W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych pomiędzy nimi.

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych pomiędzy nim
Zamawiający Miasto Leszno
Tryb zamówienia konkurs

Treść

OGŁOSZENIE
o konkursie
na opracowanie koncepcji zagospodarowania
Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz
powiązań funkcjonalno – przestrzennych pomiędzy nimi

ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Miasto Leszno - Urząd Miasta Leszna, Wydział Architektury, Planowania
Przestrzennego i Budownictwa, ul. Jana Pawła II 21, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie,
tel. 65 529 81 00, fax. 65 529 81 31
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.bip.leszno.pl


Konkurs przygotowuje i przeprowadza Stowarzyszenie Architektów Polskich, Oddział w Poznaniu, 61-772 Poznań, Stary Rynek 56, tel./fax +48 / 61 852 00 20
Adres strony internetowej konkursu: http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-place-leszno

PRZEDMIOT I CEL KONKURSU
Nazwa nadana konkursowi przez Zamawiającego:
Konkurs na prace projektowe dotyczące opracowania koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno – przestrzennych pomiędzy nimi.

Przedmiot konkursu:
Obszar opracowania konkursowego jest częścią historycznego układu urbanistycznego miasta Leszna objętego ochroną konserwatorską i znajduje się na terenie objętym obowiązującym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Ideą konkursu jest próba stworzenia koncepcji „trzech rynków”, jako zintegrowanej przestrzeni publicznej centrum miasta Leszna o zróżnicowanym charakterze: Rynek (salon miejski) – plac Jana Metziga (wypoczynek i rekreacja) – Nowy Rynek (usługi i handel).

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej i programowo - przestrzennej rewitalizacji fragmentu śródmieścia Leszna w zakresie zagospodarowania placu Jana Metziga i Nowego Rynku wraz z częścią ciągu drogowego Alei Zygmunta Krasińskiego, jako elementu będącego powiązaniem przestrzenno – funkcjonalnym miedzy tymi placami.
Zamawiający oczekuje twórczego podejścia do rozwiązań przestrzenno - funkcjonalnych obszaru objętego konkursem w ramach stworzenia przestrzeni dla ruchu, handlu, spotkań i rekreacji, stanowiących wspólną przestrzeń dla aktywności społeczno - kulturalnej miasta.

Cel konkursu:
Celem konkursu jest uzyskanie spójnej i przemyślanej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej obszaru fragmentu centrum miasta Leszna. Koncepcja konkursowa powinna w najlepszy możliwy sposób rozwiązać kwestie przestrzenne łącząc optymalnie aspekty funkcjonalne, estetyczne, użytkowe i komunikacyjne tworzące atrakcyjną i przyjazną mieszkańcom przestrzeń śródmiejską o zróżnicowanym charakterze. Proponowane rozwiązania winny umożliwiać jak najwięcej interakcji pomiędzy przyszłymi użytkownikami tego obszaru.
Celem konkursu jest wyłonienie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej najlepszej pod względem kompozycyjno – przestrzennym i funkcjonalno - użytkowym, z uwzględnieniem kontekstu istniejącego zagospodarowania obszaru objętego konkursem i jego otoczenia. Autorowi najlepszej koncepcji zostaną powierzone dalsze prace projektowe na podstawie pomyślnie przeprowadzonego postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71220000-6, 71222000-0, 71240000-2, 71420000-8

Załączniki do części merytorycznej- załączniki  "B":

http://poznan.sarp.org.pl/konkurs-place-leszno/regulamin-i-materialy/

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane