Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

„Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna”

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna”

nr sprawy IN.271.13.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku.

Treść

UWAGA: 

W dniu 08.10.2019 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części I i II przedmiotu zamówienia.

W dniu 19 sierpnia 2019 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


W dniu 6 sierpnia 2019 r. dodano zestaw pytań i odpowiedzi do treści SIWZ nr 4.

Zmiana terminu składania ofert 19.08.2019 r. godz. 10.00

W dniu 2 sierpnia 2019 r. dodano zestaw pytań i odpowiedzi nr 3, modyfikację treści SIWZ nr 2, zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz Załączniki nr 7a i 7b do SIWZ.

W dniu 26 lipca 2019 r. dodano zestaw pytań i odpowiedzi do treści SIWZ nr 2.

W dniu 23 lipca 2019 r. dodano zestaw pytań i odpowiedzi nr 1, modyfikację treści SIWZ nr 1, zmianę ogłoszenia o zamówieniu oraz Załączniki nr 1a i 1b do SIWZ.
Zmiana terminu składania ofert 09.08.2019 godz. 10:00Zamawiający - Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Wydział Inwestycji, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno informuje, że w dniu 16 lipca 2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 572890-N-2019, oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Karasia 15, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

„Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna”.

 Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie (2) Części:

Część  I – obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Budowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej w Lesznie.

Część  II – obejmuje wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: Rozbudowa kolektora wschodniego kanalizacji deszczowej od Ronda Antoniny do torów PKP w Lesznie w rejonie Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego ( Etap I).

 

Zamówienie jest częścią Projektu „Rozbudowa systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Leszna „ dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2: Ochrona Środowiska, w tym adaptacja zmian klimatu, Działanie 2.1. Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, do dnia 19.08.2019 r. godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2019 roku o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, Wydział Inwestycji ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno, pokój nr 27. 

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:

  1. Bernadeta Szalewska - Konieczna,
  2. Agata Pawlikowska,
  3. Agnieszka Lachowicz,
  4. Katarzyna Kordala.


w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij