W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

IN.271.24.2019

XML

Szczegóły

zamówienie na Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie

Status zamówienia w trakcie rozstrzygania

nr sprawy IN.271.24.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj zamówienia Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

Treść

UWAGA!

W dniu 22 listopada 2019 r. Zamawiający zamieścił zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

W dniu 18 listopada 2019 r. Zamawiający zamieścił informację z otwarcia ofert. 


W dniu 13 listopada 2019 r. dodano zestaw pytań i odpowiedzi nr 3.


W dniu 8 listopada 2019 r. dodano zestaw pytań i odpowiedzi nr 2, modyfikację SIWZ nr 2 oraz uzupełniono załączniki 8.

Zmiana terminu składania ofert 18.11.2019 r. godz. 10.00


W dniu 6 listopada 2019 r. dodano zestaw pytań i odpowiedzi nr 1, modyfikację SIWZ nr 1 oraz uzupełniono załączniki 8.

Zmiana terminu składania ofert 15.11.2019 r. godz. 10.00


Zamawiający - Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno informuje, że w dniu 23 października 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 613705-N-2019, oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie.

Na realizację zadania Miasto Leszno uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.2. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych, Poddziałanie 9.2.1 Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, do dnia 12.11.2019 r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2019 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pokój nr 27. 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:

1. Agata Pawlikowska
2. Bernadeta Szalewska - Konieczna,
3. Agnieszka Bożyk,
4. Sandra Kajoch,

w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Załączniki

SIWZ pdf, 1.02 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane