Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XXII/272/2016

uchwała nr XXII/272/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

uchwała nr: XXII/271/2016

uchwała nr XXII/271/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nadania Statutu samorządowemu zakładowi budżetowemu Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Lesznie

uchwała nr: XXII/270/2016

uchwała nr XXII/270/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016r.

uchwała nr: XXII/269/2016

uchwała nr XXII/269/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nadania odznaczenia „Zasłużony dla Miasta Leszna” dla księdza kanonika Kazimierza Pietrzaka

uchwała nr: XXII/268/2016

uchwała nr XXII/268/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nadania imienia Przedszkolu Miejskiemu Nr 13 w Lesznie.

uchwała nr: XXII/267/2016

uchwała nr XXII/267/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie w sprawie: zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I „Osoby młode na rynku pracy”, Działanie 1.1 „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”, Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”.

uchwała nr: XXII/266/2016

uchwała nr XXII/266/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie w sprawie: zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 „Rynek pracy”, Działanie 6.1 „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ”

uchwała nr: XXII/265/2016

uchwała nr XXII/265/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane

uchwała nr: XXII/264/2016

uchwała nr XXII/264/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Leszna na lata 2015-2030 ”

uchwała nr: XXII/263/2016

uchwała nr XXII/263/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XI/113/99 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 maja 1999 roku w sprawie uchwalenia Statutu Leszna

uchwała nr: XXII/262/2016

uchwała nr XXII/262/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2016

uchwała nr: XXII/261/2016

uchwała nr XXII/261/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2016-2026

uchwała nr: XXII/260/2016

uchwała nr XXII/260/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie stanowisko w sprawie powołania Centrum Usług Wspólnych

uchwała nr: XXI/259/2016

uchwała nr XXI/259/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie w 1050. Rocznicę Chrztu Polski

uchwała nr: XX/258/2016

uchwała nr XX/258/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie statutu Teatru Miejskiego w Lesznie

uchwała nr: XX/257/2016

uchwała nr XX/257/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/532/2014 Rady Miejskiej Leszna z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do dofinansowania.

uchwała nr: XX/256/2016

uchwała nr XX/256/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę nr X/96/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie: przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Leszna”.

uchwała nr: XX/255/2016

uchwała nr XX/255/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2016

uchwała nr: XIX/254/2016

uchwała nr XIX/254/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XIII/188/2011 Rady Miejskiej z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Leszna

uchwała nr: XIX/253/2016

uchwała nr XIX/253/2016

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij