Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Zarządzenie nr 71/2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

wydane przez Prezydenta Miasta Leszna

z dnia

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2019 r. w zakresie prowadzenia działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Treść

Zarządzenie nr 71/2019
Prezydenta Miasta Leszna
z dnia 27 lutego 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 11, art. 13 oraz art. 16 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LIII/732/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 października 2018 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2019 rok”, zarządza się co następuje:
§ 1.
Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2019 r. w zakresie prowadzenia działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
§ 2.
1. Akceptuje się treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w § 1, stanowiącego załącznik do niniejszego Zarządzenia.
2. Ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Miasta Leszna, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Miasta Leszna.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Prezydent Miasta Leszna
Łukasz Borowiak

UZASADNIENIE
do Zarządzenia w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2019 roku w zakresie prowadzenia działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.
Zgodnie z art. 11, art. 13 oraz art. 16 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) organ administracji publicznej zamierzający zlecić realizację zadania publicznego organizacjom pozarządowym ogłasza otwarty konkurs. Wykonywanie zadań określonych przepisami prawa należy do kompetencji Prezydenta Miasta (art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym).
Stanowiące załącznik do Zarządzenia ogłoszenie określa tryb, kryteria i termin przeprowadzenia otwartego konkursu ofert.
Stąd zachodzi potrzeba podjęcia Zarządzenia.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij