Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Witamy na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna. Informujemy, że dokumenty i informacje opublikowane przed dniem 1 stycznia 2016 roku znajdują się na archiwalnej wersji stronie BIP dostępnej pod adresem: http://archiwum.bip.leszno.pl . Przenoszenie danych i uruchamianie...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w Biurze Gospodarki Lokalowej

stanowisko Stanowisko ds. gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w Biurze Gospodarki Lokalowej

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Biuro Gospodarki Lokalowej, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY- Specjalista w Zespole Szkół nr 4

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY- Specjalista w Zespole Szkół nr 4

miejsce pracy Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zespół Szkół nr 4 im. Powstańców Wielkopolskich w Lesznie, ul. Kurpińskiego 2

stanowisko: Strażnik Miejski - Aplikant w Straży Miejskiej

stanowisko Strażnik Miejski - Aplikant w Straży Miejskiej

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, ul. Berwińskich 7C, 64-100 Leszno - siedziba Straży Miejskiej, teren miasta Leszna - służba patrolowa

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. księgowości środków z funduszy unijnych w Wydziale Finansowo-Księgowym - Referacie Wydatków

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. księgowości środków z funduszy unijnych w Wydziale Finansowo-Księgowym - Referacie Wydatków

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Finansowo-Księgowy - Referat Wydatków, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Aleje Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w Biurze Gospodarki Lokalowej

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta w Biurze Gospodarki Lokalowej

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Biuro Gospodarki Lokalowej, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Odśnieżanie i usuwanie śniegu z dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020

zamówienie na Odśnieżanie i usuwanie śniegu z dróg i ulic w mieście Lesznie w sezonach zimowych 2018/2019 i 2019/2020

nr sprawy MZD.271.22.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Rewitalizacja terenów zieleni w rejonie ulicy Adama Mickiewicza wraz z budową pomnika Armii Krajowej

zamówienie na Rewitalizacja terenów zieleni w rejonie ulicy Adama Mickiewicza wraz z budową pomnika Armii Krajowej

nr sprawy KiS.271.04.2018

zamawiający Miasto Leszno

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Miasta Leszno w latach 2019-2020

zamówienie na Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Grupy Zakupowej Miasta Leszno w latach 2019-2020

nr sprawy OR-A.271.01.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa powyżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Dostawę szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica 2018” dla 4 szkół z terenu Miasta Leszna

zamówienie na Dostawę szkolenie i montaż sprzętu TIK w ramach Rządowego Programu „Aktywna tablica 2018” dla 4 szkół z terenu Miasta Leszna

nr sprawy ED.271.15.2018

zamawiający Miasto Leszno- Wydział Edukacji

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi

zamówienie na: „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miasta Leszna” - OR-I.271.05.2018

zamówienie na „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania do Urzędu Miasta Leszna” - OR-I.271.05.2018

nr sprawy OR-I.271.05.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Leszna

zamówienie na Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Leszna

nr sprawy BPW.271.10.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku.

Uchwały Rady

uchwała nr: LII/721/2018

uchwała nr LII/721/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości części budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą, w których wykonano remont lub przebudowę, z wyłączeniem remontu lub przebudowy elewacji

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/720/2018

uchwała nr LII/720/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/645/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/719/2018

uchwała nr LII/719/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na nieruchomość gruntową, położoną w Lesznie przy ul. Osieckiej

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/718/2018

uchwała nr LII/718/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/717/2018

uchwała nr LII/717/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na część nieruchomości gruntowej, położonej w Lesznie przy ul. Unii Europejskiej

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/716/2018

uchwała nr LII/716/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę NR V/39/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia „Programu usuwania azbestu dla miasta Leszna na lata 2015 – 2032”

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 472/2018

zarządzenie nr 472/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie wydzierżawienia gurtu położonego w Lesznie przy ul. Niepodległości z przeznaczeniem pod miejsca postojowe.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 509/2018

zarządzenie nr 509/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 563/2017 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 12 położonego w Lesznie przy ulicy Wojska Polskiego 10 z jednoczesną sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 508/2018

zarządzenie nr 508/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Lesznie przy ulicy Leszczyńskich 13 z jednoczesnym oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 506/2018

zarządzenie nr 506/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 28/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 23 położonego w Lesznie przy ul. Prochownia 7 z jednoczesnym oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 505/2018

zarządzenie nr 505/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 25/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 6 położonego w Lesznie przy ul. Niepodległości 38 z jednoczesnym oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 507/2018

zarządzenie nr 507/2018

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 33/2018 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie: sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 4 położonego w Lesznie przy Al. Zygmunta Krasińskiego 4 z jednoczesnym oddanie w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij