Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

BPW.271.04.2019

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Budowa pętli autobusowych przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie

nr sprawy BPW.271.04.2019

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 548 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

Treść

UWAGA 

W dniu 12 kwietnia  2019 r. Zamawiający zmieścił zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części I przedmiotu zamówienia.


UWAGA 

W dniu 14 marca 2019 r. Zamawiający zmieścił zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części I przedmiotu zamówienia.

UWAGA 

W dniu 08 marca 2019 r. Zamawiający zmieścił zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części II przedmiotu zamówienia.

UWAGA!!!


W dniu 22 lutego 2019 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.


Uwaga


W dniu 8 lutego 2019 r. dodano zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 wraz z modyfikacją treści SIWZ (modyfikacja nr 1) i zmodyfikowanymi kosztorysami ofertowymi oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert na dzień 22 lutego 2019 r.


Zamawiający – Miasto Leszno, Urząd Miasta Leszna, prowadzący postępowanie Biuro Projektów Współfinansowanych, przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno informuje, że 
w dniu 30.01.2019 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 507854-N-2019 oraz w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.: 

„Budowa pętli autobusowych przy ulicy Tadeusza Rejtana i ulicy Władysława Jagiełły w Lesznie”.

Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
a) Część I – Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Rejtana,
b) Część II – Budowa pętli autobusowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na ul. Jagiełły.

Przedmiot zamówienia jest jednym z działań realizowanych w ramach Projektu pn.: „Promowanie czystego transportu miejskiego poprzez zakup autobusów wraz z budową, przebudową i modernizacją infrastruktury na pętlach autobusowych w Lesznie”, dla którego uzyskano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu 
Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, do dnia  15.02.2019 roku do godz. 10:00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.02.2019 roku o godz. 10.30. w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno.

Osoby upoważnione do kontaktów z wykonawcami:
- Małgorzata Łakomy,
- Agnieszka Bożyk.
W dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij