W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Zgłoszenie prac geodezyjnych lub kartograficznych

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Kategoria sprawy Geodezja
Komórka odpowiedzialna Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Treść

Informacje ogólne:

Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego, mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego. W przypadku gdy wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych podlegających obowiązkowi zgłoszenia organowi Służby Geodezyjnej i Kartograficznej jest  przedsiębiorca lub jednostka organizacyjna, a poszczególne czynności składające się na te prace nie są realizowane w całości samodzielnie przez osobę legitymującą się uprawnieniami zawodowymi, przedsiębiorca lub kierownik jednostki organizacyjnej ustanawia legitymującego się odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi kierownika prac geodezyjnych lub kierownika prac kartograficznych. Wykonawca prac geodezyjnych lub prac kartograficznych zgłasza prace geodezyjne lub prace kartograficzne przed ich rozpoczęciem właściwym miejscowo starostom.

 

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie prac geodezyjnych – formularz ZG

2. Zgłoszenie prac kartograficznych – formularz ZK

 

Sposób i miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenie prac można wnosić:

1. osobiście:

Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Aleje Jana Pawła II 23  (pokój nr 101 – 1 piętro)

tel. 65 529 82 01


Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 7:30-17:00

wtorek-piątek 7:30-15:30


2. tradycyjną pocztą:

Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru, Aleje Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno

lub Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno


 3. e-dokument:


dokumenty przesłane drogą elektroniczną powinny być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym potwierdzonym profilem zaufanym.

 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Leszna:

a) Przez ESP Urzędu Miasta Leszna. W celu wniesienia podania w postaci elektronicznej przez platformę ePUAP konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta na platformie ePUAP. Doręczenie podania w formie elektronicznej na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą zostanie poświadczone Urzędowym Poświadczeniem Odbioru (UPO). UPO jest automatycznie wytworzone przez system i zawiera pełną nazwę podmiotu publicznego, datę i czas jego nadania. Uwaga! Już sam fakt wysłania pisma (podania) na ESP urzędu rozpocznie komunikację obywatela z urzędem drogą elektroniczną. Nie będzie już wymagane uzyskiwanie dodatkowej zgody na ten rodzaj komunikacji obywatela z urzędem.

b) Wysłać za pomocą poczty elektronicznej dokument, podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, na adres geodezja@leszno.pl Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt a.

c) Za pomocą portalu internetowego systemu GEO-INFO i.Kerg.

 

Opłaty: 

1. Opłata naliczana jest zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z 2019 r., poz. 725 ze zm.) według zasad określonych w załączniku do ustawy.

2. Wysokość opłaty utrwalona zostaje w Dokumencie Obliczenia Opłaty. 

3. Dokument Obliczenia Opłaty może zostać przesłany na adres e-mail wskazany we wniosku.

4. Wpłaty można dokonać :

- osobiście w kasie Urzędu Miasta Leszna, Aleje Jana Pawła II  nr 23 lub w kasie Urzędu Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 

- przelewem na konto bankowe wskazane w Dokumencie Obliczenia Opłaty (dokument potwierdzający wpłatę w formie skanu należy przesłać na adres e-mail odgik@leszno.pl),

- za pośrednictwem usługi „paybynet” w ramach obsługi zgłoszeń za pomocą portalu  internetowego i.Kerg

      

Termin i sposób realizacji:

1. Przygotowanie kopii materiałów zasobu zamówionych w ramach zgłoszonej pracy geodezyjnej lub kartograficznej następuje na bieżąco. W przypadku spraw wymagających zwiększonego nakładu pracy czas obsługi zgłoszenia może być wydłużony maksymalnie do trzech dni roboczych.

2. Odbiór dokumentów :

 - osobiście – Urząd Miasta Leszna, Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Aleje Jana Pawła II 23  (pokój nr 101 – 1 piętro)

Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek 7:30-17:00

wtorek-piątek 7:30-15:30

- pocztą na wskazany we wniosku adres.

Za wysłanie dokumentów pocztą pobierana jest opłata w wysokości:

10 zł – jeżeli waga przesyłki jest mniejsza od 1 kg,
15 zł – jeżeli waga przesyłki wynosi od 1 kg do 5 kg,
20 zł – jeżeli waga przesyłki jest większa od 5 kg naliczona zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne ( jednolity tekst z  2019 r., poz. 725 ze zm.).

- drogą elektroniczną za pomocą internetowego portalu i.Kerg

Dokumenty będą udostępniane niezwłocznie po przedstawieniu dowodu wniesieniu opłaty.

 

Tryb odwoławczy:

W przypadku sporu dotyczącego wysokości należnej opłaty wydaje się decyzję administracyjną, od której służy odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

 

Uwagi:

Korzystanie z portalu internetowego i.Kerg jest możliwe po podpisaniu umowy, której wzór jest dostępny  w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Urzędu Miasta Leszna Aleje Jana Pawła II 23  (pokój nr 107 – 1 piętro).

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 725 ze zm.),

2. Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183),

3. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (tekst jednolity Dz.U z 2019 r., poz. 434),

4. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 11 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 924).

Formularze:

Zgłoszenie pracy geodezyjnej

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane