W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

IN.271.12.2020

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Dostawa mebli, urządzeń oraz wyposażenia medycznego niezbędnego do funkcjonowania Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych
Status zamówienia w trakcie rozstrzygania
Nr sprawy IN.271.12.2020
Zamawiający Urzędu Miasta Leszna
Tryb zamówienia przetarg nieograniczony
Rodzaj zamówienia Dostawy
Wartość zamówienia poniżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług
Termin składania ofert
Sposób składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

UWAGA !!!

Zamawiający w dniu 6 listopada 2020r.  zamieścił na stronie internetowej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


UWAGA !!

w dniu 6 października 2020 r. Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert.


UWAGA !!

W dniu 2 października 2020 r. zamieszczono Zestaw pytań i odpowiedzi nr 4.


W dniu 2 października 2020 r. zamieszczono Zestaw pytań i odpowiedzi nr 3. 


UWAGA !!

W dniu 1 października 2020 r. zamieszczono Zestaw pytań i odpowiedzi nr 2. 

 

UWAGA !!

W dniu 29 września 2020 r. zamieszczono Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1. 


Zamawiający - Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno informuje, że w dniu 24 września 2020 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 588419-N-2020 oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

Dostawa mebli, urządzeń oraz wyposażenia medycznego niezbędnego do funkcjonowania Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach Projektu pt. „Budowa Leszczyńskiego Centrum Usług Senioralnych”, nr projektu RPWP.09.01.02-30-0013/17 w ramach: Osi Priorytetowej 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.1.Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 9.1.2. Infrastruktura społeczna

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, do dnia 06.10.2020 r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.10.2020 r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pokój nr 19

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:

Agnieszka Bożyk,
Sandra Kajoch,
w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

UWAGA !!

Z załącznika nr 1a należy wydrukować tylko te części, na które składana jest oferta.

Załączniki

SIWZ pdf, 853 kB

Powiadom znajomego