Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31

e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno

tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31

e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd Miasta Leszna pracuje w godzinach:

poniedziałek: 7:30 - 17:00
wtorki: 7:30 - 15:30
środa: 7:30 - 15:30
czwartek: 7:30 - 15:30
piątek: 7:30 - 15:30


Urząd Stanu Cywilnego,
Wydział Komunikacji,
Wydział Spraw Obywatelskich,

Referat Gospodarki Lokalowej:

w poniedziałki w godz. 7.30 - 16.00
od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 14.30

Ważny komunikat

Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Witamy na nowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna. Informujemy, że dokumenty i informacje opublikowane przed dniem 1 stycznia 2016 roku znajdują się na archiwalnej wersji stronie BIP dostępnej pod adresem: http://archiwum.bip.leszno.pl . Przenoszenie danych i uruchamianie...

więcej o informacji: Witamy w nowym Biuletynie Informacji Publicznej

Tablica ogłoszeń

Informacja o wyniku konkursu na zrealizowanie programu polityki zdrowotnej: Program edukacyjno-profilaktyczny kształtujący postawy świadomego dokonywania właściwego wyboru w odniesieniu do używek "3xNIE"

W wyniku ogłoszonego konkursu na zrealizowanie programu polityki zdrowotnej: Program edukacyjno-profilaktyczny kształtujący postawy świadomego dokonywania właściwego wyboru w odniesieniu do używek "3xNIE", wyłoniono ofertę " JUVENIA" Iwona Stachowiak, Angelika Szober Spółka Jawna, z...

Praca

stanowisko: Dyrektora Zespółu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Lesznie

stanowisko Dyrektora Zespółu Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Lesznie

miejsce pracy Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka w Lesznie, 64 - 100 Leszno, Aleje Jana Pawła II 10

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Edukacji Urząd Miasta Leszna, 64 - 100 Leszno, ul. Przemysłowa 10 – pokój nr 12.

stanowisko: Dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 w Lesznie

stanowisko Dyrektora SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 w Lesznie

miejsce pracy SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 w Lesznie, 64 - 100 Leszno, ul. Jagiellońska 7

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Edukacji Urząd Miasta Leszna, 64 - 100 Leszno, ul. Przemysłowa 10 – pokój nr 12.

stanowisko: Dyrektora PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 im. Zielony Świat w Lesznie

stanowisko Dyrektora PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 10 im. Zielony Świat w Lesznie

miejsce pracy PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 im. Zielony Świat w Lesznie, 64 - 100 Leszno, ul. Bolesława Prusa 22c

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Edukacji Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 10 – pokój nr 12.

stanowisko: Dyrektora MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO w Lesznie

stanowisko Dyrektora MIĘDZYSZKOLNEGO OŚRODKA SPORTOWEGO w Lesznie

miejsce pracy MIĘDZYSZKOLNY OŚRODEK SPORTOWY w Lesznie, 64 - 100 Leszno, Aleje Jana Pawła II 10

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Edukacji Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 10 – pokój nr 12.

stanowisko: Dyrektora III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Juliusza Słowackiego w Lesznie, Plac Kościuszki 5

stanowisko Dyrektora III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Juliusza Słowackiego w Lesznie, Plac Kościuszki 5

miejsce pracy III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Juliusza Słowackiego w Lesznie, 64 - 100 Leszno, Plac Kościuszki 5

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Edukacji Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 10 – pokój nr 12.

stanowisko: Dyrektora Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie

stanowisko Dyrektora Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie

miejsce pracy Gimnazjum nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Lesznie, 64- 100 Leszno, ul. Gronowska 45

termin składania ofert

miejsce składania ofert Wydział Edukacji Urząd Miasta Leszna, 64-100 Leszno, ul. Przemysłowa 10 – pokój nr 12.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Budowa wentylacji kuchni i jadalni w piwnicy budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Karasia 15 w Lesznie

zamówienie na Budowa wentylacji kuchni i jadalni w piwnicy budynku Urzędu Miasta przy ul. K. Karasia 15 w Lesznie

nr sprawy OR-A.271.1.04.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia zapytanie ofertowe

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 30 000 euro

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Wydział Organizacyjny Referat Administarcyjno - Gospodarczy ul. K.Karasia 15, 64 - 100 Leszno, pok. Nr 1B

zamówienie na: Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”

zamówienie na Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”

nr sprawy BPW.271.03.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

wartość szacunkowa powyżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11

zamówienie na: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna”

zamówienie na „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa ulicy Osieckiej – drogi wojewódzkiej nr 432 w granicach miasta Leszna”

nr sprawy BPW.271.02.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 209 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, Biuro Projektów Współfinansowanych

zamówienie na: Termomodernizacja sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 w Lesznie, ul. Jagiellońska 7

zamówienie na Termomodernizacja sali gimnastycznej z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 w Lesznie, ul. Jagiellońska 7

nr sprawy ED.271.04.2016.HS

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Wydział Edukacji, ul. Przemysłowa 10, 64 - 100 Leszno (pokój nr 1).

zamówienie na: Budowa windy w Przedszkolu Miejskim nr 21 w Lesznie, ul. Armii Krajowej 11

zamówienie na Budowa windy w Przedszkolu Miejskim nr 21 w Lesznie, ul. Armii Krajowej 11

nr sprawy ED.271.03.2016.HS

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Wydział Edukacji ul. Przemysłowa 10, 64 - 100 Leszno (pokój nr 1)

zamówienie na: Odnowę oznakowania poziomego dróg i ulic miasta Leszna w 2016 roku oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego na wybranych ulicach miasta Leszna

zamówienie na Odnowę oznakowania poziomego dróg i ulic miasta Leszna w 2016 roku oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego na wybranych ulicach miasta Leszna

nr sprawy MZD.272.06.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, pokój nr 30 na II piętrze budynku

Uchwały Rady

uchwała nr: XXIII/285/2016

uchwała nr XXIII/285/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Leszna

uchwała nr: XXIII/284/2016

uchwała nr XXIII/284/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia programu „Leszno-moja mała ojczyzna

uchwała nr: XXIII/283/2016

uchwała nr XXIII/283/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Święciechowa przez Miasto Leszno w latach 2017 - 2018

uchwała nr: XXIII/282/2016

uchwała nr XXIII/282/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr XIV/157/2015 o udzieleniu przez Miasto Leszno w 2016 roku pomocy finansowej Miastu i Gminie Osieczna

uchwała nr: XXIII/281/2016

uchwała nr XXIII/281/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wzniesienia w Lesznie pomnika Stanisława Grochowiaka

uchwała nr: XXIII/280/2016

uchwała nr XXIII/280/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Leszna.

Zarządzenia

zarządzenie nr: 226/2016

zarządzenie nr 226/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

zmieniające zarządzenie nr powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkól nr 2 w Lesznie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: ZARZĄDZENIE NR 214/2016

zarządzenie nr ZARZĄDZENIE NR 214/2016

wydane przez Prezydent Miasta

z dnia

w sprawie Powołania Komisji Konkursowych Programu Współpracy Miasta Leszna z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 211/2016

zarządzenie nr 211/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Lesznie przy ulicy Osieckiej

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 210/2016

zarządzenie nr 210/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie zbycia nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Lesznie przy ulicy Belgijskiej.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 209/2016

zarządzenie nr 209/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Lesznie

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 208/2016

zarządzenie nr 208/2016

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Lesznie przy ul. Nowy Rynek.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij