Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

BPW.271.2.2015

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: 4790P w miejscowości Kąkolewo, 4791P Łoniewo - Osieczna”

nr sprawy BPW.271.2.2015

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Projektów Współfinansowanych

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

Zamawiający – Miasto Leszno, Prowadzący postępowanie Biuro Projektów Współfinansowanych, działając zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) przedstawia zbiorcze zestawienie ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przetargowym wraz z punktacją przyznaną ofertom w poszczególnym kryterium oceny ofert oraz łączną punktację:

Nr Oferty

Nazwa Wykonawcy

Punkty – (kryterium - cena)

Punkty – (kryterium -Okres składania wyjaśnień i sporządzania poprawek)

 

Łączna punktacja

1.

Biuro Usług Projektowych

DROGOWIEC

Mgr inż. Piotr Sawiak

ul. Spawaczy 5D/7,

65-119 Zielona Góra

41,46 pkt

5 pkt

 46,46 pkt

2.

SD Projekt s.c.,

ul. Szymborska 10/8

60-254 Poznań

Oferta Wykonawcy odrzucona

3.

KGF Sp. z o.o. sp. .k.                   

ul. Wilczak 16A

61-623 Poznań

95 pkt

5 pkt

100 pkt

4.

Bartosz Brzozowski

ul. Kolejowa 13

62-050 Mosina

Wykonawca wykluczony, oferta uznana za odrzuconą


Oferta Nr 1 i 3 złożona i sporządzona prawidłowo, treść dokumentów oraz ich daty odpowiadają wymogom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta Nr 2 - została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) z uwagi na fakt, iż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta Nr 4 – Wykonawca na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015r., poz. 2164) został wykluczony z przedmiotowego postępowania przetargowego z uwagi na fakt, iż nie wniósł wadium do upływu terminu składania oferta, a tym samym oferta niniejszego Wykonawcy, zgodnie z art. 24 ust. 4 ww. ustawy, uznana została za odrzuconą.

W związku z powyższym Zamawiający – Miasto Leszno, informuje, iż do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: KFG sp. z o.o. sp. k., ul. Wilczak 16A, 61-623 Poznań, którego oferta spełnia wszystkie wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała najwyższą sumę liczby punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach tj.: 100 pkt.


Treść

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym pn.: Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: 4790P w miejscowości Kąkolewo, 4791P  Łoniewo - Osieczna”

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie:  Biuro Projektów Współfinansowanych  przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 31 grudnia 2015 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 360734-2015 oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.

Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla inwestycji pn.: „Przebudowa ciągu dróg powiatowych: 4790P w miejscowości Kąkolewo, 4791P  Łoniewo - Osieczna”

 Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają:

1)    Dominik Kaźmierczak – Kierownik Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji; tel. 65 / 529 81 32 (w zakresie przedmiotu zamówienia)

2)    Szymon Cieśliński – Z-ca Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych w Lesznie; tel. 65 / 525 69 82  (w zakresie przedmiotu zamówienia)

3)    Sandra Kajoch – Koordynator Projektu; tel. 65 / 529 46 35 ( w zakresie dofinansowania Projektu)

4)    Dorota Polaszek – Inspektor ds. zamówień publicznych ( w zakresie przepisów Pzp dla prowadzonego postępowania)

w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach  od 08:00 do 15:00 .

link do ogłoszenia


Projekt współfinansowany z funduszy EOG 2009-2014,

pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii oraz środków krajowych

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij