Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Witamy na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna. Informujemy, że dokumenty i informacje opublikowane przed dniem 1 stycznia 2016 roku znajdują się na archiwalnej wersji stronie BIP dostępnej pod adresem: http://archiwum.bip.leszno.pl . Przenoszenie danych i uruchamianie...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora wieloletniego programu: "Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010-2015 i kolejne lata” w zakresie szczepień profilaktycznych w roku 2018 dziewcząt w wieku 11 lat (rocznik 2007), zamieszkałych na terenie Miasta Leszna, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18.

W wyniku ogłoszonego konkursu na zrealizowanie wieloletniego programu: "Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010-2015 i kolejne lata” w zakresie  szczepień profilaktycznych  w roku 2018 dziewcząt w wieku 11 lat (rocznik 2007),  zamieszkałych  na terenie Miasta...

Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora wieloletniego programu: "Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010-2015 i kolejne lata” w zakresie szczepień profilaktycznych w roku 2018 dziewcząt w wieku 11 lat (rocznik 2007), zamieszkałych na terenie Miasta Leszna, przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18.

W wyniku ogłoszonego konkursu na zrealizowanie wieloletniego programu: "Program profilaktyki raka szyjki macicy na lata 2010-2015 i kolejne lata” w zakresie  szczepień profilaktycznych  w roku 2018 dziewcząt w wieku 11 lat (rocznik 2007),  zamieszkałych  na terenie Miasta...

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym ze środków UE w Biurze Projektów Współfinansowanych

stanowisko Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym ze środków UE w Biurze Projektów Współfinansowanych

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Stanowisko ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych

stanowisko Stanowisko ds. zamówień publicznych w Biurze Zamówień Publicznych

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Biuro Zamówień Publicznych, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Stanowisko ds. rewitalizacji w Wydziale Promocji i Rozwoju

stanowisko Stanowisko ds. rewitalizacji w Wydziale Promocji i Rozwoju

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Promocji i Rozwoju, Aleje Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: specjalista ds. kadr

stanowisko specjalista ds. kadr

miejsce pracy Zespół Szkół Ekonomicznych w Lesznie ul, Poniatowskiego 2, 64 - 100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Zespłu Szkół Ekonomicznych w Lesznie ul, Poniatowskiego 2, 64-100 Leszno

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. księgowości analitycznej w Wydziale Finansowo-Księgowym - Referacie Dochodów

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. księgowości analitycznej w Wydziale Finansowo-Księgowym - Referacie Dochodów

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Finansowo-Księgowy - Referat Dochodów, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

stanowisko Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aleje Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie - Przedszkole Miejskie nr 7 - Etap II

zamówienie na Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie - Przedszkole Miejskie nr 7 - Etap II

nr sprawy BPW.271.02.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna , ul. K Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna w 2018 roku

zamówienie na Usuwanie kolizji elektroenergetycznych oraz remonty i konserwacja instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta Leszna w 2018 roku

nr sprawy MZD.271.04.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Rozbudowa i przebudowa kręgielni przy ulicy Strzeleckiej w Lesznie

zamówienie na Rozbudowa i przebudowa kręgielni przy ulicy Strzeleckiej w Lesznie

nr sprawy BPW.271.03.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi

zamówienie na Zagospodarowanie Al. J. Słowackiego wraz z przyległymi wałami fortyfikacyjnymi

nr sprawy BPW.271.12.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego w Lesznie.

zamówienie na Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego w Lesznie.

nr sprawy BPW.271.08.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 209 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

Uchwały Rady

uchwała nr: XLIV/611/2018

uchwała nr XLIV/611/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej Leszna powołanej do zbadania przyczyn zamknięcia pływalni „Akwawit”.

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLIV/610/2018

uchwała nr XLIV/610/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr III/15/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Praworządności i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Leszna

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLIV/609/2018

uchwała nr XLIV/609/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr III/11/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Leszna

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLIV/608/2018

uchwała nr XLIV/608/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i ośrodków rewalidacyjno - wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLIV/607/2018

uchwała nr XLIV/607/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie deklaracji zabezpieczenia w budżecie Miasta Leszna na rok 2018 środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu przedłożonego do współfinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2018”

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLIV/606/2018

uchwała nr XLIV/606/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zawierania porozumień między Miastem Leszno a innymi jednostkami samorządu terytorialnego, dotyczących zasad prowadzenia punktów katechetycznych nauczania religii Kościołów i wyznań innych niż katolickie

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 84/2018

zarządzenie nr 84/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wybrania ofert na zrealizowanie programu polityki zdrowotnej pn. “Ząbki moje muszę o was dbać, by wszystkim piękny uśmiech dać" w 2018 roku.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 83/2018

zarządzenie nr 83/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki „Ząbki moje muszę o was dbać, by wszystkim piękny uśmiech dać" w 2018 roku obejmującego profilaktykę stomatologiczną wśród dzieci sześcioletnich zamieszkałych na terenie Miasta Leszna.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: K/79/2018

zarządzenie nr K/79/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 74/2018

zarządzenie nr 74/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Lesznie przy ul. 17 Stycznia z przeznaczeniem pod parking w dniach, w których odbywają się zawody żużlowe na stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 73/2018

zarządzenie nr 73/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

zmieniające zarządzenie nr 50/2018 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Program wykrywania boreliozy wśród mieszkańców miasta Leszna” w 2018 r.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: K/71/2018

zarządzenie nr K/71/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta Leszna

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij