Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

MZD.271.4.2016

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Budowę nawierzchni ulic Modrzewiowej i Topolowej w Lesznie

nr sprawy MZD.271.4.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji; 64-100 Leszno ul. Karasia 15 pok. nr 32

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO P.N.: „Budowa nawierzchni ulic Modrzewiowej i Topolowej w Lesznie”

Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zawiadamia, że złożono 6 ofert na „Budowę nawierzchni ulic Modrzewiowej i Topolowej w Lesznie”

Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert:

Lp.

Wykonawca

Cena ofertowa brutto [zł]

Termin wykonania

Punktacja

Cena

Termin

Razem

1

PUB „BRUKPOL” S.C. Strzelce Wielkie 81c

63-820 Piaski

418 757,19 zł

55

83,79

3,75

87,54

2

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o.

ul. Bema 33, 64-100 Leszno

369 341,94 zł

50

95,00

5,00

100,00

3

Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe „PRA-MAS” Sp. z o.o., ul.  Święciechowska 158, 64-100 Leszno

403 963,86 zł

50

86,86

5,00

91,86

4

Firma „Żak” Roboty Drogowo-Mostowe, Transport

ul. A. Krzyckiego 27, 64-100 Leszno

414 463,01 zł

52

84,66

4,50

89,16

5

„BUDO-INSTAL” Sp. z o.o.,

ul. Modrzewiowa 29, 64-100 Leszno

499 959,33 zł

70

70,18

0,00

70,18

6

GIERA Inżynieria Środowiska Mateusz Giera

ul. Szeroka 2, 64-100 Leszno

501 865,83 zł

60

 

Wykonawca wykluczony, oferta uznana za odrzuconąW wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

  • Wybrać ofertę  Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o. ul. Bema 33, 64-100 Leszno z ceną ofertową 369 341,94 zł brutto oraz oferowanym terminem wykonania zamówienia - 50 dni kalendarzowych. Wybrana oferta uzyskała najwyższą sumę liczby punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. Cena ofertowa mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
  • Wykluczyć na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) Wykonawcę GIERA Inżynieria Środowiska Mateusz Giera ul. Szeroka 2, 64-100 Leszno z uwagi na fakt nie wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca został wezwany do uzupełnienia dokumentów w niniejszym postępowaniu przetargowym zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i w wyznaczonym terminie nie uzupełnił wymaganych dokumentów.

Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 23 maja 2016r.

Treść

Zamawiający – Miasto Leszno prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 5 kwietnia 2016 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 77996 - 2016, oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn. „Budowa nawierzchni ulic Modrzewiowej i Topolowej w Lesznie”. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają: Dominik Kaźmierczak– tel. (65) 529 81 32, Agata Pawlikowska– tel. (65) 529 81 33 i Piotr Kalbarczyk– tel. (65) 529-81-33.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij