Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

BPW.271.05.2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na „Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego”

nr sprawy BPW.271.05.2017

zamawiający Miasto Leszno działające w imieniu i na swoją rzecz oraz na rzecz Powiatu Leszczyńskiego, Gminy Lipno i Świeciechowa zgodnie z zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Usługi

wartość szacunkowa powyżej 221 000 euro – dla dostaw lub usług

termin składania ofert

miejsce składania ofert Biuro Projektów Współfinansowanych, ul. Ksiecia Józefa Poniatowskiego 11, 64-100 Leszno

Treść

UWAGA ! 

 - w dniu 30.01.2018r. dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części I zamówienia.

 - w dniu 18.01.2018r. dodano sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części II zamówienia.

- w dniu 21.12.2017r. dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części II zamówienia.

- w dniu 20.12.2017r. dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części III i VI zamówienia.

- w dniu 01.12.2017r. dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części IV i V zamówienia.

- w dniu 16.11.2017r. dodano zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o przystąpieniu do ponownej oceny i badania oraz wyboru najkorzystniejszej oferty  dla Części II przedmiotu zamówienia.

- w dniu 09.11.2017r. dodano sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części II zamówienia.

- w dniu 07.11.2017r. dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla Części II zamówienia.

- w dniu 17.08.2017r. dodano informację z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust.5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający Miasto Leszno informuje, że w dniu 20.07.2017r. ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Zmiana terminu składania ofert z dnia 20 lipca 2017 r. na dzień 17 sierpnia 2017 r. godz. 10:00.

Zamawiający Miasto Leszno informuje, że w dniu 18.07.2017r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało wysłane ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

W dniu 14.07.2017r. dodano zestaw pytań i odpowiedzi i Modyfikację treści SIWZ.

W dniu 12.07.2017r. dodano Modyfikację treści SIWZ.

Zmiana terminu składania ofert z dnia 12 lipca 2017 r. na dzień 20 lipca 2017 r. godz. 10:00.

Zamawiający Miasto Leszno informuje, że w dniu 08.07.2017r. ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.

Zamawiający Miasto Leszno informuje, że w dniu 06.07.2017r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało wysłane ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji.


Zamawiający Miasto Leszno informuje, że w dniu 26.06.2017r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej zostało wysłane ogłoszenie o zamówieniu na realizację w/w zamówienia.

Zamawiający – Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno informuje, że w dniu 01 lipca  2017 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2017/S124-252284 oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 – 100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.:

„Świadczenie usług nadzoru inwestorskiego”

Przedmiot zamówienia został podzielony na sześć (6) Części:

Część 1. Pełnienie funkcji inżyniera dla kontraktu pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna”. Usługi Inżyniera jak i nadzorowane roboty budowlane są realizowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie nr POIS.0402.00-00-0034/16-00 z dnia 21.02.2017r. 

Część 2.  Pełnienie funkcji inżyniera dla kontraktu pn.: „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę S5 - Węzeł Święciechowa z wiaduktem drogowym w ciągu ulicy Wilkowickiej w Lesznie nad linią kolejową Poznań - Wrocław" Miasto Leszno w partnerstwie z: Powiatem Leszczyńskim, Gminą Lipno i Gminą Święciechowa, uzyskało dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5: Transport, Działanie 5.1. Infrastruktura drogowa regionu, Poddziałanie 5.1.2. Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne).

Część 3. Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania internatu ZSRB na potrzeby Zespołu Szkół Specjalnych wraz z termomodernizacją budynku”. Zarówno Usługi inspektora Nadzoru jak i nadzorowane roboty budowlane realizowane są w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu pt.: „Termomodernizacja budynków oświatowych w Lesznie – Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych i Przedszkole Miejskie nr 7” Nr RPWP.03.02.01-30-0008/16-00 w ramach: Osi Priorytetowej 3 „Energia” Działanie 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Poddziałanie 3.2.1. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z dnia 31.03.2017r.

Część 4. Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:  „Budowa infrastruktury wraz z punktami ładowania autobusów na zajezdni MZK w Lesznie”. Zamówienie realizowane jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Energia” Działanie 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnej w tym mobilność miejska” Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

Część 5. Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa pętli autobusowych na ul. Rejtana i ul. Jagiełły”. Zamówienie realizowane jest ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Energia” Działanie 3.3. „Wspieranie strategii niskoemisyjnej w tym mobilność miejska” Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego.

Część 6. Pełnienie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa kręgielni przy ulicy Strzeleckiej w Lesznie”.

Termin i miejsce składania ofert: do 17.08.2017 r., do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno.

Termin i miejsce otwarcia ofert: 17.08.2017 r., godz. 10:15  w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Miasta Leszna Biuro Projektów Współfinansowanych ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 11, 64 - 100 Leszno.

Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela: Małgorzata Łakomy - Kierownik Biura Projektów Współfinansowanych, Agnieszka Lachowicz – Główny specjalista Biura Projektów Współfinansowanych i   Agnieszka Bożyk – Inspektor Biura Projektów Współfinansowanych; bpw@leszno.pl


w dniach: od poniedziałku do piątku w godzinach  od 08:00 do 15:00Załączniki

SIWZ pdf, 1.69 MB metryczka
Modyfikacja pdf, 1.66 MB metryczka
Modyfikacja. pdf, 1.65 MB metryczka

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij