Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

MZD.271.5.2016

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Budowę ul. Energetyków w Lesznie na odcinku od km 0+385 do km 0+615 wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego

nr sprawy MZD.271.5.2016

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji; 64-100 Leszno ul. Karasia 15 pok. nr 30

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO P.N.: „BUDOWA UL. ENERGETYKÓW W LESZNIE NA ODCINKU OD KM 0+385 DO KM 0+615 WRAZ Z BUDOWĄ KANALIZACJI DESZCZOWEJ I OŚWIETLENIA ULICZNEGO”

 

Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji na podstawie art. 92               ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) zawiadamia, że złożono 4 oferty na „Budowę ul. Energetyków w Lesznie na odcinku od km 0+385 do km 0+615 wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”.


         Poniżej przedstawiamy Państwu streszczenie złożonych ofert:


Lp.

Wykonawca

Cena_ofertowa__ brutto

Termin wyk.

punktacja

Cena

termin

razem

1

Konsorcjum w składzie: Lider: Infrakom Kościan Sp. z o.o. Sp.k ; 64-000 Kościan ul. Nowowiejskiego 4; Partner: Infrakom Kościan Sp. z o.o.; 64-000 Kościan ul. Nowowiejskiego 4

     842 842,59 zł

30

69,31

10,00

79,31

2

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., 64-100 Leszno ul. Bema 33

     676 494,56 zł

30

86,35

10,00

96,35

3

STRABAG Sp. z o.o. , 05-800 Pruszków ul. Parzniewska 10

     699 693,36 zł

35

Oferta odrzucona

4

Konsorcjum w składzie: Lider: Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe PRA-MAS Sp. z o.o. ; 64-100 Leszno ul. Święciechowska 158; Partner: DROMOST PLUS Sp. z o.o. ; 63-112 Brodnica Żabno 2A

     649 045,42 zł

30

90,00

10,00

100,00


W wyniku rozstrzygnięć przetargowych Komisja Przetargowa postanowiła:

  • Wybrać ofertę  Konsorcjum w składzie: Lider: Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjno Handlowe PRA-MAS Sp. z o.o. ; 64-100 Leszno ul. Święciechowska 158; Partner: DROMOST PLUS Sp. z o.o. ; 63-112 Brodnica Żabno 2A z ceną ofertową 649.045,42 zł brutto oraz terminem wykonania 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy. Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów spośród ofert nie podlegających odrzuceniu.  Cena ofertowa mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia
  • Odrzucić ofertę STRABAG Sp. z o.o. 05-800 Pruszków ul. Parzniewska 10 na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie odpowiedział w wyznaczonym terminie na wezwanie do złożenia wyjaśnień odnośnie rażąco niskiej ceny w stosunku do kosztorysu inwestorskiego


         Umowa z wybranym wykonawca zostanie zawarta w dniu 17 maja 2016r.

Treść

UWAGA: W dniu 13 kwietnia dodano wyjaśnienie nr 2 treści SIWZ

UWAGA: W dniu 8 kwietnia dodano wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ


Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 31 marca 2016 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 72046-2016, oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15  64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn. „Budowa ul. Energetyków w Lesznie na odcinku od km 0+385 do km 0+615 wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego”. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają:  Dominik Kaźmierczak– tel. (65) 529 81 32 oraz  Maciej Adamski – tel. (65) 529-81-29.

Załączniki

siwz pdf, 376 kB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij