Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Informacje dla osób głuchoniemych

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kierownictwo urzędu

Tablica ogłoszeń

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych "Rocznego Programu Współpracy... na rok 2020"

Treść protokołu z przeprowadzonych konsultacji społecznych, których przedmiotem był projekt „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...

Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Ząbki moje muszę o was dbać, by wszystkim piękny uśmiech dać”

W wyniku ogłoszonego konkursu na zrealizowanie w 2019 r. programu polityki zdrowotnej pn. „Ząbki moje muszę o was dbać, by wszystkim piękny uśmiech dać", wybrano ofertę Indywidualnej Praktyki Stomatologicznej Anna Hrapek-Szeflińska z siedzibą w Lesznie.

Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Program leczenia niepłodności mieszkańców miasta Leszna” na rok 2019

W wyniku ogłoszonego konkursu na zrealizowanie programu polityki zdrowotnej: „Program leczenia niepłodności mieszkańców miasta Leszna” na rok 2019, wybrano ofertę Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, ul. Jana Kiepury 45, 64-100 Leszno.

Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej: „Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Leszna w 2019 r.”

W wyniku ogłoszonego konkursu na zrealizowanie programu polityki zdrowotnej: „Program profilaktyki zakażeń HCV wśród mieszkańców miasta Leszna w 2019 r.” wyłoniono ofertę podmiotu: Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o.o., ul. Słowiańska 41, 64-100 Leszno.

Informacja o wyniku konkursu ofert na wybór realizatora w 2019 r. programu polityki zdrowotnej: „Program Rehabilitacji Seniorów – Mieszkańców Miasta Leszna na lata 2016 – 2020”

W wyniku ogłoszonego konkursu na zrealizowanie w 2019 r. programu polityki zdrowotnej: „Program Rehabilitacji Seniorów – Mieszkańców Miasta Leszna na lata 2016 – 2020” wyłoniono ofertę podmiotu: Leszczyńskie Centrum Medyczne Ventriculus Sp. z o.o., ul....

Praca

stanowisko: Stanowisko ds. windykacji w Wydziale Finansowo-Księgowym - Referacie Windykacji

stanowisko Stanowisko ds. windykacji w Wydziale Finansowo-Księgowym - Referacie Windykacji

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Finansowo-Księgowy - Referat Windykacji, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Referent

stanowisko Referent

miejsce pracy Szkoła Podstawowa nr 7 im. Wojska Polskiego, Aleje Jana Pawła II 10, 64 – 100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert sekretariat Szkoły Podstawowej nr 7 im. Wojska Polskiego, Aleje Jana Pawła II 10, 64 – 100 Leszno

stanowisko: Stanowisko ds. wydawania i cofania praw jazdy w Wydziale Komunikacji

stanowisko Stanowisko ds. wydawania i cofania praw jazdy w Wydziale Komunikacji

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Komunikacji, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym ze środków UE w Wydziale Inwestycji

stanowisko Stanowisko ds. przygotowania i realizacji inwestycji z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym ze środków UE w Wydziale Inwestycji

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Inwestycji, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. administracji architektoniczno-budowlanej

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

stanowisko: NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów - 2 etaty

stanowisko NABÓR ZAKOŃCZONY - Stanowisko ds. rejestracji pojazdów - 2 etaty

miejsce pracy Urząd Miasta Leszna - Wydział Komunikacji, ul. Wałowa 5, 64-100 Leszno

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna - Biuro Kadr i Płac, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno

Zamówienia publiczne

zamówienie na: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna"

zamówienie na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn.: „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna"

nr sprawy IN.271.14.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, do dnia 22.10.2019 r. godz. 10:00.

zamówienie na: Rewitalizacja terenów zieleni w rejonie ulicy Adama Mickiewicza wraz z budową pomnika Armii Krajowej

zamówienie na Rewitalizacja terenów zieleni w rejonie ulicy Adama Mickiewicza wraz z budową pomnika Armii Krajowej

nr sprawy KiS.271.03.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: budowę ulicy Usługowej, ulicy Budowlanych i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie

zamówienie na budowę ulicy Usługowej, ulicy Budowlanych i ulicy Architektów w strefie inwestycyjnej I.D.E.A. w Lesznie

nr sprawy IN.271.20.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul.Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno w Biurze Obsługi

zamówienie na: Modernizacja budynku Ratusza w Lesznie - Etap I: Remont elewacji oraz przyziemia Ratusza wraz z przebudową instalacji odgromowej

zamówienie na Modernizacja budynku Ratusza w Lesznie - Etap I: Remont elewacji oraz przyziemia Ratusza wraz z przebudową instalacji odgromowej

nr sprawy OR-G.271.01.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert W siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta Leszna ul. K. Karasia 15, 64- 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie

zamówienie na Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie

nr sprawy IN.271.11.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

zamówienie na: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu poligraficznego do Urzędu Miasta Leszna”

zamówienie na „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu poligraficznego do Urzędu Miasta Leszna”

nr sprawy IT.271.01.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszna

Uchwały Rady

uchwała nr: XIV/208/2019

uchwała nr XIV/208/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji o nadanie nazw rond, które powstały w ciągu ulicy Lipowej

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV/207/2019

uchwała nr XIV/207/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji o nadanie nowopowstającemu rondu przy zbiegu ulic Racławickiej i Lipowej im. Generała Józefa Hallera

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV/206/2019

uchwała nr XIV/206/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji o nadanie nowopowstającemu rondu przy zbiegu ulic Dożynkowej i Lipowej im. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV/205/2019

uchwała nr XIV/205/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Leszna

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV/204/2019

uchwała nr XIV/204/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023

Status Obowiązująca

uchwała nr: XIV/203/2019

uchwała nr XIV/203/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia procedury głosowania nad wyborem ławników do Sądu Rejonowego w Lesznie oraz Sądu Okręgowego w Poznaniu – Ośrodek Zamiejscowy w Lesznie

Status Obowiązująca

Zarządzenia

zarządzenie nr: 501/2019

zarządzenie nr 501/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w obszarze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

zarządzenie nr: 500/2019

zarządzenie nr 500/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Miasta Leszna położonej w Lesznie przy ul. Jesionowej.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 498/2019

zarządzenie nr 498/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w obszarze rewitalizacji.

zarządzenie nr: 497/2019

zarządzenie nr 497/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie darowizny stanowiącej własność Skarbu Państwa, nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Towarowej, na rzecz użytkownika wieczystego - Miasta Leszna

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 486/2019

zarządzenie nr 486/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie wydzierżawienia gruntu położonego w Lesznie przy ul. Dworcowej.

Status Obowiązujące

zarządzenie nr: 485/2019

zarządzenie nr 485/2019

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie wydzierżawienia części nieruchomości gruntowej, położonej w Lesznie przy al. Zygmunta Krasińskiego.

Status Obowiązujące

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij