W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Uchwały Rady

RSS
uchwała nr: XLI/547/2021
uchwała nr XLI/547/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/525/2021 w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na rok 2022
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XLI/546/2021
uchwała nr XLI/546/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie przebudowy ul. Zachodniej i Skrzydlatej położonych przy jednej drodze oraz uprzednią wymianę rur wodociągowych oraz instalację kanalizacji deszczowej w Lesznie
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XLI/545/2021
uchwała nr XLI/545/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XLI/544/2021
uchwała nr XLI/544/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/480/2021 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2021 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości części budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą, w których wykonano remont lub przebudowę, z wyłączeniem remontu lub przebudowy elewacji
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XLI/543/2021
uchwała nr XLI/543/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XLI/542/2021
uchwała nr XLI/542/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę nr XIX/216/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Leszna
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XLI/541/2021
uchwała nr XLI/541/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leszno
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XLI/540/2021
uchwała nr XLI/540/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Leszna na lata 2021-2025”
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XLI/539/2021
uchwała nr XLI/539/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie udzielenia Województwu Wielkopolskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji pod nazwą: Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektów w ramach programu Kolej+”
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XLI/538/2021
uchwała nr XLI/538/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2021
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XLI/537/2021
uchwała nr XLI/537/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2021-2039
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XLI/536/2021
uchwała nr XLI/536/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2021
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XL/535/2021
uchwała nr XL/535/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2021
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/534/2021
uchwała nr XXXIX/534/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie rozpatrzenia wniosku o zobowiązanie Prezydenta Miasta Leszna dotyczącego zmiany uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej , a także zmiany zarządzeń w przedmiotowej sprawie
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/533/2021
uchwała nr XXXIX/533/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przekazania do załatwienia skargi na Komendanta Straży Miejskiej w Lesznie
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/532/2021
uchwała nr XXXIX/532/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/531/2021
uchwała nr XXXIX/531/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/530/2021
uchwała nr XXXIX/530/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/386/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/529/2021
uchwała nr XXXIX/529/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przyjęcia projektu zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Leszno
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/528/2021
uchwała nr XXXIX/528/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Spółdzielczej, Wilkowickiej i terenów kolejowych w Lesznie
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/527/2021
uchwała nr XXXIX/527/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Okrężnej, Alei Konstytucji 3 Maja, ulicy Meliorantów oraz torów kolejowych w Lesznie
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/526/2021
uchwała nr XXXIX/526/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/525/2021
uchwała nr XXXIX/525/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia wysokości środków przeznaczonych na realizację Budżetu Obywatelskiego Miasta Leszna na rok 2022
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/524/2021
uchwała nr XXXIX/524/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Leszno lub jego jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz w sprawie wskazania organów i osób uprawnionych do udzielania tych ulg
Status uchwały Obowiązująca
uchwała nr: XXXIX/523/2021
uchwała nr XXXIX/523/2021
jakiego organu Rady Miejskiej
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2021-2039
Status uchwały Obowiązująca