Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Rejestr Wyborców

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

Kategoria sprawy Inne

Komórka odpowiedzialna Wydział Spraw Obywatelskich

Treść

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wydział Spraw Obywatelskich
Ewidencja Ludności
ul. Wałowa 5 (pokój nr 4 na parterze, stanowiska 4-6)
tel. 65 529 81 71 / fax. 65 529 81 73


Godziny przyjmowania klientów:
Poniedziałek 07:30 – 16:00
Wtorek 07:30 – 14:30
Środa 07:30 – 14:30
Czwartek 07:30 – 14:30
Piątek 07:30 – 14:30


Informacje ogólne:
Stały rejestr wyborców miasta Leszna obejmuje osoby stale zamieszkałe na terenie Leszna, którym przysługuje prawo wybierania.

Część A rejestru wyborców obejmuje obywateli polskich.

Część B rejestru wyborców obejmuje obywateli Unii Europejskiej, niebędących obywatelami polskimi, stale zamieszkałych na obszarze Leszna i uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w RP, którzy dopiszą się do rejestru na własny wniosek.

Wpis do rejestru wyborców w części A następuje:

  • z urzędu - w przypadku osób zameldowanych na pobyt stały na terenie Leszna,
  • na wniosek wyborcy, złożony do Prezydenta Miasta Leszna - w przypadku osób stale zamieszkałych na obszarze miasta Leszna bez zameldowania na pobyt stały, osób stale zamieszkałych na obszarze Leszna pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały oraz osób nigdzie niezamieszkałych przebywających stale na obszarze Leszna.

Wniosek o dopisanie do rejestru wyborców można składać cały rok, najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.
Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy.


Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Dopisanie do rejestru wyborców dotyczy tylko osób na stałe zamieszkałych na terenie miasta Leszna, którzy nie są zameldowani na pobyt stały. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione, że dana osoba na stale zamieszkuje pod określonym adresem. To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu, poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt pod wskazanym adresem, tj. dokumentu najmu lub własności, oświadczeń osób wspólnie zamieszkujących. Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie miasta Leszna może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.


Wymagane dokumenty:

  • wypełniony wniosek o wpisanie do rejestru wyborców (w załączeniu);
  • kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy;
  • pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na obszarze Leszna (w załączeniu).


Opłaty:
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Decyzja o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców, zgodnie z art. 20 § 1 Kodeksu wyborczego, zostaje wydana w terminie 5 dni od dnia wniesienia wniosku.

Prezydent Leszna - przed wydaniem decyzji o wpisaniu lub odmowie wpisania do rejestru wyborców - jest obowiązany sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania pod wskazanym adresem na obszarze Leszna.


Tryb odwoławczy:
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo Sądu Rejonowego za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Każdy może wnieść do Prezydenta Miasta reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców pisemnie, lub ustnie do protokołu. Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru, wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru, może wnieść w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji skargę, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Leszna do właściwego miejscowo sądu rejonowego.
Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 754);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r., poz. 1316).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij