W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Uchwały Rady

RSS A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: XXX/413/2020

uchwała nr XXX/413/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nadania nazwy rondu

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXX/412/2020

uchwała nr XXX/412/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji o nadanie rondu przy zbiegu ulic Wilkowickiej oraz drogi do węzła Święciechowa na trasie ekspresowej S5 nazwy Rondo Wilkowice

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXX/411/2020

uchwała nr XXX/411/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji o nadanie rondu przy zbiegu ulic Spółdzielczej i Wilkowickiej nazwy Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXX/410/2020

uchwała nr XXX/410/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nadania nazwy rondu

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXX/409/2020

uchwała nr XXX/409/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia petycji o nadanie rondu przy zbiegu ulic Spółdzielczej i Wilkowickiej im. Arcybiskupa Antoniego Baraniaka

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXX/408/220

uchwała nr XXX/408/220

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyznaczenia obszaru granic aglomeracji Leszno

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXX/407/2020

uchwała nr XXX/407/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXX/406/220

uchwała nr XXX/406/220

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta Leszna z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXX/405/2020

uchwała nr XXX/405/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Lesznie

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXX/404/20220

uchwała nr XXX/404/20220

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości gruntowej, położonej w Lesznie przy ul. Jana Dekana

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXX/403/2020

uchwała nr XXX/403/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym z dotychczasowym dzierżawcą na część nieruchomości gruntowej, położonej w Lesznie przy ul. Cypriana Kamila Norwida

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXX/402/2020

uchwała nr XXX/402/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXIX/394/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29 października 2020 roku w sprawie taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz poza granicami administracyjnymi miasta Leszna na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXX/401/2020

uchwała nr XXX/401/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/387/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Leszna

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXX/400/2020

uchwała nr XXX/400/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2020-2039

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXX/399/2020

uchwała nr XXX/399/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXX/398/2020

uchwała nr XXX/398/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę nr XVIII/247/2019 Rady Miejskiej Leszna z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych na rok 2020

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXX/397/2020

uchwała nr XXX/397/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uczczenia 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Regionie Leszczyńskim

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIX/396/2020

uchwała nr XXIX/396/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia informacji przekazanej dnia 12 sierpnia 2020 roku przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o możliwości popełnienia naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIX/395/2020

uchwała nr XXIX/395/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę nr XXVII/362/2020 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 lipca 2020 roku w spawie: zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Status uchwały Obowiązująca

uchwała nr: XXIX/394/2020

uchwała nr XXIX/394/2020

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie taryfy opłat za przewóz osób, bagażu i zwierząt środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta Leszna oraz poza granicami administracyjnymi miasta Leszna na terenie gmin Lipno, Rydzyna, Święciechowa.

Status uchwały Obowiązująca