Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Wpis, wykreślenie wpisu, zmiana danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Środowisko, rolnictwo

Komórka odpowiedzialna Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Treść

Wpis, wykreślenie wpisu, zmiana danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom przewożenia przez granicę państwa na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

 

 1. Wpisu do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej dokonuje się na podstawie art. 64 ustawy o ochronie przyrody.

 1. Posiadacz/Prowadzący hodowlę składa wniosek o wpis, wykreślenie wpisu, zmianę danych
  w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej. 

 

 

 1. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać, zgodnie z art. 64 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody:
 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza lub prowadzącego hodowlę,
 • adres miejsca przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia hodowli,
 • liczbę zwierząt posiadanych lub hodowanych,
 • nazwę gatunku w języku łacińskim i polskim, jeżeli polska nazwa istnieje,
 • datę, miejsce urodzenia lub wyklucia zwierzęcia,
 • datę wejścia w posiadanie zwierzęcia oraz źródło jego pochodzenia,
 • płeć zwierzęcia, jeżeli jest możliwa do ustalenia,
 • opis trwałego oznakowania zwierzęcia, jeżeli jest oznakowane,
 • cel przetrzymywania lub prowadzenia hodowli zwierzęcia,
 • nr i datę wydania:

             - zezwolenia na import zwierzęcia do kraju albo
             - zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, albo
             - dokumentu wydanego przez powiatowego lekarza weterynarii, potwierdzającego urodzenie                                 zwierzęcia w hodowli, albo
             - innego dokumentu stwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia,

 • załączniki:

              - kopię dokumentu potwierdzającego legalne pochodzenie zwierzęcia (oryginał do wglądu),
              - kopię zezwolenia na posiadanie lub przetrzymywanie zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia                      ludzi zaliczonych do kategorii II (oryginał do wglądu).

 1. Wpis do rejestru potwierdza się wydaniem zaświadczenia.

 1. W przypadku wykreślenia z rejestru bądź zmiany danych wpisanych do rejestru dokonuje się stosowną adnotację w rejestrze, a na wniosek strony wydaje się odpowiednie zaświadczenie.

 1.  Opłaty:
 • za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt – 26 zł (nie wnosi się dodatkowej opłaty za wydanie        zaświadczenia o wpisaniu zwierząt do rejestru),
 • za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany danych zawartych w rejestrze lub
  o wykreśleniu zwierząt z rejestru – 17 zł. (nie wnosi się opłaty za zmianę danych zawartych w rejestrze oraz za wykreślenie zwierząt z rejestru),
 • za złożenie pełnomocnictwa – 17 zł.
 1. Terminy:
 1. dokonanie wpisu – bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca – art. 35 § 3 Kodeksu  postępowania administracyjnego,
 2. wydanie zaświadczenia – niezwłocznie po dokonaniu wpisu, nie później niż w terminie 7 dni.
 1. Informacje dodatkowe:
 • lista zwierząt podlegających wpisowi do rejestru znajduje się w załącznikach A i B rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory 
 • w drodze regulacji handlu nimi,
 • lista zwierząt niebezpiecznych dla zdrowia i życia ludzi zaliczonych do kategorii I i II zamieszczona jest w  rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011rw sprawie  gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2011r.,nr 173, poz. 1037),
 • obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granice państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku – art. 64 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody.
 • okazy zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi zaliczonych do kategorii II, mogą być wpisane do rejestru pod warunkiem wydania przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, właściwego ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt, zezwolenia na odstępstwa od zakazów posiadania i przetrzymywania tych zwierząt.

 1. Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1651).
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia1996r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej    fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 sierpnia 2011r. w sprawie gatunków zwierząt niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2011r.,nr 173, poz. 1037),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U.  z 2015r., poz. 783 ze zm),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U.
  z 2016r., poz. 23 ze zm.).

 

Wnioski do pobrania:

 1. Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej,
 2. Wniosek o wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej,
 3. Wniosek o zmianę danych w rejestrze zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów Unii Europejskiej.

 

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij