W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Obwieszczenie AP.6733.1.2022.JL

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Znak sprawy AP.6733.1.2022.JL
Typ sprawy Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
Znak pisma AP.6733.1.2022.JL
Rodzaj dokumentu postanowienie
Data ważności ogłoszenia

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie  z  art. 53  ust. 1  ustawy  z  dnia  27  marca  2003 r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 977) oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst  jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) 

zawiadamiam strony postępowania

że w toku postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku Sądu Rejonowego w Lesznie przy ul. Jana Kasprowicza 1 –  działki nr ewid. 96/6 i 97/4, arkusz m. 56 wydane zostały postanowienia:
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie z dnia 27 czerwca 2023 r.;
- Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2023 r.

Z treścią w/w postanowień, a także z zebranymi dowodami i materiałami oraz zgłoszonymi żądaniami w przedmiotowej sprawie można się zapoznać w Wydziale Architektury, Planowania Przestrzennego i Budownictwa, Urzędu Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21, pok. 24, w godz. 7:30-15:30 w terminie 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.           

Jednocześnie na podstawie art. 36 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego informuję, iż załatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35 § 3 w/w ustawy nie jest możliwe, z uwagi na konieczność niniejszego zawiadomienia stron wynikającego z przepisów prawa. Mając powyższe na uwadze, ustalam termin załatwienia sprawy do dnia 21 lipca 2023 r. Ponadto zgodnie z art. 36 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia. 

 

                                                                                                                                Z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                                                         NACZELNIK
                                                                                                                       Wydziału Architektury, Planowania 
                                                                                                                          Przestrzennego i Budownictwa
                                                                                                                                      Architekt Miejski

                                                                                                                                    Bartosz Adamczak

Powiadom znajomego