Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

MZD.272.06.2016

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Odnowę oznakowania poziomego dróg i ulic miasta Leszna w 2016 roku oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego na wybranych ulicach miasta Leszna

nr sprawy MZD.272.06.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, pokój nr 30 na II piętrze budynku

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO P.N.: „ODNOWA OZNAKOWANIA POZIOMEGO DRÓG I ULIC MIASTA LESZNA W 2016 ROKU ORAZ WYKONANIE NOWEGO OZNAKOWANIA POZIOMEGO GRUBOWARSTWOWEGO NA WYBRANYCH ULICACH MIASTA LESZNA”

 

Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92               ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, że złożono 3 oferty na „Odnowę oznakowania poziomego dróg i ulic miasta Leszna w 2016 roku oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego na wybranych ulicach miasta Leszna”.


         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert:


Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto

Termin wykonania etapu I

punktacja

Cena

termin

razem

1

Planeta Sp. z o.o. ; 03-289 Warszawa ul. Zdziarska 21

396 318,30 zł

45

66,70

6,25

72,95

2

DUCTUS Sp. z o.o. ; 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Chodkiewicza 3

293 724,00 zł

60

90,00

2,50

92,50

3

DROG CHEM SERWIS Romuald Żerański
60-318 Poznań ul. Byczyńska 4a

302 026,50 zł

60

Wykonawca wykluczony, oferta uznana za odrzuconą


W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

  • Wybrać ofertę  DUCTUS Sp. z o.o.; 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Chodkiewicza 3 z ceną ofertową 293 724,00 zł brutto oraz oferowanym terminem wykonania etapu I - 60 dni kalendarzowych. Wybrana oferta uzyskała najwyższą sumę liczby punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Cena ofertowa mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
  • Wykluczyć na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Wykonawcę DROG CHEM SERWIS Romuald Żerański z siedzibą w Poznaniu przy ul. Byczyńskiej 4a z uwagi na fakt nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów w niniejszym postępowaniu przetargowym zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i w wyznaczonym terminie nie odpowiedział na wezwanie oraz nie uzupełnił wymaganych dokumentów.
  • Odrzucić ofertę DROG CHEM SERWIS Romuald Żerański z siedzibą w Poznaniu przy ul. Byczyńskiej 4a na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych- ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

         Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 20 maja 2016r.

Treść

 
Zamawiający – Miasto Leszno prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 8 kwietnia 2016 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 81448-2016, oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na „Odnowę oznakowania poziomego dróg i ulic miasta Leszna w 2016 roku oraz wykonanie nowego oznakowania poziomego grubowarstwowego na wybranych ulicach miasta Leszna”. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają: Dominik Kaźmierczak– tel. (65) 529 81 32 i Maciej Adamski – tel. (65) 529-81-29.


Załączniki

siwz pdf, 341 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij