Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31

e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31

e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Witamy na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna. Informujemy, że dokumenty i informacje opublikowane przed dniem 1 stycznia 2016 roku znajdują się na archiwalnej wersji stronie BIP dostępnej pod adresem: http://archiwum.bip.leszno.pl . Przenoszenie danych i uruchamianie...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Praca

stanowisko: specjalista ds. kadr

stanowisko specjalista ds. kadr

miejsce pracy Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomicznych w Lesznie, ul. Poniatowskiego 2

stanowisko: Stanowisko ds. prowadzenia zasobu geodezyjnego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

stanowisko Stanowisko ds. prowadzenia zasobu geodezyjnego w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru - Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru - Ośrodek Dokumentacji Gedezyjnej i Kartograficznej, Aleje Jana Pawła II 23

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, 64-100 Leszno, ul. K. Karasia 15

stanowisko: Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym,w tym ze środków UE w Biurze Projektów Współfinansowanych

stanowisko Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym,w tym ze środków UE w Biurze Projektów Współfinansowanych

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Poniatowskiego 11

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, 64-100 Leszno, ul. K. Karasia 15

stanowisko: Prawnik

stanowisko Prawnik

miejsce pracy Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno, pokój nr 22.

stanowisko: Specjalista ds. księgowości

stanowisko Specjalista ds. księgowości

miejsce pracy Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno, pokój nr 22

stanowisko: Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym,w tym ze środków UE w Biurze Projektów Współfinansowanych

stanowisko Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym,w tym ze środków UE w Biurze Projektów Współfinansowanych

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Poniatowskiego 11

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, 64-100 Leszno, ul. K. Karasia 15

Zamówienia publiczne

zamówienie na: WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW NA ULICACH MIASTA LESZNA W 2017 ROKU

zamówienie na WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BIEŻĄCYM UTRZYMANIEM NAWIERZCHNI JEZDNI I CHODNIKÓW NA ULICACH MIASTA LESZNA W 2017 ROKU

nr sprawy MZD.271.2.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji; 64-100 Leszno ul. karasia 15 pok. nr 30

zamówienie na: „Dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie w 2017 roku”

zamówienie na „Dostawa znaków drogowych pionowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na potrzeby Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji w Lesznie w 2017 roku”

nr sprawy MZD.271.1.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji; 64-100 Leszno ul. Karasia 15 pok. nr 30

zamówienie na: Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki w Lesznie – Etap I

zamówienie na Modernizacja parku przy pl. Tadeusza Kościuszki w Lesznie – Etap I

nr sprawy MZD.271.19.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski zarząd Dróg i Inwestycji pok. nr 34

zamówienie na: Usługi biegłego rewidenta polegające na zweryfikowaniu i zatwierdzeniu sprawozdań okresowych, rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji projektu „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” realizowanego z dotacji w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju

zamówienie na Usługi biegłego rewidenta polegające na zweryfikowaniu i zatwierdzeniu sprawozdań okresowych, rocznych oraz sprawozdania końcowego z realizacji projektu „Nowe tory – centrum Leszna po kolei” realizowanego z dotacji w ramach konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast” prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju

nr sprawy PR.042.1.6.4.1.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Wydział Promocji i Rozwoju, Al. Jana Pawła II 21a (I piętro), 64-100 Leszno

Uchwały Rady

uchwała nr: XXXII/392/2017

uchwała nr XXXII/392/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2017-2027

uchwała nr: XXXII/391/2017

uchwała nr XXXII/391/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2017

uchwała nr: XXXII/390/2017

uchwała nr XXXII/390/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę nr XXXI/385/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2017

uchwała nr: XXXI/389/2017

uchwała nr XXXI/389/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie deklaracji zabezpieczenia w budżecie Miasta Leszna na rok 2017 i Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Leszna środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu przedłożonego do współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

uchwała nr: XXXI/388/2017

uchwała nr XXXI/388/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Lesznie

uchwała nr: XXXI/387/2017

uchwała nr XXXI/387/2017

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Leszna

Zarządzenia

zarządzenie nr: 76/2017

zarządzenie nr 76/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

zmieniające zarządzenie nr w sprawie wprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na 2017 rok

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 72/2017

zarządzenie nr 72/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru realizatora wieloletniego programu: "Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010-2015 i kolejne lata” w zakresie szczepień profilaktycznych w roku 2017 dziewcząt w wieku 11 lat (rocznik 2006), zamieszkałych na terenie Miasta Leszna, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 71/2017

zarządzenie nr 71/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora wieloletniego programu: "Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010-2015 i kolejne lata” w zakresie szczepień profilaktycznych w roku 2017 dziewcząt w wieku 11 lat (rocznik 2006), zamieszkałych na terenie Miasta Leszna, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 70/2017

zarządzenie nr 70/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Skarbem Państwa a Miastem Leszno.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: K/68/2017

zarządzenie nr K/68/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 66/2017

zarządzenie nr 66/2017

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim i kolejnych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lesznie przy ulicy Irlandzkiej.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij