Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31

e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31

e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd Miasta Leszna pracuje w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorki: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 15:30


Urząd Stanu Cywilnego,
Wydział Komunikacji,
Wydział Spraw Obywatelskich,

Referat Gospodarki Lokalowej:

w poniedziałki w godz. 7.30 - 16.00
od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 14.30

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Witamy na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna. Informujemy, że dokumenty i informacje opublikowane przed dniem 1 stycznia 2016 roku znajdują się na archiwalnej wersji stronie BIP dostępnej pod adresem: http://archiwum.bip.leszno.pl . Przenoszenie danych i uruchamianie...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Informacja o wyniku konkursu na zrealizowanie programu polityki zdrowotnej: Program edukacyjno-profilaktyczny kształtujący postawy świadomego dokonywania właściwego wyboru w odniesieniu do używek "3xNIE"

W wyniku ogłoszonego konkursu na zrealizowanie programu polityki zdrowotnej: Program edukacyjno-profilaktyczny kształtujący postawy świadomego dokonywania właściwego wyboru w odniesieniu do używek "3xNIE", wyłoniono ofertę " JUVENIA" Iwona Stachowiak, Angelika Szober Spółka Jawna, z...

Praca

stanowisko: Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie

stanowisko Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Rodu Leszczyńskich w Lesznie

miejsce pracy I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie ul. Kurpińskiego 1, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Edukacji Urzędu Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 10- pokój nr 10

stanowisko: Stanowisko ds. administracji geodezyjnej oraz podziałów nieruchomości w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

stanowisko Stanowisko ds. administracji geodezyjnej oraz podziałów nieruchomości w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Al. Jana Pawła II 21,23, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Główny Księgowy

stanowisko Główny Księgowy

miejsce pracy Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich, pl. Jana Amosa Komeńskiego 1, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie

stanowisko: Główny Księgowy

stanowisko Główny Księgowy

miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej, 64-100 Leszno, Aleje Zygmunta Krasińskiego 2

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej, 64-100 Leszno, Aleje Zygmunta Krasińskiego 2

stanowisko: Stanowisko ds. informacji turystycznej i promocji w Informacji Turystycznej

stanowisko Stanowisko ds. informacji turystycznej i promocji w Informacji Turystycznej

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Informacja Turystyczna, ul. Słowiańska 24, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Informatyk

stanowisko Informatyk

miejsce pracy Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie - Sekretariat, ul. Janusza Korczaka 5, 64-100 Leszno

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie"

zamówienie na Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie"

nr sprawy BPW.271.04.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Projektów Współfinansowanych

zamówienie na: Budowę nawierzchni ulicy Zawiszy Czarnego w Lesznie

zamówienie na Budowę nawierzchni ulicy Zawiszy Czarnego w Lesznie

nr sprawy MZD.271.10.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji; 64-100 Leszno ul. Karasia 15 pok. nr 32

zamówienie na: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Leszna

zamówienie na Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Leszna

nr sprawy OR-I.271.02.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno pokój nr 10

zamówienie na: Budowę zespołu dwóch boisk rekreacyjnych o charakterze publicznym wraz z ciągami pieszymi i miejscami postojowymi u zbiegu ulic Tadeusza Rejtana i Ludwika Zamenhofa w Lesznie

zamówienie na Budowę zespołu dwóch boisk rekreacyjnych o charakterze publicznym wraz z ciągami pieszymi i miejscami postojowymi u zbiegu ulic Tadeusza Rejtana i Ludwika Zamenhofa w Lesznie

nr sprawy MZD.271.8.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji; 64-100 Leszno ul. Karasia 15 pok. nr 32

zamówienie na: Wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie"

zamówienie na Wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie"

nr sprawy MZD.271.11.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji; 64-100 Leszno ul. Karasia 15 pok. nr 34

Uchwały Rady

uchwała nr: XXIV/305/2016

uchwała nr XXIV/305/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Leszna

uchwała nr: XXIV/304/2016

uchwała nr XXIV/304/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchylenia uchwały o powierzeniu reprezentowania Miasta Leszna w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

uchwała nr: XXIV/303/2016

uchwała nr XXIV/303/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

uchwała nr: XXIV/302/2016

uchwała nr XXIV/302/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wzniesienia w Lesznie pomnika Żołnierzy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty

uchwała nr: XXIV/301/2016

uchwała nr XXIV/301/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nadania nazwy ulicy w rejonie ulic Juliusza Kossaka i Wita Stwosza

uchwała nr: XXIV/300/2016

uchwała nr XXIV/300/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VII/72/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat

Zarządzenia

zarządzenie nr: 339/2016

zarządzenie nr 339/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na zrealizowanie programu polityki zdrowotnej: „Profilaktyka chorób tarczycy”

zarządzenie nr: 338/2016

zarządzenie nr 338/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wybrania oferty na zrealizowanie programu polityki zdrowotnej: „Profilaktyka chorób tarczycy”

zarządzenie nr: 336/2016

zarządzenie nr 336/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w Lesznie przy ulicy Starozamkowej 24

zarządzenie nr: 335/2016

zarządzenie nr 335/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji

zarządzenie nr: 331/2016

zarządzenie nr 331/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Lesznie przy ulicy Ewarysta Estkowskiego

zarządzenie nr: K/333/2016

zarządzenie nr K/333/2016

wydane przez Prezydent Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Pana Roberta Wiśniewskiego na stanowisko Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta leszna

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij