Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: V/63/2019

uchwała nr V/63/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie miasta Leszna

Status Obowiązująca

uchwała nr: V/62/2019

uchwała nr V/62/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie podpisania porozumienia z Powiatem Leszczyńskim dotyczącego organizacji Mistrzostw Leszna i Powiatu Leszczyńskiego w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie

Status Obowiązująca

uchwała nr: V/61/2019

uchwała nr V/61/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019

Status Obowiązująca

uchwała nr: V/60/2019

uchwała nr V/60/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2024

Status Obowiązująca

uchwała nr: V/59/2019

uchwała nr V/59/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zasad udzielania świadczenia pieniężnego "Senior 100"

Status Obowiązująca

uchwała nr: V/58/2019

uchwała nr V/58/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Status Obowiązująca

uchwała nr: V/57/2019

uchwała nr V/57/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia zasad odpłatności za udzielone schronienie osobom bezdomnym w Schronisku dla Osób Bezdomnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie.

Status Obowiązująca

uchwała nr: V/56/2019

uchwała nr V/56/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Iwana Kryłowa, Górowskiej i granic miasta Leszna

Status Obowiązująca

uchwała nr: V/55/2019

uchwała nr V/55/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Jana Ostroroga, Studziennej, Niepodległości i Adama Mickiewicza w Lesznie

Status Obowiązująca

uchwała nr: V/54/2019

uchwała nr V/54/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2019

Status Obowiązująca

uchwała nr: V/51/2019

uchwała nr V/51/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie powołania Skarbnika Miasta Leszna

Status Obowiązująca

uchwała nr: V/50/2019

uchwała nr V/50/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Leszna

Status Obowiązująca

uchwała nr: V/49/2019

uchwała nr V/49/2019

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie stanowiska dotyczącego przeciwstawiania się agresji i nienawiści w życiu publicznym

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV/48/2018

uchwała nr IV/48/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 12 im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” w Lesznie

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV/47/2018

uchwała nr IV/47/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2018 r., nr KN-I.4131.1.605.2018.17

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV/46/2018

uchwała nr IV/46/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia od Wojewody Wielkopolskiego zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 roku

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV/45/2018

uchwała nr IV/45/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV/44/2018

uchwała nr IV/44/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV/43/2018

uchwała nr IV/43/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia woli utworzenia Stowarzyszenia „Rowerowa S5” i przystąpienia do Stowarzyszenia Miasta Leszna

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV/42/2018

uchwała nr IV/42/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu wydzielonego pomieszczenia oraz części dawnej wieży obserwacyjnej w budynku Urzędu Miasta Leszna przy ul. Wałowej 5

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV/41/2018

uchwała nr IV/41/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na część nieruchomości gruntowej wraz z częścią powierzchni obiektu komina usytuowanego na tej nieruchomości, położonej w Lesznie przy ul. Jana Dekana

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV/40/2018

uchwała nr IV/40/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny położony w budynku wpisanym do rejestru zabytków

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV/39/2018

uchwała nr IV/39/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Leszna w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV/38/2018

uchwała nr IV/38/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023

Status Obowiązująca

uchwała nr: IV/37/2018

uchwała nr IV/37/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij