Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

MZD.271.9.2017

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Budowę miejsc postojowych w rejonie ulic Studziennej i Niepodległości w Lesznie wraz z budową oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej"

nr sprawy MZD.271.9.2017

zamawiający Miasto Leszno

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa poniżej 5 225 000 euro – dla robót budowlanych

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji; 64-100 Leszno ul. Karasia 15 pok. nr 32

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO P.N.:


„Budowa miejsc postojowych w rejonie ulic studziennej i niepodległości
w Lesznie wraz z budową oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej”


  1. Zamawiający Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji, działając na podstawie art. 92 ust. 1  pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuje, że w niniejszym postępowaniu przetargowym złożono 4 oferty na budowę miejsc postojowych w rejonie ulic Studziennej i Niepodległości w Lesznie wraz z budową oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej.
  2. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją w poszczególnych kryteriach oraz łączną punktacją:

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

OFEROWANE WARUNKI

(KRYTERIA OCENY OFERT)

PRZYZNANA PUNKTACJA W NASTĘPUJĄCYCH KRYTERIACH

Termin wykonania

[dni kalendarzowe]

Termin płatności dni kalendarzowe

Cena brutto (zł)

Termin wykonania

Cena

Termin płatności

Razem

1.

STRABAG Sp. zo.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

45

30

748 846,68

30

30,11

10

70,11

2.

PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81c

63-820 Piaski

55

30

647 988,62

24,55

46,47

10

81,02

3.

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. zo.o., ul. Bema 33

64-100 Leszno

60

30

595 100,03

22,5

60

10

92,50

4.

NODO Sp. z o.o.

ul. Gronowska 46

64-100 Leszno

45

30

598 492,27

30

58,99

10

98,99


  1. Mając powyższe na uwadze do realizacji przedmiotowego zamówienia został wybrany Wykonawca: NODO Sp. z o.o., ul. Gronowska 46, 64-100 Leszno, którego oferta spełnia wszystkie wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w ustawie – Prawo zamówień publicznych i uzyskała najwyższą liczbę punktów w łącznej ocenie wszystkich kryteriów spośród ofert niepodlegających odrzuceniu (tj.: 98,99 pkt).

  1. Zamawiający,  działając w myśl art. 92 ust. 1 pkt 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuje, iż na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) ww. ustawy odrzucił oferty następujących Wykonawców:

 

1)      STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,

Uzasadnienie prawne:

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) – wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.


Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający z pismem z dnia 30 maja 2017 r. zwrócił się z prośbą do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni kalendarzowych tj. do dnia 10.07.2017 r., wyznaczając termin złożenia pisemnej zgody do dnia 09.06.2017 r.  wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium.

Wykonawca nie złożył stosownego oświadczenia w wyznaczonym terminie, co oznacza, iż nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.


2)      PUB „BRUKPOL” S.C., Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski


Uzasadnienie prawne:

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a) – wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie terminu związania ofertą.


Uzasadnienie faktyczne:


Zamawiający z pismem z dnia 30 maja 2017 r. zwrócił się z prośbą do Wykonawców o przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni kalendarzowych tj. do dnia 10.07.2017 r., wyznaczając termin złożenia pisemnej zgody do dnia 09.06.2017 r.  wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium.

Wykonawca nie złożył stosownego oświadczenia w wyznaczonym terminie, co oznacza, iż nie wyraził zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

 

  1. Umowa na realizację przedmiotowego zadania zawarta zostanie, zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2) ustawy – Prawo zamówień publicznych, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. O terminie podpisania umowy Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie.

Treść


UWAGA: W dniu 12 maja 2017 r. dodano informację z otwarcia ofert.


UWAGA: W dniu 11 maja 2017 r. dodano wyjaśnienie nr 1 do treści SIWZ.


Zamawiający Miasto Leszno, prowadzący postępowanie Urząd Miasta Leszna Miejski Zarząd Dróg i Inwestycji przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno informuje, że w dniu 24.04.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 72344-2017 oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kazimierza Karasia 15 w Lesznie zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania pn.: „Budowa miejsc postojowych w rejonie ulic Studziennej i Niepodległości w Lesznie wraz z budową oświetlenia drogowego i kanalizacji deszczowej". Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udzielają Dominik Kaźmierczak – tel. 65 529 81 32 oraz Katarzyna Pietrzak – tel. 65 529 81 33.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij