Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Uchwały

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

uchwała nr: LII/721/2018

uchwała nr LII/721/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości części budynków przeznaczonych na działalność gospodarczą, w których wykonano remont lub przebudowę, z wyłączeniem remontu lub przebudowy elewacji

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/720/2018

uchwała nr LII/720/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/645/2018 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/719/2018

uchwała nr LII/719/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na nieruchomość gruntową, położoną w Lesznie przy ul. Osieckiej

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/718/2018

uchwała nr LII/718/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/717/2018

uchwała nr LII/717/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na część nieruchomości gruntowej, położonej w Lesznie przy ul. Unii Europejskiej

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/716/2018

uchwała nr LII/716/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę NR V/39/2015 Rady Miejskiej Leszna z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie: uchwalenia „Programu usuwania azbestu dla miasta Leszna na lata 2015 – 2032”

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/715/2018

uchwała nr LII/715/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie nadania nazwy skwerowi publicznemu

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/714/2018

uchwała nr LII/714/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Miejskiego Programu Prorodzinnego „Karta Leszczyńskiej Rodziny”

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/713/2018

uchwała nr LII/713/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zatwierdzenia projektu opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/712/2018

uchwała nr LII/712/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/482/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 4 im. Adama Mickiewicza

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/711/2018

uchwała nr LII/711/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/424/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, zmieniona uchwałą Nr XXXV/444/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/710/2018

uchwała nr LII/710/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLI/533/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Lesznie w branżową szkołę specjalną I stopnia

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/709/2018

uchwała nr LII/709/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XLI/532/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 26 października 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej ponadgimnazjalnej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Lesznie w ponadpodstawową szkołę specjalną przysposabiającą do pracy

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/708/2018

uchwała nr LII/708/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/425/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/707/2018

uchwała nr LII/707/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatyw lokalnych

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/706/2018

uchwała nr LII/706/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Leszna oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/705/2018

uchwała nr LII/705/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Osieckiej, Jesionowej i Kurkowej w Lesznie

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/704/2018

uchwała nr LII/704/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Józefa Chociszewskiego, Aleksandra Fredry, Lipowej i Dożynkowej w Lesznie

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/703/2018

uchwała nr LII/703/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą „Lotnisko Leszno”

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/702/2018

uchwała nr LII/702/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy w trybie bezprzetargowym na nieruchomości położonej w Lesznie przy ul. Szybowników

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/701/2018

uchwała nr LII/701/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2018-2048

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/700/2018

uchwała nr LII/700/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Leszna na rok 2018

Status Obowiązująca

uchwała nr: LII/699/2018

uchwała nr LII/699/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie umieszczenia pamiątkowej płyty na chodniku przy Ratuszu na Rynku w Lesznie

Status Obowiązująca

uchwała nr: LI/698/2018

uchwała nr LI/698/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na nieruchomość położoną w Lesznie przy ul. Niepodległości, z przeznaczeniem pod miejsca postojowe

Status Obowiązująca

uchwała nr: LI/697/2018

uchwała nr LI/697/2018

jakiego organu Rady Miejskiej

z dnia

w sprawie przyjęcia od Powiatu Leszczyńskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową

Status Obowiązująca

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij