Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl
strona internetowa: www.leszno.pl


Nazwy skrytek podawczych na platformie ePUAP:

/umleszno/SkrytkaESP
/umleszno/skrytka

NIP 6970020756
REGON 000660995
Identyfikator gminy TERYT: 3063011

wydzierżawienie terenu, położonego w Lesznie przy ul. Narutowicza nr 74

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Szczegóły

zamówienie na Wydzierżawienie terenu, położonego w Lesznie przy ul. Narutowicza nr 74- przetarg ustny nieograniczony- ZMIANA TERMINU

zamawiający Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie

tryb zamówienia przetarg nieograniczony

Treść

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie terenu, położonego w Lesznie przy ul. Narutowicza nr 74

 

Przedmiotem przetargu jest część nieruchomości gruntowej o pow. 1060 m2 oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 41/16 arkusz mapy 16, dla której Sąd Rejonowy w Lesznie — Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr 7340  z przeznaczeniem pod prowadzenie parkingu.

Stawka wywoławcza czynszu miesięcznego wynosi 1220,00 zł. (netto). Do stawki czynszu miesięcznego, osiągniętej w przetargu doliczony zostanie należny podatek VAT w wysokości 23%.

Postąpienie nie mniejsze niż 1% stawki wywoławczej czynszu miesięcznego z zaokrągleniem w górę do pełnych złotych.

Przetarg odbędzie się dnia 21 lutego 2017 r. o godz. 9°° w siedzibie Centrum Kształcenia Praktycznego, Leszno, ul. G. Narutowicza nr 74, pokój nr 5.  

Wadium w wysokości 300,00 zł. wymagalne na koncie Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie
nr 10 1020 3088 0000 8702 0102 5956 PKO BP S.A. I O/Leszno do dnia 17.02.2017 roku.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

Pozostałe wadia zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Uczestnicy przetargu są zobowiązani posiadać: dowód tożsamości; dowód wpłaty wadium; numer NIP;
w przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą — zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. W przypadku gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Zawiadomienie o terminie zawarcia umowy dzierżawy nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni, licząc od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W przypadku, gdy osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia
wCentrum Kształcenia Praktycznego W Lesznie (pokój nr 4) w oznaczonym miejscu i terminie podanym
w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy dzierżawy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego w Lesznie zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Regulamin I przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Lesznie,
ul. G. Narutowicza 74 do wglądu w siedzibie C.K.P. w Lesznie (pokój nr 4). Bliższych informacji można uzyskać
w CKP Leszno, ul. Narutowicza 74, pok. nr 4, tel. 529-94-37 lub 693972344 (Kazimierz Jęcz - kierownik gospodarczy).

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij