Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Witamy na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna. Informujemy, że dokumenty i informacje opublikowane przed dniem 1 stycznia 2016 roku znajdują się na archiwalnej wersji stronie BIP dostępnej pod adresem: http://archiwum.bip.leszno.pl . Przenoszenie danych i uruchamianie...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. księgowości środków z funduszy unijnych w Wydziale Finansowo-Księgowym - Referacie Wydatków

stanowisko Stanowisko ds. księgowości środków z funduszy unijnych w Wydziale Finansowo-Księgowym - Referacie Wydatków

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Finansowo-Księgowy - Referat Wydatków, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: informatyk w Wydziale Organizacyjnym - Referacie ds. Informatyzacji

stanowisko informatyk w Wydziale Organizacyjnym - Referacie ds. Informatyzacji

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Organizacyjny - Referat ds. Informatyzacji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Dyrektor Organizatora Pieczy Zastępczej w Lesznie

stanowisko Dyrektor Organizatora Pieczy Zastępczej w Lesznie

miejsce pracy Organizator Pieczy Zastępczej w Lesznie - ul. Jana Matejki 8, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Stanowisko specjalisty ds. księgowości - Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna

stanowisko Stanowisko specjalisty ds. księgowości - Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna

miejsce pracy Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miasta Leszna ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pok. 119

stanowisko: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie, ul. Rynek Zaborowski 41

stanowisko Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie, ul. Rynek Zaborowski 41

miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza w Lesznie, ul. Rynek Zaborowski 41

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Edukacji Urzędu Miasta Leszna, 64-100 Leszno ul. Przemysłowa 10 – pokój nr 12

stanowisko: Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 13 im. Zdobywców Świata w Lesznie, ul. Łowiecka 50c

stanowisko Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 13 im. Zdobywców Świata w Lesznie, ul. Łowiecka 50c

miejsce pracy Przedszkole Miejskie nr 13 im. Zdobywców Świata w Lesznie, ul. Łowiecka 50c

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Edukacji Urzędu Miasta Leszna, 64-100 Leszno ul. Przemysłowa 10 – pokój nr 12

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na wybranych ulicach miasta Leszna w 2018 roku

zamówienie na Wykonanie nawierzchni z destruktu asfaltowego na wybranych ulicach miasta Leszna w 2018 roku

nr sprawy MZD.271.11.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert .: Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi

zamówienie na: Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna w 2018 roku

zamówienie na Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Leszna w 2018 roku

nr sprawy MZD.271.06.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 209 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul.Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno w Biurze Obsługi

zamówienie na: „Modernizacja toalet w Przedszkolu Miejskim nr 18 i 20 w Lesznie”

zamówienie na „Modernizacja toalet w Przedszkolu Miejskim nr 18 i 20 w Lesznie”

nr sprawy ED.271.03.2018.HS

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi znajdujące się na parterze w Urzędzie Miasta Leszna przy ul Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

zamówienie na: Dostawa i montaż sprzętu Technologii Informacyjno- Telekomunikacyjnych oraz materiałów dydaktycznych dla nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie, ul. Henrykowska 1

zamówienie na Dostawa i montaż sprzętu Technologii Informacyjno- Telekomunikacyjnych oraz materiałów dydaktycznych dla nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie, ul. Henrykowska 1

nr sprawy ED.271.02.2018

zamawiający Miasto Leszno- Wydział Edukacji

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku,

zamówienie na: przebudowę ul. Lipowej w Lesznie

zamówienie na przebudowę ul. Lipowej w Lesznie

nr sprawy MZD.271.10.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Przebudowę ulicy Zbigniewa Cybulskiego w Lesznie wraz z jej odwodnieniem oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

zamówienie na Przebudowę ulicy Zbigniewa Cybulskiego w Lesznie wraz z jej odwodnieniem oraz przebudową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami

nr sprawy MZD.271.08.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

Uchwały Rady

uchwała nr: XLVII/658/2018

uchwała nr XLVII/658/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLV/621/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLVII/657/2018

uchwała nr XLVII/657/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora MZBK

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLVII/656/2018

uchwała nr XLVII/656/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na Prezydenta Miasta Leszna

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLVII/655/2018

uchwała nr XLVII/655/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyboru ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLVII/654/2018

uchwała nr XLVII/654/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia procedury głosowania nad wyborem ławników w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 do Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie

Status Obowiązująca

uchwała nr: XLVII/653/2018

uchwała nr XLVII/653/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 240/2018

zarządzenie nr 240/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych Miasta Leszna.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 239/2018

zarządzenie nr 239/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie przekazania nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Leszna, położonej w Lesznie przy ul. Lipowej 9, celem bieżącego administrowania nieruchomością.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 238/2018

zarządzenie nr 238/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w zakresie działalności w sferze turystyki i krajoznawstwa.

zarządzenie nr: 237/2018

zarządzenie nr 237/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

zarządzenie nr: 236/2018

zarządzenie nr 236/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

zarządzenie nr: 233/2018

zarządzenie nr 233/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących własność Skarbu Państwa.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij