Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31

e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31

e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd Miasta Leszna pracuje w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorki: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 15:30


Urząd Stanu Cywilnego,
Wydział Komunikacji,
Wydział Spraw Obywatelskich,

Referat Gospodarki Lokalowej:

w poniedziałki w godz. 7.30 - 16.00
od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 14.30

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Witamy na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna. Informujemy, że dokumenty i informacje opublikowane przed dniem 1 stycznia 2016 roku znajdują się na archiwalnej wersji stronie BIP dostępnej pod adresem: http://archiwum.bip.leszno.pl . Przenoszenie danych i uruchamianie...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Informacja o wyniku konkursu na zrealizowanie programu polityki zdrowotnej: Program edukacyjno-profilaktyczny kształtujący postawy świadomego dokonywania właściwego wyboru w odniesieniu do używek "3xNIE"

W wyniku ogłoszonego konkursu na zrealizowanie programu polityki zdrowotnej: Program edukacyjno-profilaktyczny kształtujący postawy świadomego dokonywania właściwego wyboru w odniesieniu do używek "3xNIE", wyłoniono ofertę " JUVENIA" Iwona Stachowiak, Angelika Szober Spółka Jawna, z...

Praca

stanowisko: Główny Księgowy

stanowisko Główny Księgowy

miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej, 64-100 Leszno, Aleje Zygmunta Krasińskiego 2

termin składania ofert

miejsce składania ofert Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Konopnickiej, 64-100 Leszno, Aleje Zygmunta Krasińskiego 2

stanowisko: Główny Księgowy w III LO w Lesznie

stanowisko Główny Księgowy w III LO w Lesznie

miejsce pracy III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie, Plac Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert III Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Lesznie, 64-100 Leszno, Plac Kościuszki 5

stanowisko: Zastępca Kierownika Referatu Wydatków w Wydziale Finansowo-Księgowym

stanowisko Zastępca Kierownika Referatu Wydatków w Wydziale Finansowo-Księgowym

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Lesznie

stanowisko Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Lesznie

miejsce pracy Zespół Szkół nr 2 w Lesznie; ul. Bolesława Prusa 33, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Edukacji Urzędu Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 10- pokój nr 10

stanowisko: Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

stanowisko Stanowisko ds. planowania i zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie"

zamówienie na Wykonanie w formule „Zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Szkoły Podstawowej nr 4 w Lesznie"

nr sprawy MZD.271.11.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji; 64-100 Leszno ul. Karasia 15 pok. nr 34

zamówienie na: Budowę nawierzchni ulicy Borówkowej w Lesznie

zamówienie na Budowę nawierzchni ulicy Borówkowej w Lesznie

nr sprawy MZD.271.7.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji; 64-100 Leszno ul. Karasia 15 pok. nr 32

zamówienie na: Budowa wentylacji kuchni i jadalni w piwnicy budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Karasia 15 w Lesznie

zamówienie na Budowa wentylacji kuchni i jadalni w piwnicy budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Karasia 15 w Lesznie

nr sprawy OR-A.271.1.04.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Wydział Organizacyjny Referat Administarcyjno - Gospodarczy ul. K.Karasia 15, 64 - 100 Leszno, pok. Nr 1B

zamówienie na: Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”

zamówienie na Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”

nr sprawy BPW.271.03.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa powyżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11

zamówienie na: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna”

zamówienie na „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna”

nr sprawy BPW.271.02.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Projektów Współfinansowanych

Uchwały Rady

uchwała nr: XXIV/305/2016

uchwała nr XXIV/305/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Leszna

uchwała nr: XXIV/304/2016

uchwała nr XXIV/304/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchylenia uchwały o powierzeniu reprezentowania Miasta Leszna w Zgromadzeniu Związku Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego

uchwała nr: XXIV/303/2016

uchwała nr XXIV/303/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

uchwała nr: XXIV/302/2016

uchwała nr XXIV/302/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wzniesienia w Lesznie pomnika Żołnierzy 55 Poznańskiego Pułku Piechoty

uchwała nr: XXIV/301/2016

uchwała nr XXIV/301/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nadania nazwy ulicy w rejonie ulic Juliusza Kossaka i Wita Stwosza

uchwała nr: XXIV/300/2016

uchwała nr XXIV/300/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr VII/72/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat

Zarządzenia

zarządzenie nr: 286/2016

zarządzenie nr 286/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie oddania w najem pomieszczenia użytkowego- garażu znajdującego się w budynku gospodarczo- garażowym usytuowanym na nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 150.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 288/2016

zarządzenie nr 288/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Lesznie przy ulicy Przemysłowej 7 z jednoczesną sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 287/2016

zarządzenie nr 287/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w Lesznie przy ulicy Niepodległości 84 z jednoczesną sprzedażą na własność ułamkowej części gruntu.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 285/2016

zarządzenie nr 285/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 338/2015 z dnia 27 lipca 2015 r. dotyczącego wydzierżawienia obiektów handlowych położonych w Lesznie przy ulicy Nowy Rynek.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 284/2016

zarządzenie nr 284/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Lesznie

zarządzenie nr: 279/2016

zarządzenie nr 279/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali stanowiących własność Skarbu Państwa.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij