Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

BPW.271.07.2018

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Leszna

nr sprawy BPW.271.07.2018

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Dostawy

wartość szacunkowa poniżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku

Treść

UWAGA:

Dnia 26 lipca 2018 r. zamieszczono zawiadomienie o unieważnieniu części I postępowania.

Dnia 26 lipca 2018 r. zamieszczono zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części II postępowania.


Dnia 6 lipca 2018 r. Zamawiający zamieścił na stronie internetowej informację z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust.5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Dnia 28 czerwca 2018 roku Zamawiający zamieścił na stronie internetowej Zestaw pytań i odpowiedzi nr 1 z dnia 28.06.2018 r.

Dokonano zmiany terminu składania ofert na dzień 6 lipca 2018 r. do godziny: 10:00.

W dniu 28 czerwca 2018 r. dodano modyfikację treści SIWZ (w zakresie załącznika 8a).

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 roku w  Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 571580-N-2018 oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Miasta Leszna

 

Przedmiot zamówienia jest jednym z działań realizowanych w ramach Projektu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”, dla którego otrzymano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, w ramach działania 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego, oś priorytetowa IV Infrastruktura drogowa dla miast.


Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64 – 100 Leszno WYŁĄCZNIE w Biurze Obsługi, mieszczącym się na parterze budynku, do dnia 29.06.2018 roku do godz. 10:00.

UWAGA:

Konsekwencje nieprawidłowego opisania, zaadresowania, zamknięcia opakowania oferty bądź złożenia jej w niewłaściwym miejscu tj. innym niż miejsce wskazane w Rozdziale 11 ust. 1 SIWZ, obciążają Wykonawcę. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złe skierowanie oferty (przesyłki), jak również za jej przedterminowe otwarcie w sytuacji nieprawidłowego opisu opakowania oferty.


Termin i miejsce otwarcia ofert: 29.06.2018 r., godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno.


Osoby upoważnione do kontaktu z Wykonawcami:

1) Małgorzata Łakomy

2) Kamil Łukanus

w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach  od 08:00 do 15:00

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij