studziennej i Niepodległości w Lesznie wraz z budową oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej"

nr sprawy MZD.271.9.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji; 64-100 Leszno ul. Karasia 15 pok. nr 32

zamówienie na: Budowę ulicy Budowlanych od km 0+870,00 do km 1+135,00 w Lesznie

zamówienie na Budowę ulicy Budowlanych od km 0+870,00 do km 1+135,00 w Lesznie

nr sprawy MZD.271.6.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji; 64-100 Leszno ul. Karasia 15 pok. nr 32

zamówienie na: WYKONANIE ODNOWY OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG I ULIC MIASTA LESZNA W 2017 ROKU ORAZ WYKONANIE NOWEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO GRUBOWARSTWOWEGO NA WYBRANYCH ULICACH MIASTA LESZNA

zamówienie na WYKONANIE ODNOWY OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG I ULIC MIASTA LESZNA W 2017 ROKU ORAZ WYKONANIE NOWEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO GRUBOWARSTWOWEGO NA WYBRANYCH ULICACH MIASTA LESZNA

nr sprawy MZD.272.08.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji ul. K. Karasia 15, 64 – 100 Leszno (pok. 30)

zamówienie na: Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie.

zamówienie na Przebudowa ul. Strzeleckiej w Lesznie.

nr sprawy BPW.271.02.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Ksiecia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

Uchwały Rady

uchwała nr: XXXIV/441/2017

uchwała nr XXXIV/441/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie stanowiska dotyczącego sytuacji na lotnisku Leszno-Strzyżewice

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXIV/440/2017

uchwała nr XXXIV/440/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr III/17/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Edukacji Rady Miejskiej Leszna

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXIV/439/2017

uchwała nr XXXIV/439/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmian w składach osobowych Komisji Budżetowo-Finansowej oraz Komisji Edukacji Rady Miejskiej Leszna

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXIV/438/2017

uchwała nr XXXIV/438/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie niestwierdzenia zaistnienia przesłanek określonych w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXIV/437/2017

uchwała nr XXXIV/437/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie regulaminu przewozu osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa

Status Obowiązująca

uchwała nr: XXXIV/436/2017

uchwała nr XXXIV/436/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz komunikacji podmiejskiej na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 188/2017

zarządzenie nr 188/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowych Programu Współpracy Miasta Leszna z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

zarządzenie nr: 187/2017

zarządzenie nr 187/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowych Programu Współpracy Miasta Leszna z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

zarządzenie nr: 185/2017

zarządzenie nr 185/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

zarządzenie nr: 182/2017

zarządzenie nr 182/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 161 / 2017 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 4 w Lesznie

zarządzenie nr: 181/2017

zarządzenie nr 181/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 154 / 2017 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Bursy Międzyszkolnej nr 1 w Lesznie

zarządzenie nr: 184/2017

zarządzenie nr 184/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij